Gå til indhold

Podcast

Kort fortalt: Compassion

Compassion er en måde at reagere på i følelsesmæssige situationer. Det er en metode til at kunne være med følelserne uden at tage dem på dig - og dermed en metode til at forebygge omsorgstræthed

12. januar 2023

Podcast
Nanja.png

Forfatter: Frederikke Halling Hastrup

Som socialpædagog oplever du formentlig at skulle navigere i mange store og forskelligartede følelser, når du er på arbejde. Måske har du haft følelsen af at give og give af din omsorg, uden at få helt så meget igen? Eller måske føles det nogle gange, som om du mangler et følelsesmæssigt overskud?

Compassion er en bestemt måde at reagere på i en følelsesmæssig situation. Det er at blive opmærksom på sin egen eller andres lidelse eller smerte – og mærke et ønske eller en motivation til at lindre den lidelse.

Men modsat 'empati', hvor du tager andres, fx borgerens, lidelse på dig og instinktivt forsøger at afhjælpe den lidelse, så fokuserer man i compassiontræning på at have modet og styrken til at være med smerte, lidelse og håbløshed. 

Når du handler med compassion, støtter du borgeren i situationen - men undgår at gøre dig selv til selve instrumentet, der skal hjælpe borgeren videre. Og det er et stort skridt på vejen til at undgå omsorgstræthed.

REFLEKSIONSVÆRKTØJ: Få mere compassion ind i din hverdag allerede nu - brug dette refleksionsværktøj til at reflektere over, hvordan du reagerer i følelsesmæssige situationer 

Medvirkende: Nanja Holland Hansen, psykolog og ph.d., Institut for Klinisk Medicin - Dansk Center for Mindfulness

Tilrettelæggelse og produktion: Mads Christian Heede, Kontekst&Lyd

Bliv medlem