Gå til indhold

Ensomhed

Et frivilligt match

I Røde Kors-projektet ’BackUp’ matches frivillige med anbragte unge for at forebygge ensomhed. Målet er at give de unge håb og handlekraft ved at være en hånd i ryggen, når der er brug for det

10. januar 2023

Artikel

Forfatter: Malene Dreyer

En ven. En, som kan hjælpe med uoverskuelige praktiske ting i hverdagen. Eller måske en, man kan dyrke en fælles interesse med. Projektet ’BackUp’ er målrettet anbragte unge – og går ud på at matche den unge med en frivillig for at forebygge ensomhed.

– Vi starter med at spørge til de unges ønsker til en frivillig og indkredser derigennem, hvad fællesskabet går ud på. På den baggrund annoncerer vi efter en frivillig til den enkelte i nærområdet, siger Matilde Walter Fønss, projektleder i ’BackUp’, cand.mag. i pædagogik og tidligere socialpædagog.

Herefter screenes de frivillige – deres baggrund og interesser mv. – via telefoninterview, hjemmebesøg, referencer, børneattest mv.

– Vi, der screener, har alle en socialpædagogisk baggrund. Det er vores måde at sikre det socialfaglige blik i relationen, så de frivillige ikke behøver have det. Vi tryktester dem, inden de møder de unge, fx gennem fælles refleksion over rollens omfang og evnen til at sætte sig selv i spil uden at fare vild. Og så sætter vi dem ind i anbringelsesområdet og de følelser og reaktionsmønstre, de kan møde, forklarer Matilde Walter Fønss og tilføjer, at de fagprofessionelle også fungerer som brobyggere undervejs.

De unges øverum

Samtidig med at de frivillige skal have de menneskelige og sociale kompetencer til opgaven, er det også centralt, at de netop ikke er ansatte.

– Omverdenen er jo ikke befolket af pædagoger. Mange anbragte børn og unge er gode til at sætte ord på, men de skal navigere i en verden, hvor ikke alle taler det samme sprog. Frivillige er helt almindelige mennesker. På den måde bliver det et semistruktureret øverum, hvor de unge kan høste private relationelle erfaringer, siger Matilde Walter Fønss, som efterlyser en større sammenhæng mellem det offentlige og det civile – og brobyggere til at forbinde de to verdener, der helt bogstaveligt kan følge ensomme på vej.

– Det kan afholde folk fra at opsøge tilbud om fællesskaber, hvis de skal møde op alene. Den ensomme har brug for følgeskab. Det kræver rigtig meget for, at man går derover. Det kan godt være en vigtig kommunal opgave at udgøre et brobyggerlag, og at man tålmodigt følger borgeren med hen i de frivillige tilbud.

Læs mere om ’BackUp’-projektet på rodekors.dk

Bliv medlem