Gå til indhold

Ensomhed

Ensomhed skal forebygges med en fælles indsats

I et samfund, hvor hver tiende føler sig ensom, er ensomhed blevet et fælles anliggende. For at lykkes med at forebygge ensomhed er der brug for et samarbejde på tværs af sektorer, brancher og fagområder. Første skridt er taget med en national ensomhedsstrategi

10. januar 2023

Artikel
Ensomhed.png

Forfatter: Malene Dreyer

Foto: Nils Lund Pedersen

600.000. Eller mere end hver tiende dansker. Så mange skønnes at føle sig ensomme.

Og ensomhed har store omkostninger både for den enkeltes livskvalitet og for samfundsøkonomien. Sundhedsstyrelsen vurderer, at ensomhed årligt koster samfundet over otte mia. kr. i pleje, behandling og tabt produktion. Men prisen er også høj for det enkelte menneske, som oplever ensomhed.

– Over længere tid kan ensomhed føre til dårligt helbred i form af hjerte-kar-sygdomme, diabetes, depression, lavt selvværd, nedsat livskvalitet og i sidste ende øget dødelighed, siger Julie Christiansen, psykolog og forsker i ensomhed på SDU.

Hun understreger, at ensomhed i mindre målestok er et livsvilkår, som rammer os alle gennem livet og er ufarligt. Det er den langvarige og svære ensomhed, som har alvorlige konsekvenser.

– Det er ikke i sig selv mængden af kontakt, der er problemet, men når kvaliteten af ens relationer ikke opfylder ens sociale behov. Eller når man mangler nære relationer og den fortrolighed, intimitet, ærlighed og gensidighed, der er i det, siger Julie Christiansen.

National ensomhedsstrategi

Coronaperioden gjorde det for alvor tydeligt, hvor omfattende et problem ensomhed er. Det skabte en ny bevidsthed om problematikken – og ikke mindst en erkendelse af, at det er et samfundsansvar at gøre noget ved det.

I kølvandet på coronanedlukningen og den sociale isolation, den medførte, tog en række organisationer, herunder Socialpædagogerne, derfor initiativ til at lave et fælles inspirationsoplæg til forebyggelse af ensomhed.

Oplægget ’Sammen mod ensomhed’ slog fast, at der er behov for at tænke forebyggelse af ensomhed ind i alle samfundsarenaer: fra familie-, fritids- og arbejdsliv, uddannelser og skoler til den måde, vi bygger huse, skaber infrastruktur og leverer beskæftigelses- og social- og sundhedsindsatser.

Politikerne på Christiansborg lyttede – og i november 2021 landede en politisk aftale, der afsætter penge til en national ensomhedsstrategi, der skal forebygge og modvirke ensomhed på tværs af sektorer.

Ifølge Julie Christiansen har forskningen endnu ikke et klart bud på, hvad der skal til for at løse ensomhedsproblematikken. Men en større national indsats er formentlig vejen frem, siger hun.

– Vi har ikke løsningen, og der er ikke et quick fix. Men vi ved, at det har en effekt at tilbyde et socialt netværk, og vi har en forestilling om, at det at arbejde på tværs af sektorer kan hjælpe. Systemiske forandringer kan over tid føre til varige løsninger, siger Julie Christiansen.

Nyt syn på ensomhed

Ensomhed er langtfra noget nyt fænomen. Det nye er, at det ikke længere betragtes som blot et personligt problem, men derimod som et samfundsproblem, der skal løses i fællesskab på tværs af sektorer, brancher og fagområder.

En del af strategien er derfor også at invitere til en samtale om ensomhed for på den måde at aftabuisere emnet.

– For mange, der føler sig ensomme, er det svært at tale om, fordi det handler om at mangle det sociale netværk og de venner, man gerne vil have. Når man ikke slår til på den sociale scene, som er et succeskriterie i dag, ender man måske med at spørge sig selv: ’Er det mig, der er noget galt med?’ lyder det fra Julie Christiansen.

De fem livsarenaer

Indsatsen mod ensomhed kan ses i et livsarena-perspektiv. Fem arenaer er centrale for arbejdet med at afdække udfordringer og finde løsninger, når det gælder ensomhed:

  1. Hjem og bolig
    2. Skole og uddannelse
    3. Fritid og fællesskaber
    4. Arbejdsliv og beskæftigelse
    5. Sundhed og pleje

Kilde: Inspirationsoplægget ’Sammen mod ensomhed’

Sagen kort: Ensomhedens pris

Det anslås, at 600.000 danskere føler sig ensomme – og ensomhed koster ifølge Sundhedsstyrelsen årligt samfundet over otte mia. kr. i pleje, behandling og tabt produktion. En ny national ensomhedsstrategi skal bidrage til at forebygge ensomhed.

Selvom ensomhed kan ramme os alle, er nogle grupper særligt udsatte – fx mennesker med handicap, psykisk sygdom eller misbrugsproblemer – og anbragte børn og unge. Derfor er socialpædagogisk faglighed også vigtig i forhold til at forebygge ensomhed.

Bliv medlem