Gå til indhold

Frivillige

Anbragte unge får hjælp til at skabe netværk

Mange anbragte unge har svært ved overgangen til voksenlivet, fordi de ofte mangler et netværk uden for deres plejefamilie eller døgninstitution. Et nyt tilbud fra Røde Kors har i samarbejde med anbringelsesstedet succes med at skabe varige relationer ved at matche de unge med voksne frivillige

16. januar 2023

Artikel
Back up_1128x600.jpg
Røde Kors har succes med at skabe relationer mellem anbragte unge som Marcus og frivillige som Michael på billedet. I det arbejde bruger plejefamilien eller socialpædagogerne, hvor den unge bor, deres faglighed til at bygge bro mellem den unge og den frivillige.

Forfatter: Henrik Jensen

Foto: Michael Bo Rasmussen / Baghuset

15-årige Marcus er anbragt på det socialpædagogiske opholdssted Hostruphøj i Hobro. Han har ingen kontakt med sin mor, og det er meget sjældent, han ser sin far. Faktisk har han ikke rigtig nogen relationer til andre voksne end personalet på opholdsstedet. Altså lige bortset fra den 37-årige lastbilchauffør Michael, som i godt et år har været en del af Marcus liv.

– Jeg er glad for, at jeg har mødt Michael. Når vi ses, tager vi på cafe eller i biografen sammen, eller vi går bare en tur i Hobro. Vi har også været ved Vesterhavet og spist is. Michael laver altid sjov med mig, og jeg kender ingen, der kan få mig til at grine, som han kan. Jeg håber, at jeg er venner med Michael i mange år frem, siger Marcus, der har lært Michael at kende i forbindelse med et projekt, som Røde Kors er i gang med at starte op over hele landet, hvor de matcher anbragte unge med frivillige voksne.

Michael Ejsten Andersen bor sammen med sin mand Bo i en landsby syd for Hobro omkring 20 minutters kørsel fra Hostruphøj. De har overvejet at få et plejebarn, fordi de føler, at de har overskud til at hjælpe andre. Derfor var det heller ikke nogen svær beslutning for Michael at reagere, da Røde Kors tilbage i efteråret 2021 annoncerede efter en frivillig voksen til en dreng, der var anbragt på institution i Hobro. Det har han ikke fortrudt.

– Selvom jeg kun har kendt Marcus i relativ kort tid, holder jeg meget af ham. Jeg regner da med, at det bliver en relation for livet, og at jeg for eksempel også er der til at støtte ham, når han på et tidspunkt skal flytte fra sit opholdssted. Jeg har sagt til Marcus, at han kommer til at skubbe mig rundt i en kørestol, når jeg bliver gammel, griner Michael Ejsten Andersen.

Matcher unge med frivillige voksne

Røde Kors-projektet hedder BackUp, og målet er at give den unge en god relation til en voksen uden for plejefamilien eller døgninstitutionen, som kan hjælpe den unge i overgangen til voksenlivet og også gerne videre frem i livet.

For overgangen til voksenlivet kan være en kæmpe udfordring for mange anbragte unge. Selvom de har gode relationer det sted, hvor de er anbragt, så ophører de professionelle relationer typisk, når den unge skal videre i livet efter anbringelsen, fortæller Matilde Walter Fønss fra Røde Kors, der er projektleder for BackUp.

– Med BackUp finder vi en frivillig voksen, der matcher den unges personlighed og behov. Dermed skaber vi forhåbentlig en livline, som kan følge med ind i voksenlivet, når den unge flytter fra plejefamilien eller institutionen. Jo flere gode og støttende relationer, man har, desto større chance er der for, at man klarer sig godt videre i livet, siger hun.

Det er bl.a. vigtigt, at plejefamilien eller socialpædagogerne på institutionen med deres faglighed kan være med til at bearbejde oplevelser og sætte ord på de følelser og tanker, der løbende vil opstå, når den unge får en ny relation ind i sit liv.

Matilde Walter Fønss, projektleder fra Røde Kors

Anbringelsesstedet spiller en vigtig rolle

Indtil videre har Røde Kors via BackUp-projektet matchet 25 anbragte unge landet over med frivillige voksne. Det er både unge, som er i plejefamilie, og unge, som er anbragt på døgninstitution, der er med i projektet. 

– Projektet er stadig i sin begyndelse, men vi får allerede henvendelser fra unge, som har hørt om BackUp, og som gerne vil have en ekstra voksen i deres liv. Men ellers finder vi de unge ved at række ud til familieplejere og socialpædagogiske opholdssteder og døgninstitutioner og fortæller om tilbuddet, siger Matilde Walter Fønss.

Hun understreger, at selvom der er tale om en relation, som den unge har alene med den frivillige voksne, så spiller anbringelsesstedet en vigtig rolle i BackUp-projektet.

– I forbindelse med de match, som vi har lavet, oplever vi, at familieplejerne og socialpædagogerne er gode til at bakke op med deres faglighed og indsigt og fungerer som brobyggere mellem den unge, den frivillige og Røde Kors. Jeg synes, at projektet er et godt eksempel på, hvordan civilsamfundet og den professionelle socialpædagogiske verden kan fungere i et positivt samspil, siger Matilde Walter Fønss, der selv er uddannet socialpædagog og gennem en årrække har arbejdet indenfor anbringelses- og inklusionsområdet.

Selvom jeg kun har kendt Marcus i relativ kort tid, holder jeg meget af ham. Jeg regner da med, at det bliver en relation for livet.

Michael Ejsten Andersen, frivillig

Som regel vil den unge gerne have en voksen fra anbringelsesstedet med til det første matchmøde, hvor Røde Kors præsenterer den frivillige og den unge for hinanden. Og i det hele taget er støtten fra de professionelle, der er tæt på den unge, afgørende for, at relationen med den frivillige voksne bliver en succes, fortæller Matilde Walter Fønss.

– Det er bl.a. vigtigt, at plejefamilien eller socialpædagogerne på institutionen med deres faglighed kan være med til at bearbejde oplevelser og sætte ord på de følelser og tanker, der løbende vil opstå, når den unge får en ny relation ind i sit liv, siger hun.

En frivillig voksen er guld værd

Marcus er opvokset på Sjælland, hvor han boede på en anden døgninstitution, indtil han for to år siden flyttede til Hostruphøj i Nordjylland. Da Røde Kors henvendte sig til Hostruphøj og fortalte om BackUp-projektet, var afdelingsleder og socialpædagog Agnethe Præstholm ikke i tvivl om, at det kunne være et godt tilbud til Marcus.

– Marcus er en skøn dreng, men han har hidtil ikke rigtig haft noget netværk udenfor Hostruphøj. Derfor giver det utrolig god mening, at han via BackUp-projektet nu har fået en voksen relation, som ikke er ansat her, siger hun og fortsætter:

– Selvom jeg selv synes, at jeg har verdens bedste socialpædagoger ansat, så ved de unge jo godt, at de voksne omkring dem er på arbejde. Det er guld værd, at Marcus har en frivillig voksen som Michael, der vil ham uden at få løn for det. Det er med til at få ham til at føle sig tilvalgt, hvilket er vigtigt ikke mindst for anbragte børn, siger Agnethe Præstholm.

Om BackUp

BackUp er et landsdækkende tilbud fra Røde Kors til anbragte unge, der kan have gavn af en voksen relation, som kan støtte den unge i overgangen til voksenlivet.

I BackUp matches den unge som bor i plejefamilie, på opholdssted eller døgninstitution efter en målrettet rekruttering med en frivillig voksen. Røde Kors hjælper gennem relationsskabende aktiviteter den unge og den frivillige til at opbygge en relation, som kan følge med ind i voksenlivet.

Målgruppen er anbragte unge over 14 år, som er motiveret til at indgå i en frivillig relation.

Læs mere om BackUp 

Det er med til at bakke op om det arbejde, vi laver med Marcus, når han kommer glad hjem og fortæller om noget nyt, som han har lavet med Michael.

Agnethe Præstholm, socialpædagog og afdelingsleder

Supplerer den faglige indsats

I BackUp-projektet sammenlignes den frivilliges rolle med en stærk pårørendes. Røde Kors lægger op til, at den unge og den frivillige voksne har ugentlig kontakt og ses minimum to gange om måneden.

– Det er med til at bakke op om det arbejde, vi laver med Marcus, når han kommer glad hjem og fortæller om noget nyt, som han har lavet med Michael. Til vores store julefest for nylig var Michael forhindret på grund af sit arbejde, men i stedet deltog hans mand Bo, og det var virkelig stort for Marcus, at han også havde en voksen med til festen, siger Agnethe Præstholm.

Bliv medlem