Gå til indhold

Generalforsamling Nordsjælland

Vi er der for medlemmerne

Faglige arrangementer, besøg på uddannelse og arbejdspladser, netværk og borgmestersamtaler er blandt de aktiviteter, der tegner det seneste år i Socialpædagogerne Nordsjælland, fortalte kredsformand Lene Ek Christensen på årets generalforsamling

23. september 2022

Artikel
GF-Nordsjælland.gif
Socialpædagogerne Nordsjælland afholdt generalforsamling onsdag 21. september i Hillerød, hvor 42 stemmeberettigede medlemmer deltog.

Forfatter: Tina Løvbom Petersen

– Vi er rigtig gode til at fortælle om de politiske prioriteringer og indsatser. Men i hverdagen er det jo medlemmerne, vi arbejder for, så på den her generalforsamling vil jeg gerne give jer et indblik i, hvad der foregår på kredskontoret i dagligdagen.

Sådan lød det fra kredsformand i Socialpædagogerne Nordsjælland Lene Ek Christensen på kredsens generalforsamling onsdag 21. september i Hillerød.

Blandt de nye tiltag i kredsen er bruncharrangementer for familieplejere, ledernetværksmøder, ’Pizza og praksischok’-arrangementer for nyuddannede og borgmesterbesøg som opfølgning på regions- og kommunalvalget i efteråret 2021.

– Borgmesterbesøg er for os en oplagt anledning til at fortælle om vores visioner, ambitioner og udfordringer på det specialiserede socialområde, ligesom vi også bliver klogere på de udfordringer, kommunerne står i, sagde Lene Ek Christensen.

Vi skal blive meget bedre til at fortælle om de gode historier. Vi hører så ofte om arbejdsskader, dårlig normering og manglen på hænder – men vi skal huske også at fortælle, at vi har et fag med så mange muligheder.

Henrik Vandal, merituddannet socialpædagog

Den bedste investering

En af de helt store udfordringer på det specialiserede socialområde er rekruttering. Og det fik på generalforsamlingen socialpædagog Henrik Vandal til at gå på talerstolen og fortælle om den bedste investering, han nogensinde har gjort. Nemlig at gennemføre meritpædagoguddannelsen.

– Jeg har arbejdet i mange år inden for specialområdet, selvom jeg oprindeligt kun nåede til 9. klasse. Men nu kan jeg kalde mig socialpædagog – og min erfaring bruger jeg nu til at inspirere andre. For da jeg selv startede på merit, var en af de ting, jeg savnede, et ’rigtigt’ menneske som havde gennemført uddannelsen. Derfor tager jeg nu selv ud på uddannelsen og fortæller om specialisering og betydningen af at uddanne sig, lød det fra Henrik Vandal, som havde følgende opfordring til de fremmødte kolleger:

– Vi skal blive meget bedre til at fortælle om de gode historier. Vi hører så ofte om arbejdsskader, dårlig normering og manglen på hænder – men vi skal huske også at fortælle, at vi har et fag med så mange muligheder, at vi har en stærk fagforening, og at meritpædagoguddannelsen er en helt fantastisk mulighed for vores ufaglærte kolleger.

Læs også 'Merituddannelsen var en investering i mig selv'

Når vi ikke har nok kolleger at sparre med og et stærkt fagligt miljø, så risikerer vi at få et dårligere arbejdsmiljø.

Marie Sonne, forbundsnæstformand Socialpædagogerne

Det stærke fællesskab

Også forbundsnæstformand i Socialpædagogerne Marie Sonne adresserede i sin tale de udfordringer på rekrutteringsområdet, som mange arbejdspladser oplever:

– Om kort tid har vi vores egen kongres under temaet ’Faglighed forandrer liv’, og her kommer vi bl.a. til at sætte fokus på både rekruttering og arbejdsmiljø. Vi skal have nok socialpædagoger for at sikre et højt fagligt niveau – og for at sikre det gode arbejdsmiljø. For når vi ikke har nok kolleger at sparre med og et stærkt fagligt miljø, så risikerer vi at få et dårligere arbejdsmiljø, lød det fra Marie Sonne, som også gav en status på tidens tendenser:

– Det er en kold tid, vi lever i. Vi har ikke sluppet corona endnu, vi har en krig i Ukraine med mange konsekvenser, vi har inflation og energikrise – og det præger alt sammen vores medlemmers hverdag. Men jeg tror på, at vi i vores fællesskab kan komme igennem det, der lige nu virker uoverskueligt. Samtidig står vi over for et folketingsvalg, og her skal I vide, at vi står klar til at deltage i debatterne og forpligte en ny regering uanset farve til, hvad der skal arbejdes på de næste fire år, sagde Marie Sonne.

 

 

Vidste du at....

  • 75 pct. af medlemmerne i Socialpædagogerne Nordsjælland er kvinder.
  • Det ældste medlem er 96 år – det yngste medlem er 20 år.

Det skete også:

På generalforsamlingen i Socialpædagogerne Nordsjælland blev budgettet for 2023 fremlagt af kredskasserer Thomas Svendsen. Budgettet blev enstemmigt vedtaget. Du kan se kredsens regnskab og budget her:

Regnskab 2021 - budget 2023

På generalforsamlingen holdt også Andreas von der Recke fra YoungConsult et oplæg om, hvad der motiverer unge.

Endelig blev deltagerne på generalforsamlingen bedt om med afsæt i kongrestemaet 'Faglighed forandrer liv' bedt om at sætte ord på, hvad faglighed betyder for dem som led i den forberedende proces frem mod Socialpædagogernes kongres i november. 

Læs mere om generalforsamlingen

Bliv medlem