Gå til indhold

Psykiatriplan

Psykiatriaftalen er første skridt mod et løft af den samlede psykiatri

En bred politisk aftale om psykiatrien tager første skridt mod et betydeligt løft af den samlede psykiatri, lyder reaktionen fra forbundsformand Benny Andersen på den netop indgåede aftale om en ti-årsplan for psykiatrien. Han er især glad for, at socialpsykiatrien er prioriteret

28. september 2022

Artikel
Psykiatriaftale-27.9.gif
Tirsdag 27. september indgik alle Folketingets partier på nær Moderaterne en politisk aftale om en 10-årsplan for psykiatrien og mental sundhed.

Forfatter: Tina Løvbom Petersen

Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

Den har været længe undervejs. Men tirsdag blev der indgået en bred politisk aftale om en 10-årsplan for psykiatrien og mental sundhed, hvor samtlige partier i Folketinget på nær Moderaterne har aftalt at bruge 450 mio. kr. det første år – og fra 2024 forpligter aftalepartierne sig på at finde 500 mio. kr. om året.

I Socialpædagogerne er forbundsformand Benny Andersen tilfreds med, at politikerne har valgt at tage udgangspunkt i det faglige oplæg, som Sundhedsstyrelsen og Socialstyrelsen offentliggjorde først på året, og som peger på konkrete udfordringer og løsninger i forhold til psykiatrien.

– Jeg ser aftalen som de første vigtige spadestik i en gradvis opbygning af psykiatrien. Og især er jeg glad for, at socialpsykiatrien er prioriteret i den første del af aftalen, for området trænger til et akut kvalitetsløft. Aftalen sætter et helt nødvendigt fokus på behovet for øget faglighed i socialpsykiatrien, hvor man finder nogle af de borgere i vores samfund, som har allermest brug for en specialiseret indsats, hvad end det er på botilbud, på væresteder eller som socialpædagogisk støtte i eget hjem, siger Benny Andersen.

Fem prioriterede områder

Indsatsen er til at begynde med koncentreret om fem områder med særligt stort behov. De fem prioriterede indsatsområder er:

  1. Opbygning af et lettilgængeligt tilbud i kommunerne til børn og unge i psykisk mistrivsel og med symptomer på psykisk lidelse.
  2. Styrkede indsatser til mennesker med svær psykisk lidelse og opstartspakke.
  3. Oplysnings- og afstigmatiseringsindsatser.
  4. Styrkede tværfaglige, tværsektorielle og evidensbaserede miljøer.
  5. Bedre rammer for forskning i forebyggelse og behandling af psykiske lidelser.

Midler til et løft af fagligheden

Under punkt 2 ligger bl.a. planer om en forsøgsordning med fleksible plader i kommunerne for at afhjælpe, at borgerne udskrives til gaden, et forsøg med forebyggende sociale mentorer efter udskrivning fra behandlingspsykiatrien, en fortsat udbredelse og implementering af recovery-orienteret rehabilitering som tilgang i socialpsykiatrien og ikke mindst planer om øget kompetenceudvikling i socialpsykiatrien.

– Uddannede medarbejdere er en forudsætning for en ordentlig indsats - også i psykiatrien. Derfor er vi glade for, at der med aftalen afsættes midler til et løft af fagligheden, som fx kunne være merituddannelse af erfarne ufaglærte på de socialpsykiatriske botilbud. Det vil være med til at sikre, at mennesker med alvorlige psykiske lidelser fremadrettet får den rette støtte og bliver mødt med den rette faglighed. Samtidig kan det bidrage til at løse de store rekrutteringsudfordringer, der desværre kendetegner området i øjeblikket, siger Benny Andersen.

Han anerkender, at socialpsykiatrien har været udsultet i mange år.

– Derfor vil vi naturligvis løbende følge, om der bliver afsat de nødvendige midler til at løfte kapaciteten og kvaliteten i socialpsykiatrien, hvor der i dag mangler både flere hænder og de rigtige tilbud, siger Benny Andersen.

 

Merituddannelsen sikrer faglighed

Majbrit Smidt og Poul-Erik Berger Juhl er socialpædagoger i psykiatrien – og har begge valgt at bruge meritpædagoguddannelsen til at løfte deres faglighed. Læs, hvad de har fået ud af uddannelsen her:

Majbrit: Meritpædagoguddannelsen er den bedste beslutning i mit arbejdsliv

Poul-Erik: Det gav en eksplosion i mine frontallapper

Værd at vide om aftalen

Tirsdag 27. september indgik regeringen og et samlet Folketing undtagen Moderaterne en aftale om en 10-årsplan for psykiatrien og mental sundhed. Med aftalen sikres området et permanent løft på 500 mio. kr. årligt.

Aftalen tager udgangspunkt i det faglige oplæg, som først på året blev præsenteret af Sundhedsstyrelsen og Socialstyrelsen, og som bl.a. slår fast, at en stærk socialpsykiatri er en af nøglerne til at løse de massive udfordringer, der er i indsatsen over for mennesker med psykiske lidelser.

Læs mere om det faglige oplæg

I aftalen prioriteres fem områder, som vurderes af have det største behov:

  • Opbygning af et lettilgængeligt tilbud i kommunerne til børn og unge i psykisk mistrivsel og med symptomer på psykisk lidelse
  • Styrkede indsatser for mennesker med svære psykiske lidelser og her-og-nu kapacitetspakke til den regionale psykiatri
  • Oplysnings- og afstigmatiseringsindsatser
  • Styrkede tværfaglige og evidensbaserede miljøer
  • Bedre rammer for forskning i forebyggelse og behandling af psykiske lidelser

Læs den samlede psykiatriaftale

Bliv medlem