Gå til indhold

Kongres 2022

Kongres 22: Fire kandidater til forretningsudvalget

Socialpædagogernes forretningsudvalg bliver valgt på kongressen i november - og indtil videre er der fire kandidater til de fire poster. De er forbundets daglige politiske ledelse

26. september 2022

Artikel
FU_1128x600.png

Forfatter: Redaktionen

Foto: Robert Wengler og Ricky John Molloy

Benny Andersen

Hvornår har du sidst oplevet socialpædagogers faglighed forandre liv?
Mit seneste arbejdspladsbesøg på JOBstien i Aarhus er et godt eksempel på, hvordan socialpædagogisk faglighed i samarbejde med virksomheder kan skabe en konkret forandring i menneskers liv. Fordi socialpædagoger altid tager udgangspunkt i lige dét enkelte menneske – selvfølgelig med baggrund i viden, teori og erfaring. Som profession er vi dem, der altid står på menneskets side.

Hvad er din vigtigste politiske sejr i de seneste to år?
Jeg håber, at regeringens arbejdsskadereform bliver en realitet. Vi har kæmpet i mange år for, at arbejdsskader efter vold udløser fuld erstatning. Og så er jeg glad for, at vi er lykkedes med, at det er tydeligt, at uddannede kolleger betyder noget. Det ser vi sprede sig i flere kommuner, som vi samarbejder med om merituddannelse og specialiseringsforløb.

Hvad er det vigtigste for medlemmerne, som du vil kæmpe for i næste kongresperiode?
Vi skal fortsat insistere på, at socialpædagogisk arbejde kræver socialpædagogisk faglighed. Det er et langt sejt træk. For vi kan dokumentere, at arbejdsmiljøet er bedre, jo flere uddannede kolleger der er. Der er mindre sygefravær, og man bliver længere tid i jobbet. Og så skal vi i overenskomsten for 2024 omsætte lønstrukturkommissionens resultater. Professionsfag med flest kvinder er simpelthen for lavtlønnede.

Socialpædagogisk arbejde kræver socialpædagogisk faglighed.

Benny Andersen, genopstiller som forbundsformand

Marie Sonne

Hvornår har du sidst oplevet socialpædagogers faglighed forandre liv?
Hver eneste dag forandrer vores medlemmer liv med deres faglighed – på trods af at man mange steder er presset på bemandingen. Med de tiltag, som vi yder i form af fx faglige konferencer for medlemmerne, er vi med til at styrke den socialpædagogiske faglighed – det viser de tilbagemeldinger, vi får, og det glæder mig.

Hvad er din vigtigste politiske sejr i de seneste to år?
I skrivende stund forhandles der om en arbejdsmarkedsreform, og her tyder alt på, at politikerne nu anerkender, at det skal være lettere for vores medlemmer at få fuld erstatning efter at have været udsat for vold på arbejdet. Det er også positivt, at mange kommuner tager initiativ til at merituddanne flere ufaglærte medarbejdere for på den måde at øge andelen af socialpædagoger og dermed fagligheden på arbejdspladserne.

Hvad er det vigtigste for medlemmerne, som du vil kæmpe for i næste kongresperiode?
Jeg vil kæmpe for, at flere unge mennesker forstår, hvor fantastisk det er at tage en uddannelse inden for vores fag – og hvilken forskel de kan gøre i udsatte menneskers liv. Indsatsen for et godt arbejdsmiljø står som altid højt på min dagsorden – og så vil jeg arbejde for at få hele socialområdet rettet op. Det halter rigtig mange steder, så det er vigtigt at kæmpe for, at ingen mennesker på kanten bliver glemt i vores samfund.

De unge skal vide, hvor fantastisk vores fag er.

Marie Sonne, genopstiller som 1. forbundsnæstformand

Verne Pedersen

Hvornår har du sidst oplevet socialpædagogers faglighed forandre liv?
Det oplever jeg heldigvis tit. Senest da jeg besøgte skole- og behandlingshjemmet Skovgården, som emmer af stolthed, faglighed og engagement. De samarbejder med plejefamilier og skaber de bedste rammer for barnets relation til forældrene. Det giver værdi.

Hvad er din vigtigste politiske sejr i de seneste to år?
De vigtigste sejre har betydning for både medlemmerne og for udsatte mennesker. Vi har i årevis arbejdet for et paradigmeskifte inden for hele anbringelsesområdet – fra mindst mulig til rette indsats. Det lykkedes vi med med Børnene Først. Nu vil udsatte børn og unge i højere grad få den rette støtte fra os socialpædagoger. Og så har vi sat vigtige aftryk på det faglige oplæg forud for tiårsplanen for psykiatrien. Her fastholdt vi, at socialpsykiatrien og den socialpædagogiske faglighed er helt central.

Hvad er det vigtigste for medlemmerne, som du vil kæmpe for i næste kongresperiode?
Vores medlemmers muligheder og kampen for velfærdssamfundet er vigtigst for mig og hænger uløseligt sammen. Vi skal fortsat synliggøre vores fag og værdien af det. Det kræver en stærk faglighed og ordentlige løn- og arbejdsvilkår. OK24 og ligelønsproblematikken er og bliver vigtig. Her skal vi også have en politisk løsning på et politisk skabt problem. Jeg vil kæmpe for et stærkt fællesskab tæt på medlemmerne. Det er afgørende – det giver vores stemme styrke.

Jeg vil vise fagets værdi.

Verne Pedersen, genopstiller som 2. forbundsnæstformand

Michael Madsen

Hvornår har du sidst oplevet socialpædagogers faglighed forandre liv?
Da jeg så, hvordan socialarbejdere i Bolivia arbejder med gadebørn i et af verdens fattigste egne og har succes med at give dem et liv med grundlæggende rettigheder som adgang til sund­hedssystemet og skolegang. Den indsats støtter Socialpædagogerne gennem International Børnesolidaritet, og vi kan godt være stolte af at kunne bidrage til en så vigtig social opgave i et internationalt perspektiv.

Hvad er din vigtigste politiske sejr i de seneste to år?
Vi har sammen med resten af fagbevægelsen fået positiv indflydelse på beskæftigelsespolitikken. Helt konkret har vi skabt politisk opbakning til at forbedre dagpengene, som vi har kæmpet for i mange år. Og så er vi lykkedes med at overbevise politikerne om, at a-kassen er den rette til at varetage den indledende kontakt med de ledige, i og med at det pilotprojekt, a-kassen har deltaget i de sidste par år, nu bliver gjort permanent.

Hvad er det vigtigste for medlemmerne, som du vil kæmpe for i næste kongresperiode?
Som forbundskasserer har jeg et skarpt fokus på organisationens økonomi – og på at sikre balancen mellem indtægter og udgifter. Det forudsætter, at vi også fremover kan tiltrække medlemmer og sikre, at de oplever at være organiseret det rette sted. Derudover er jeg optaget af de tillidsvalgtes rolle i arbejdet med at sikre høj faglighed ude på arbejdspladserne. Vi er i gang med en spændende udvikling i de tillidsvalgtes rolle med et styrket fokus på uddannelse som garanti for, at de får nogle kolleger, der har deres faglighed i orden.

Vi skal fastholde de gode takter i beskæftigelsespolitikken.

Michael Madsen, genopstiller som forbundskasserer

Socialpædagogernes forretningsudvalg er forbundets daglige politiske ledelse og består af forbundsformanden, to forbundsnæstformænd og forbundskassereren. Det er de delegerede, der på Socialpædagogernes kongres 9.-11. november vælger forretningsudvalget

Bliv medlem