Gå til indhold

arbejdsskader

Fremover kan socialpædagoger få erstatning uden politianmeldelse

Nu er vejen banet for, at det på sigt bliver lettere at få erstatning hvis du kommer til skade på jobbet som følge af vold. Fremover skal visse arbejdspladser tegne en forsikring, så medarbejdere kan få nemmere adgang til erstatning, hvis uheldet opstår. Det er resultatet af en aftale, som politikerne på Christiansborg netop har indgået.

21. september 2022

Artikel
sejr.gif

Forfatter: Malene Dreyer

Foto: Colourbox

Det burde være indlysende, at man får fuld erstatning, hvis man kommer til skade på arbejdet - uanset om det er som resultat af en voldelig hændelse, eller fordi man glider på en trappe eller falder ned af et stillads. Men i dag er det sådan, at en socialpædagog som hovedregel enten skal politianmelde eller føre en sag mod borgeren, hvis man skal have fuld erstatning efter at have været udsat for vold fra en borger. Det kan være dilemmafyldt for socialpædagoger og andre, der arbejder med mennesker, da det kan være ødelæggende for relationen at føre sager mod borgerne.

Stor sejr
Socialpædagogerne har igennem flere år gjort opmærksom på problematikken og arbejdet systematisk på at ændre de urimelige forhindringer for at medlemmerne kan få erstatning hvis de er kommet til skade på jobbet som følge af voldelige hændelser.  Nu er det lykkedes at få politikerne til at rette op på forholdene.

Socialpædagogernes formand er stolt af resultatet:

-Det her er en stor politisk sejr. Hvis vores medlemmer udsættes for vold på arbejdet, skal de ikke stå i svære etiske dilemmaer med fx politianmeldelse af en borger eller føre lange opslidende erstatningssager mod en borger – alene for at sikre retten til fuld erstatning. Det har politikerne nu lyttet til, og det er jeg rigtig godt tilfreds med, siger Benny Andersen.

Ændringen sker som led i en arbejdsskadereform som et bredt udsnit af partierne har indgået aftale om. I aftalen fremgår det, at visse offentlige og private arbejdsgivere forpligtes til at tegne en forsikring. Forpligtelsen gælder for arbejdsgivere, hvor de ansatte har en særlig risiko for at blive udsat for vold på arbejdet fra borgere, der drages omsorg for. Hermed slipper medarbejderne for at anlægge en sag ved domstolene for at få erstatning.

Bedre muligheder for at blive omskolet
Aftalen indebærer også at mulighederne for at få en ny uddannelse nu styrkes, hvis man som følge af arbejdsskaden ikke længere kan arbejde indenfor sit tidligere beskæftigelsesområde. Hvis man har fået en arbejdsskade og har et mén på mindst 10 pct., kan AES (Arbejdsmarkedets Erhvevessikring) visitere til en uddannelsesgodtgørelse.

-Det er en god aftale, som kan bidrage til at fastholde flere med en arbejdsskade på arbejdsmarkedet. Det er vores håb, at ordningen både er til gavn for socialpædagoger, som kommer til skade, men også åbner op for, at tilskadekomne fra andre beskæftigelsesområder, ser muligheder i at uddanne sig til socialpædagog, siger Benny Andersen.

Påvirker ikke igangværende sager

OBS Den nye aftale har ikke indflydelse på igangværende arbejdsskadesager. Så hvis du har en arbejdsskadesag hos Socialpædagogerne i dag skal du ikke gøre noget i forlængelse af denne nyhed.

Bliv medlem