Gå til indhold

Generalforsamling Storkøbenhavn

Fagligt arbejde i en politisk brydningstid

Både landspolitik og kommunalpolitik har sat præg Socialpædagogerne Storkøbenhavns virke i det forgangne år - og vil også præge kredsens fremtidige arbejde

28. september 2022

Artikel
GF-kbh1_1128x600.gif

Forfatter: Malene Dreyer

Foto: Socialpædagogerne

-Kommunernes trængte økonomi er bagtæppe for de ting, der foregår på vores område. Når kommunernes budgetter skal strækkes, sætter det velfærdsområderne i kamp mod hinanden.

Sådan sagde kredsformand Lars Petersen på Socialpædagogerne Storkøbenhavns generalforsamling i Herlev Medborgerhus d. 26. september.

Her var godt og vel et halvt hundrede medlemmer samlet til året hyggeligste dag i fagforeningens rammer, hvor medlemmerne får lejlighed til at mødes på kryds og tværs og høre, hvad der rører sig i kredsbestyrelsen og drøfte rammerne for det fagpolitiske arbejde fremover.

Politisk indflydelse
En valgkamp nærmer sig. Ingen ved, hvem der vinder næste Folketingsvalg, eller hvordan retningen for blandt andet det socialpædagogiske område sættes. Men velfærdssamfundet er under pres, sagde Lars Petersen og nævnte, at Socialpædagogerne deltager i FH’s onlinekampagne: Støt velfærden #erdetmig?, som sætter fokus på de knap 40.000 offentlig ansatte, der ifølge De Konservatives udspil skal undværes i fremtiden. Se mere på kredsens facebookside

Kommunalvalget sidste år har også fyldt meget i kredsens arbejde, fortalte kredsformanden. Nye politiske vinde blæser i flere af kredsens kommuner, hvor en række borgmesterkontorer skiftede farve, bl.a. i Frederiksberg, Hvidovre og Glostrup kommune. Også i Københavns kommune har magtfordelingen ændret sig.

-Der er flyttet nogle magtbalancer, vi følger udviklingen nøje, sagde Lars Petersen og pointerede, at kredsens søger indflydelse i de kommunale kontorer uanset partifarve:

-Vi ønskede alle borgmestre tillykke med valget og inviterede os selv på besøg for at markere os. Vi rejste rundt med to temaer i kommunerne: Et om faglighed i forhold til rekrutteringsdagsordenen og et tema om arbejdsmiljø.

Fredagsaktivister
Kredsen har et stærkt fagpolitisk ben, som bl.a. kommer til udtryk når bestyrelsen markerer sin solidaritet med andre fagforbund og med de politiske kampe, der kæmpes på tværs af fagbevægelsen. Derfor luftes den røde fane jævnligt, forklarede Lars Petersen, for det er en overordnet kamp for at sikre ordnede arbejdsforhold.

- Stort set hver fredag står vi med fanen – man kan kalde os fredagsaktivister. Vi mener, at vi har et fagpolitisk ansvar i en bredere sammenhæng. Derfor har vi støttet 3F i deres kamp for ordentlige arbejdsforhold i Nemli.com. Der er brug for, at vi står sammen i fagbevægelsen, og vi kan oversætte deres kamp til vores kamp med private aktører, som ikke vil tegne overenskomst.

Også når det gælder kampen for ligeløn går kredsen på gaden, fx når der er møder i lønstrukturkomiteen. Og når der er happenings og initiativer griber kredsen chancen for at være med til at gøre opmærksom på kampen for ligeløn.

-Vi skal sætte fokus på sammenhængen mellem faglighed og prestige og sikre fremtid med et velfærdssamfund med sammenhængskraft, sagde Lars Petersen.

Faglighed forandrer liv
Gennem hele året har kredsen haft fokus på faget og fagligheden. Medlemmerne er blevet involveret bl.a. på facebook, hvor kredsen har spurgt åbent: Hvad har I lyst til at diskutere, og hvordan har I lyst til at etablere af faglige fællesskaber?

Udfordringen med at rekruttere tilstrækkeligt uddannet personale fylder meget i disse år. Også internt, for færre socialpædagoger er lig med færre medlemmer.

-Organisering er et kæmpe spørgsmål for os. Vi bliver pressede på økonomien i årene frem. Økonomien er stram og med udsigt til færre medlemmer, tvinges vi til at prioritere. Vi skal også være obs på kontingentet, sagde Lars Petersen.

Den faglige tråd blev fulgt op at en temadrøftelse på generalforsamlingen.

I år skulle de fremmødte medlemmer dele viden, erfaringer og holdninger til temaet ’ Faglighed forandrer liv’. Bidragene skulle klæde de delegerede fra kredsen på til Socialpædagogernes kongres i november, hvor kongresbeslutningen ’Socialpædagogernes faglighed forandrer liv’ skal drøftes og vedtages.  

Det gav anledning til en aktiv drøftelse ved bordene, inden scenen blev ryddet til aftenens gæsteoplægsholder Peter Øvig, som fortalte om sin egen rejse i psykiatriens verden. En rejse, som har budt på en række konkrete erfaringer fra indersiden af en psykiatrisk afdeling og givet forfatteren et nyt perspektiv på psykiatrien. Et oplæg der gav anledning til mange relevante spørgsmål fra salen. Så ivrig var spørgelysten, at kredsformanden til sidst måtte gribe ind og ’sige tak for i aften’, så forsamlingen kunne komme godt hjem inden sengetid.

Læs om kredsens kommende arrangementer 

Bliv medlem