Gå til indhold

Generalforsamling Østjylland

Faglighed på dagsordenen

På årets generalforsamling i Socialpædagogerne Østjylland blev deltagerne præsenteret for forskellige nye tiltag, der skal sikre flere uddannede socialpædagoger, styrke samarbejdet med uddannelsesinstitutioner – og sørge for, at arbejdspladserne kender arbejdstidsreglerne

28. september 2022

Artikel
GF-Oestjylland.gif

Forfatter: Tina Løvbom Petersen

– Vi interesserer os rigtig meget for ordet faglighed. For det ord dækker bl.a. over, at der skal være et socialpædagogisk fundament på arbejdspladsen – altså en god andel af uddannede socialpædagoger. Men virkeligheden er desværre, at der er færre og færre socialpædagoger på det socialpædagogiske arbejdspladser.

Sådan lød det indledningsvis i kredsformand Gert Landergren Dues tale, da han bød velkommen til årets generalforsamling i Socialpædagogerne Østjylland mandag 26. september på Centralværkstedet i Århus. Her refererede kredsformanden bl.a. til de resultater, som Rambøll har fundet frem til i en analyse af betydningen af uddannede socialpædagoger:

– Analysen viser, at sociale tilbud med en højere andel af socialpædagoger har mindre personaleomsætning og mindre sygefravær. Den viser også, at der i forhold til anbragte børn og unge er en klar positiv sammenhæng mellem en større andel af socialpædagoger og anbragte børn og unges skolegang og trivsel, lød det fra Gert Landergren Due.

En socialpædagogisk merituddannelse

Netop derfor er man i Østjylland stærkt optaget af løsninger, der sikrer flere socialpædagoger. Det gælder både arbejdet for, at arbejdsgiverne tilbyder ret til fuldtid, at arbejdsgiverne tilbyder uddannelsesstillinger – og arbejdet for en socialpædagogisk merituddannelse, hvor Gert Landergren Due beskrev det samarbejde, der har ført en ny meritpædagoguddannelse i det østjyske:

– Vi tog initiativ til at få samlet arbejdsgivere og uddannelsesinstitution i et rum sammen – og gennem flere møder fik vi forpligtet hinanden og skruet en uddannelse sammen med en klar toning mod det socialpædagogiske område. Det at samarbejde og have en konstruktiv tilgang kan virkelig flytte noget, og vi skal som fagforening kunne drive en proces og udvikle løsninger, der gør, at både embedsværk og politikere kan se idéen i at merituddanne flere ufaglærte medarbejdere.

Følg reglerne

Et andet initiativ, som kredsen har sat i gang, er det såkaldte ’Projekt Følg Reglerne’, fortalte Gert Landergren Due på generalforsamlingen.

– Det handler kort fortalt om, at vi ser flere arbejdspladser, som ikke har styr på arbejdstidsreglerne. Og det gælder både overenskomst og aflønning, men også arbejdsmiljø. Derfor har vi ansat en konsulent i to år, som skal rydde op i de større sager og samtidig undervise lokale TR, så de kan identificere problemerne i fremtiden. Målet med projektet er, at der bliver ryddet op, og at arbejdsgiverne kommer til at sætte sig grundigt ind i vores arbejdsvilkår, lød det.

Generalforsamlingen i Østjylland sluttede med en workshop, hvor deltagerne med afsæt i kongrestemaet ’Faglighed forandrer liv’ blev bedt om at sætte ord på, hvad faglighed betyder for dem – som led i den forberedende proces frem mod Socialpædagogernes kongres i november.

Merit og uddannelsesstillinger

To af de initiativer, som blev præsenteret på Socialpædagogerne Østjyllands generalforsamling, er den nyetablerede socialpædagogiske merituddannelse samt oprettelsen af nye særlige uddannelsesstillinger.

Begge initiativer kan du læse mere om her:

Studiestart på ny socialpædagogisk merituddannelse

Her er det legitimt at være ny og nysgerrig

Bliv medlem