Gå til indhold

Sofa

Vi har forskellige fagligheder – men et fælles mål

Socialpædagog Amir Mohsen og politiassistent Jens Øllgaard Rasmussen udgør et stærkt team i samarbejdet om at forebygge og sætte en stopper for, at unge kommer i karambolage med politiet

31. august 2022

Artikel
Blad 8 (2).png

Forfatter: Louise Graa Christensen

Foto: Laust Jordal

Jens Øllgaard Rasmussen, 38 år, politiassistent ved Forebyggelsesenheden, Bornholms Politi, hvor han bl.a. har til opgave at lave en tidlig indsats for at forhindre unge i at begå kriminalitet

Amir Mohsen, 37 år, socialpædagog i Gadeplan ved Center for Børn og Familie, Bornholm. Arbejder bl.a. med at hjælpe unge, der skaber problemer i bybilledet


Amir:
Vi havde en gruppe unge, som ofte kom i karambolage med politiet. Forholdene var faktisk så slemme, at jeg nærmest bare gik og ventede på, at en af de unge ville smide en flaske med brændstof ind i en bil eller lave noget andet slemt. Derfor talte Jens og jeg sammen ved et af vores SSP-møder om, at vi ville prøve en ny tilgang, hvor vi sammen mødes med de unge og laver aktiviteter.

Jens:
Amir har med sin faglighed den positive indgangsvinkel til de unge, som kan hjælpe os betjente med at få en bedre relation til dem, så de unge ikke oplever os som fjenden. Han kan også hjælpe os til at forstå, hvad der får de unge til at handle, som de gør.

Amir:
Når de unge får gode oplevelser med Jens, er det med til at forebygge, at de får negativ kontakt med politiet. Det er fedt, når de ser politiet fra en anden side, når de fx rappeller sammen, kører gokart eller holder grillaften.

Jens:
For mig er det helt grundlæggende sådan, at jo bedre et møde, jeg har med en borger, jo bedre en løsning kan vi finde. Og det hjælper det her projekt helt klart med.

Amir:
Når Jens og jeg danner fælles front, bliver det mere tydeligt for de unge, at politiet og kommunens socialpædagoger faktisk er samarbejdspartnere, og at vi har et fælles mål om at hjælpe dem.

Jens:
Vi fungerer indimellem lidt som ’good cop, bad cop’, hvor Amir er deres ven, og jeg er lovmanden, og sådan må det også gerne være til en vis grad. Men Amirs og mit samarbejde hjælper de unge til at forstå, at politiet faktisk vil dem det bedste, selvom vi kommer og kræver, at de skal skrue ned eller stoppe en slåskamp.

Amir:
Først var de unge modstandere af projektet og syntes, det var noget vrøvl, at de skulle mødes med betjentene. Men de unge har fede oplevelser og ser i højere grad betjentene som mennesker. Nu siger de: ’Det er ikke fedt at stjæle i Kvickly mere, for så skal jeg op og snakke med Jens.’ De forstår, at både Jens og jeg faktisk først og fremmest ønsker, at de holder sig fra ballade for deres eget bedste.

Jens:
Når de unge er voldsomme over for politiet, er det ofte, fordi de ikke forstår, hvorfor de bliver bedt om at stoppe det, de har gang i. Det kan vi ikke altid få dem til at forstå i selve situationen. Men når vi laver aktiviteter sammen, har de pludselig nogle gode oplevelser med os, og så kan de mærke, at det giver mening.

Har du en særlig relation til en borger, kollega, din leder eller en anden i dit arbejdsliv, som du gerne vil fortælle om, så skriv til: nyhedsrum@sl.dk

Bliv medlem