Gå til indhold

Det rummelige arbejdsmarked

Topmøde: Der er et kæmpe potentiale

Der er ingen simpel løsning på at få flere mennesker på kanten ind på arbejdsmarkedet, men der er et stort potentiale lige nu. Det var de vigtigste aktører inden for social- og beskæftigelsesområdet enige om, da de var samlet til Socialpædagogernes Socialpolitiske Topmøde, som i år havde temaet ’Det rummelige arbejdsmarked’

29. august 2022

Artikel
20220822_SL_SocTopMøde1128x600.jpg

Forfatter: Marie Dissing Sandahl

Mennesker, der står uden for arbejdsmarkedet, skal med i jobfesten – i det omfang, det er muligt, og med den støtte, der er nødvendig. Og vejen dertil kan gå gennem en fleksibel og helhedsorienteret indsats, der har fokus på det enkelte menneskes ressourcer, og med inddragelse af både private virksomheder og civilsamfundet.

Sådan lød en af de pointer på Socialpædagogernes Socialpolitiske Topmøde, der gik igen mange gange blandt de ca. 120 inviterede mennesker, der repræsenterede væsentlige spillere inden for social- og beskæftigelsesområdet.

Og der er en historisk chance lige nu for, at vi kan komme endnu længere med målet om at få flere udsatte mennesker ind på arbejdsmarkedet – eller i det mindste tættere på, understregede flere – herunder beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S), der åbnede topmødet. Ledigheden er lav, , påpegede han.

- Alle skal inviteres med til jobfesten, også selvom man har et handicap. For den enkelte betyder det alverden at kunne tjene sine egne penge, at indgå i et fællesskab og det at yde et bidrag. Men alle ved, det kræver noget ekstra at få udsatte borgere i arbejde, for der er ingen snorlige vej, sagde beskæftigelsesministeren.

Socialpædagogisk faglighed

Peter Hummelgaard pegede på, at socialpædagogers faglighed er en af de vigtige forudsætninger for at lykkes med dette:

- Socialpædagoger spiller en kæmpe rolle. Ikke bare med at passe på de udsatte borgere, men også give struktur, rammer og ressourcer til de borgere, så de forhåbentlig kan komme hen mod at bestride et arbejde og helst på fuld tid, sagde han.

Der er jo også en hel del mennesker med handicap, som ofte bliver overset, når vi taler om beskæftigelse. Hvordan vil du sikre fokus på mennesker med handicap, som måske nærmere kan arbejde et par timer, og som vil skulle have støtte altid?

- Det er en gruppe, vi har fokus på. Vi har indkaldt forligskredsen bag fleks- og førtidspensionsreformen i næste uge til drøftelser af, hvor vi så kan skrue på knapper, så vi kan gøre det endnu bedre for nogle borgere, sagde Peter Hummelgaard til Socialpædagogen.

Hvad skal der til?

Der var bred enighed i salen om, at det er en kompleks opgave at få udsatte mennesker ind på arbejdsmarkedet. Og borgerne er også komplekse, slog formand for Reformkommissionen og professor i Økonomi ved Aarhus Universitet Nina Smith fast.

- I fremtiden skal vi have et beskæftigelsessystem, der er mere fokuseret på det sociale, men vi skal også have et socialt system, der er mere orienteret mod beskæftigelse. Vi siger ikke kun ’job first’, men det skal være en del af målet og også en del af midlet, sagde hun.

Derfor vil en del af reformkommissionens anbefalinger pege hen mod, at beskæftigelsessystemet i højere grad skal præges af helhedsorienterede indsatser, silotænkningen skal reduceres, og jobcentrenes proceskrav minimeres, forklarede hun. Men Nina Smith påpegede også, at hun ser partnerskaber med virksomheder og civilsamfund som en væsentlig forudsætning for, at mennesker på kanten af arbejdsmarkedet kan få jobs med ’rigtige løntimer’ på fleksible vilkår.

Flere lokale partnerskaber

På topmødet deltog også socialpædagoger fra to forskellige arbejdspladser, der fortalte om deres arbejde som socialpædagoger og jobpædagoger.

På Karriereværkstedet i Vejle har de gode erfaringer med at arbejde ressourceorienteret med at støtte den enkelte borger, og de har lige nu flere virksomheder, der efterspørger arbejdskraft fra den type af borgere, end de kan levere. På samme måde hørte deltagerne om samarbejdet mellem JOBstien i Aarhus og e-handelsvirksomheden Proshop. Her fortalte logistikchef Ronnie Stormfeldt, at det har været en kæmpe gevinst for virksomheden at ansætte mennesker på kanten af arbejdsmarkedet. Og én af grundene til, at det går så godt med rekrutteringen, er samarbejdet med JOBstien, fortalte han.

- Det er kontinuerlig dialog med JOBStien, der gør det. Og jeg vil sige til andre virksomheder, at hvis de kan finde en opgave, der kan udføres af de her grupper af mennesker, så skal de gøre det, for de fortryder det aldrig, lød det.

Topmødet blev afsluttet med en paneldebat, hvor Socialpædagogernes forbundsformand Benny Andersen var med til at runde dagen af med at sætte fokus på, hvorfor et rummeligt arbejdsmarked er væsentligt – af andre årsager end samfundsøkonomi: 

- For mig er det menneskelige aspekt det helt centrale. Det giver livskvalitet og socialt netværk at have tilknytning til arbejdsmarkedet. Mennesker vokser af at have et arbejde, et fællesskab og nogen, der forventer de kommer. Og vi må ikke glemme, at nogle af de her mennesker aldrig har haft den oplevelse. Det at være en del af noget, der er større end en selv - dén følelse har vi alle sammen brug for, uanset hvilke betingelser i livet vi ellers har, sagde han.

Bliv medlem