Gå til indhold

Tillidsrepræsentant

Min TR er sparringspartner

I en hverdag hvor man bliver trukket i fra mange kanter, kan det være afgørende at have et åndehul, hvor man kan tale ud og møde forståelse fra en, der kender situationen – og det er netop en af de ting, socialpædagog Safina Bentzen sætter pris på ved sin TR Malene Bæk Fyhn

24. august 2022

Artikel
safinab.png

Forfatter: Malene Dreyer

– Med det arbejdspres vi møder i hverdagen, hvor man rigtig gerne vil men mangler tiden og rammerne, kan man somme tider blive frustreret og opleve en følelse af utilstrækkelighed. Så er det dejligt at have en TR, som anerkender det, vi står i. Og vigtigt at der er et rum til at vende ting, der fylder, og som ledelsen ikke nødvendigvis behøver at høre, siger Safina Bentzen og fortsætter:

– Man har brug for en, der lytter. Det kan Malene, som er min TR. Det gør, at man ikke føler sig forkert, man føler sig mødt og anerkendt og ventileret. Så får man overskud tilbage igen.

Medarbejdernes stemme
Safina Bentzen sætter pris på TR’ens rolle som bindeled mellem medarbejdere og ledelse; en rolle, der kræver, at man kan sortere og oversætte personalegruppens synspunkter til ledelsen.

– Malene er god til at forholde sig neutralt. Hun kan se det hele i helikopterperspektiv. Det er jo ikke alt, man er herre over – heller ikke ledelsen. Men hun lytter og går tilbage til ledelsen og videreformidler, hvad der er vores oplevelse som personale.

Safina Bentzen har også haft gavn af Malene Bæk Fyhns støtte til mere klassiske TR-opgaver. Igennem længere tid havde hun haft ønske om at komme op i tid, så da der blev en fuldtidsstilling ledig, og den var ved at blive besat til anden side, gik tillidsrepræsentanten til ledelsen og gjorde dem opmærksom på, at de er forpligtet til at tilbyde ledige timer til interesserede ansatte først.

På den måde fik Safina Bentzen suppleret sin stilling som værestedsmedarbejder med timer som §85-bostøttemedarbejder – en kombination som hun sætter rigtig stor pris på, og som fik hendes arbejdstid op på fuld tid.

Opsøgende TR
Safina Bentzen er glad for, at hendes TR er opmærksom og opsøgende, når det er nødvendigt.

– Hun kan i nødvendige situationer sige ’hov, det her skal jeg lige indover’. Det er rart – især hvis man føler sig lidt klemt, hvis man fx skal gå til sin ledelse i lidt konfliktfyldte situationer. Malene har også været rigtig god til at opsøge en, fx når der har været grænseoverskridende hændelser. Så tager hun fat i en for at høre, om man er ok. Det er rigtig rart, at ens TR kontakter en, siger hun og fortsætter:

– Jeg har stor tillid til Malene og er ikke i tvivl om, at hun kan adskille det at være kollega, TR og privatperson, og det kræver det også. Man skal kunne have tillid til, at det, man siger til sin TR, er sagt i fortrolighed. Det synes jeg, hun gør rigtig godt.

Safina Bentzen har gode erfaringer med at bruge sin TR til at vende sine tanker løbende, og det opfordrer hun også andre til at gøre.
– Vi skal være opmærksomme på, at en TR kan bruges til meget andet, end når lokummet brænder. Jeg har selv brugt Malene til at vende mine tanker løbende, og det har jeg fået meget ud af, slutter Safina Bentzen.

TR er også god til:

  • At huske os på, når der er relevante faglige artikler, spændende podcast eller oplæg om forråelse eller lignende.
  • Minde os om, at der kan være hjælp at hente i fagforeningen fx tilbud om stressforebyggelse.
  • Vide, hvad der er medarbejdernes rettigheder.
TR skaber tryghed for kollegaerne på arbejdspladsen. Vælg fagforening med tillidsrepræsentanter.

Artiklen er en del af en større kampagne i Fagbevægelsens Hovedorganisation, hvor fagbevægelsen går sammen om at sætte fokus på TR på arbejdspladsen. Se mere på https://ok-maerket.dk/tillidsrepraesentant/

Bliv medlem