Gå til indhold

Kommentar

Mere ansvar til a-kasserne – permanent!

En politisk aftale giver a-kasserne større ansvar - og betyder bl.a., at ledige på dagpenge efter 2024 kun skal have kontakt med deres a-kasse i de første måneder ledighed. En sejr, lyder det fra formand for Socialpædagogernes A-kasse Michael Madsen

29. august 2022

Artikel
Michael Madsen - foto Robert Wengler.jpg

Forfattere: Michael Madsen og forbundskasserer

Foto: Robert Wengler

Har man nogensinde prøvet at være ledig på dagpenge, så har man sikkert også undret sig over nogle af de regler, man rammes af.

For flere af disse regler er svære at få til at give mening. Fx at man skal møde til samtaler, der til forveksling ligner hinanden – både hos a-kasse og i jobcentret – ligesom man skal møde fysisk til alle samtaler, også i tilfælde, hvor der er meget lidt at tale om, fordi man har godt styr på sin jobsøgning. 

Det laver en politisk aftale nu om på. Fra 2023 kan alle samtaler efter den første samtale også afholdes digitalt eller telefonisk, og fra 2024 skal man kun have kontakt med sin a-kasse i de første måneders ledighed. Som formand for Socialpædagogernes A-kasse glæder jeg mig over begge dele.

Det er vigtigt at forstå, hvor stor en sejr det er, at a-kasserne nu får et større ansvar. Det skyldes mange års kamp, som Socialpædagogernes A-kasse også har taget del i – og deltager i nu ved at være med i ’a-kasseforsøget’, som siden 2020 har betydet, at vi har kontakten med ledige medlemmer de første tre måneder.

Evalueringer af forsøget viser, at ledige er markant mere tilfredse med kontakten til deres a-kasse i forhold til kontakten til jobcentret, og at de oplever at blive mødt af mere jobrettet vejledning i a-kassen. Det bekræfter, hvad vi vidste. Nemlig at vi som faglig a-kasse kan give en målrettet sparring og indsats til ledige medlemmer, som jobcentrene har svært ved at matche, og derfor giver det bedst mening, at vi har ansvaret.

’Som faglig a-kasse kan vi give en målrettet sparring og indsats til ledige medlemmer, som jobcentrene har svært ved at matche.’

Michael Madsen, forbundskasserer
Bliv medlem