Gå til indhold

Børnerådet

Stærk socialpædagogisk stemme i Børnerådet

Rasmus Ladefoged Dinnesen, forstander på Holmstrupgård, er udpeget som et af otte nye medlemmer af Børnerådet. – Jeg glæder mig og glædes over, at der er en tro på, at jeg med min faglighed og min ildhu kan bidrage med noget godt, siger han

30. juni 2022

Artikel
Rasmus Ladefogde Dinnesen.png

Forfatter: Tina Løvbom Petersen

Foto: Privat

Børnerådet har fået otte nye medlemmer, som i de kommende tre år skal være fortalere for børns rettigheder. Et af de nye medlemmer er socialpædagog Rasmus Ladefoged Dinnesen, der til daglig er forstander på Holmstrupgård, et socialpsykiatrisk dag- og døgntilbud til unge i alderen 14-23 år med psykiatriske vanskeligheder.

– Jeg er da både stolt og beæret og glæder mig virkelig til at møde de andre nye medlemmer og være med til at sætte en retning for vores vigtige arbejde de kommende tre år, siger Rasmus Ladefoged Dinesen, der blev indstillet til posten af hhv. Socialpædagogerne, FADD og Jysk Børneforsorg.

– Mit arbejdsliv har altid drejet sig om de svageste – om børn med udfordringer, der skal have hjælp og støtte for at klare livet. Nu glæder jeg mig til også at få det perspektiv i mit arbejde, der handler om børns rettigheder generelt og FN’s børnekonvention, siger han.

Viden om anbragte børn

Netop erfaringen med anbragte børn er noget af det, Rasmus Ladefoged Dinnesen vil bringe i spil i Børnerådet.

– Noget af det, vi jo kommer til at forholde os til i Børnerådet, er spørgsmålet om, hvad et godt børneliv er, og hvad vi som velfærdssamfund bør kunne tilbyde vores børn. Når børn og unge kommer til os på Holmstrupgård, så er det jo et tegn på, at vi ikke er lykkedes med det gode børneliv. Den viden vil jeg gerne bringe i spil, siger han og tilføjer, at han er meget optaget af, hvordan man får tænkt tidlig indsats og tidlig opsporing ind.

– Børn, der af forskellige grunde har brug for hjælp, skal tidligt have den specialiserede støtte, de har brug for. For vi ved, hvad der sker, hvis ikke man griber ind. Derfor vil jeg også gerne have sat fokus på, hvordan vi sikrer, at vi altid starter det rigtige sted på indsatstrappen, så børn kan få lov til at være børn med den glæde og ubekymrethed, der gerne skal kendetegne et børneliv i vores samfund.

Nyt Børneråd pr. 1. august 2022

Børnerådet, der siden 1. juni har haft Puk Elgård som forkvinde, består nu af følgende otte medlemmer:

  • Ditte Reedtz (stifter og chef for politik, fonde og samarbejde i Mentorbarn).
  • Henriette Christiansen (direktør for Egmont Fondens støtte- og bevillingsadministration samt bestyrelsesforkvinde i Lær for Livet).
  • Anders Jacobsen (formand for GymDanmark, Danmarks Gymnastik Forbund).
  • Christine Ravn Lund (forkvinde i Dansk Ungdoms Fællesråd).
  • Leika Fuglsang (næstformand i De Anbragtes Vilkår).
  • Rasmus Ladefoged Dinnesen (forstander på Holmstrupgård og områdechef i Region Midtjylland).
  • Louise Klinge (børne- og skoleforsker samt leder af Eduk).
  • Stine Jørgensen (professor i social-, ligestillings- og diskriminationsret, Københavns Universitet).

Kort om Børnerådet

Børnerådet er et uafhængigt statsligt råd, der arbejder på at sikre børn og unges rettigheder. Rådets opgave er at tale børn og unges sag og sætte aktuelle spørgsmål om børn og unges liv til debat.

Med udgangspunkt i FN's Børnekonvention vurderer Børnerådet de forhold i samfundet, der har indflydelse på børns rettigheder og udviklingsmuligheder.

Børnerådet fungerer som rådgiver for Folketinget, regeringen og myndighederne.

Bliv medlem