Gå til indhold

Sommerhilsen

Socialpædagogiske ledere gør en forskel

En analyse, Rambøll har lavet for Socialpædagogerne, slår fast, at der er højere kvalitet i indsatserne og større trivsel, når der er en socialpædagogisk leder. Læs mere om undersøgelsen i denne sommerhilsen fra forbundsnæstformand Verne Pedersen

22. juni 2022

Artikel
RM_verneB.jpg

Foto: Ricky John Molloy

Kære leder,

Sommerferien står for døren, og jeg håber, at I alle får mulighed for at trække stikket for en stund og holde ferie. Det har I fortjent.

Vi står over for et travlt efterår, hvor vi i Socialpædagogerne fortsat har fokus på nødvendigheden af socialpædagogisk faglighed – og socialpædagogisk ledelse. Vi har for nylig fået Rambøll til at lave en undersøgelse af betydningen af uddannede socialpædagoger på socialområdet, og resultaterne bekræfter, at socialpædagogisk ledelse er vigtig.

Undersøgelsen viser bl.a., at der både er højere grad af stabilitet og kvalitet i indsatserne og bedre trivsel på arbejdspladsen, når der er en socialpædagogisk leder – og at der på arbejdspladser med en socialpædagogisk leder ansættes der flere socialpædagoger. 

Markante resultater fra Rambøll-analysen:

Rambølls undersøgelse viser, at tilbud med højere andel af socialpædagoger har mindre sygefravær og mindre udskiftning i personalegruppen, hvilket har en direkte betydning for beboernes forhold. Helt konkret viser undersøgelsen, at:

  • Tilbud med en højere andel af specialpædagoger har væsentligt mindre personaleomsætning
  • Tilbud med en højere andel af specialpædagoger har væsentligt mindre sygefravær

Undersøgelsen viser også, at det kun er halvdelen af medarbejderne i de borgerrettede funktioner på døgntilbuddene til børn og unge, der har en socialpædagogisk uddannelse, og at hele 37 pct. er helt uden relevant uddannelse. Det påvirker børnenes trivsel og muligheder, når andelen af socialpædagoger er lav. Her påviser Rambølls undersøgelse følgende sammenhænge:

  • Anbragte børn og unges skolefravær er mindre i kommuner med en højere andel af socialpædagoger.
  • Anbragte børn og unges resultater (karakterer i dansk) i folkeskolen er bedre i kommuner med en højere andel af socialpædagoger.
  • Anbragte børn og unges trivsel er højere i kommuner, hvor andelen af socialpædagoger er højere.
  • Der er klare indikationer på, at en større andel af de anbragte børn og unge får folkeskolens afgangseksamen i kommuner, hvor der er en højere andel af specialpædagoger.

Nyt tilbud til fremtidens potentielle ledere 

Et andet vigtigt område, vi har fokus på i dit forbund, er rekruttering af socialpædagogiske ledere. Og her håber vi, at et nyt tiltag fra Socialpædagogerne vil gøre det nemmere og mere attraktivt at gå ledervejen. Med et nyt førledertilbud ’Mod på ledelse’ giver vi nu mulighed for, at socialpædagoger, der har mod på ledelse, kan få afdækket, om det er den rette vej at gå – og om et lederjob er noget for dem.

I kan læse mere om ’Mod på ledelse’ her i nyhedsbrevet – og i den forbindelse vil jeg her slå et slag for, at I som ledere går aktivt ind i at opfordre de af jeres medarbejdere, som kunne være fremtidens ledere, til at melde sig til det nye førledertilbud.

Rigtig god sommer.

Verne Pedersen, forbundsnæstformand Socialpædagogerne

Bliv medlem