Gå til indhold

Portræt

I kontrollens skygge

Negativ social kontrol over for børn og unge kan opdages og forebygges, hvis man som socialpædagog får mere viden om emnet og lægger berøringsangsten på hylden. Det mener socialpædagogisk konsulent i Gladsaxe Kommune Hiba Faisal

13. juni 2022

Artikel
F37I7699_1128x600.jpg
Negativ social kontrol er ofte en underliggende problematik i sociale sager, Men den socialpædagogiske værktøjskasse rummer de redskaber, der er brug for til at gå i dialog om emnet.

Forfatter: Malene Dreyer

Foto: Kasper Løftgaard

Umiddelbart ligner danske børn og unges liv hinanden – en hverdag med skolegang, venner og fritidsinteresser. Men under overfladen lever en del børn i Danmark i realiteten parallelle liv på helt andre vilkår end deres kammerater.

Det er børn, som allerede i børnehaven har lært, at de ikke må holde børn af det andet køn i hånden, eller som ikke må være med til at pile rundt i badebassinet en sommerdag på legepladsen. Det er skolebørn, som ikke må deltage i svømmeundervisning og seksualundervisning, piger, som forbydes at gå til fodbold, drenge, som bliver pålagt at holde øje med deres søstre – og unge mennesker, som ikke er fri til at bestemme over deres egen krop, deres seksualitet, deres venner, bopæl, uddannelse og fremtid.

Disse børn og unge er underlagt negativ social kontrol fra omgivelserne, hvilket begrænser deres udfoldelsesmuligheder og strider mod de rettigheder, som alle børn og unge i Danmark har, fortæller Hiba Faisal, der arbejder som socialpædagogisk konsulent i Gladsaxe Kommune.

– Jeg har oplevet piger, der lever regulære dobbeltliv, hvor de er én person i hjemmet, fx den stille dydige pige med tørklæde – og en helt anden person uden for hjemmet, hvor tørklædet ryger, og hun giver den gas i et dansk teenageliv.

Hun har hele sit voksne liv arbejdet med at oplyse om og forebygge negativ social kontrol og tog sidste år en uddannelse i risikovurderingsmetoder i sager med negativ social kontrol.

Socialpædagoger kan spotte signalerne

Konsekvenserne af negativ social kontrol omfatter alt fra børn, der mistrives, får psykiske problemer og føler sig ekskluderet fra kammeraternes fællesskab, til unge, der sendes på såkaldte genopdragelsesrejser, og piger, der bliver omskåret. I værste fald æresdrab.

Men trods de alvorlige konsekvenser foregår meget negativ social kontrol stadig i skyggen af, hvad det danske samfund fanger og reagerer på. Og det bør der laves om på, lyder det fra Hiba Faisal, som mener, at socialpædagoger kan spille en vigtig rolle i at fange og forebygge negativ social kontrol, hvis kendskabet bliver større, og berøringsangsten mindre.

– Som fagpersoner kan vi være med til at spotte, hvis der er negativ social kontrol på spil. Vi kan fange de signaler, der kommer til udtryk – og vi kan som fagpersoner gå i dialog med familierne, siger hun.

Tvivl og berøringsangst

Ifølge Hiba Faisal er udfordringen dog, at der både mangler viden og er en vis berøringsangst blandt fagprofessionelle som fx socialpædagoger, som ofte er usikre på, hvad der i familier med en anden kulturbaggrund kan forklares med opdragelse, og hvad der er social kontrol.

Derfor er det vigtigt, at man tør reagere på sin professionelle tvivl ved at række ud til de børn og unge, der er ramt, lyder budskabet fra Hiba Faisal:

– Selvfølgelig skal vi bevare respekten for folks grænser. Men ikke når det hæmmer og begrænser barnets udvikling, siger hun.

I Gladsaxe Kommune er Hiba Faisal initiativkvinden bag det ressourcenetværk, som kommunen etablerede i 2021 for at styrke indsatsen omkring negativ social kontrol. Netværket trækker på fagligheder på tværs af familieafdelingen med bl.a. sundhedsplejersker, jobcenter, SSP- og skolekonsulenter, socialrådgivere og socialpædagoger.

I tværfagligt regi laver de en beredskabsplan for hele kommunen vedrørende sager om negativ social kontrol, der beskriver, hvad man gør, og hvordan der skal reageres i situationen.

Men da en sag sjældent visiteres til familieafdelingen med emnet negativ social kontrol, men oftest dukker op under andre problemstillinger som fx et barn med skolevægring eller en mor, der står uden uddannelse eller netværk, så gælder det om at kende til signalerne på, at der er negativ social kontrol på spil, forklarer Hiba Faisal.

– Når man som socialpædagog kommer i hjemmet, kan man fx se på familiedynamikkerne: Hvor meget har mor at sige i hierarkiet? Er mor den, der bliver grint af eller respekteret? Det er sådan nogle ting, jeg lægger mærke til, men som kan være svære at tale om direkte.

Kræver stor respekt

Som socialpædagog gælder det om at bruge sin faglighed til at opbygge tillid, så man kan møde borgerne med nysgerrighed – og bidrage til, at de selv reflekterer over deres handlinger. Her spiller etik ifølge Hiba Faisal en vigtig rolle. For skal man som myndighedsperson gøre sig håb om at blive lyttet til på så privat og værdibaseret en bane som børneopdragelse, er det afgørende at udvise respekt.

– Man skal have sin egen person med, ellers bliver man rigid og myndighedsagtig. Jeg koncentrerer mig meget om relationen, stiller de reflekterede spørgsmål – og giver familien den tid, de skal bruge på at udvikle sig. Det tager tid at implementere ny udvikling, og det kræver, at borgeren er tryg i rummet og i det samspil, vi har, siger hun.

Konkret handler det om at gøre forældrene trygge. Det gør man fx ved at sætte dem nøje ind i, hvad der skal foregå på en lejrskole. Hvordan de kommer til at sove, og hvem der er med – eller ved fx at forklare, hvad der bliver serveret til en fødselsdag.

– Gå i dialog med forældrene. Spørg dem, hvad det er, de frygter ved, at deres datter fx skal gå til fodbold. Få dem til at sætte ord på deres idealer og livssyn, siger Hiba Faisal, som alvoren til trods er optimist på ungdommens vegne. For det er de unge, der kommer til at tage kampen selv.

– Vi har en ung generation, som er meget bedre klædt på. De vil finde sig i mindre, bl.a. fordi der er bevågenhed om problematikken og fokus på egne rettigheder samt retten til at sige fra. Jeg ser unge, som tør stille sig frem. Og som tør snakke åbent om afvigende seksualitet og om, hvordan det er at vokse op i to kulturer på en ikke-stigmatiserende måde. Disse unge tager en byrde fra de andre.

Værd at vide om negativ social kontrol

Negativ social kontrol er, når den enkelte underlægges så stærk en begrænsning af sine handlemuligheder og selvbestemmelse, at det bliver et brud på rettigheder, fører til mistrivsel og bliver en hindring for at deltage i samfundet som aktiv og fuldgyldig borger. 

Typiske tegn på, at en person har været udsat for social kontrol eller æres­relaterede konflikter (børn såvel som voksne), er:

  • mistrivsel, koncentrationsbesvær og stress
  • psykiske problemer og tegn på fysisk vold
  • at man fører et dobbeltliv (særligt for unge)
  • at der er et tydeligt alders- og kønshierarki i familien
  • at man isolerer sig fra fællesskaber (i skolen, på uddannelsen eller på arbejdet) og udelukkende er sammen med andre familiemedlemmer.

Diplommodul

Flere af landets professionshøjskoler udbyder diplommodulet Socialt arbejde i relation til æresrelateret social kontrol som en del af den sociale diplomuddannelse.

Læs mere på dit lokale professionshøjskole.

Hibas 3 gode råd

1 Gode argumenter – hav barnet i fokus

Mød forældrene med gode argumenter som fx, at det er sundt for børns helbred at bevæge sig, og at det er vigtigt for deres børns trivsel at være med i fælles­skabet.

2 Kend de internationale konventioner

Som barn og ung har man rettigheder i Danmark. Bliver man forhindret i at have et almindeligt ungdomsliv, kan der være tale om et brud på FN’s Børnekonvention og de rettigheder, børn og unge har i Danmark. Det gælder bl.a. begrænsninger i valg af fritidsaktiviteter, uddannelse, seksualitet og bopæl.

3 Hent viden

Få kendskab til lovgivning på området og de metoder, som bliver brugt i afklaring af sager om negativ social kontrol. Læs mere hos RED Center mod æresrelaterede konflikter på red-center.dk

– Jeg har aldrig mødt en forælder, som ikke gerne ville tale om deres børn, og hvad der ligger til grund for deres opdragelse. Så man skal tage snakken, siger Hiba Faisal.
Bliv medlem