Gå til indhold

Ledercoaching

Få professionel coaching og sparring på din lederrolle

Ledercoaching er et nyt tilbud fra Socialpædagogerne, som giver dig som leder mulighed for at få gratis professionel coaching og sparring på din lederrolle. Læs her, hvad coach Naja Amelung tilbyder, og hvad du som leder kan få ud af et forløb

22. juni 2022

Artikel
Naja-Amelung.gif
Naja Amelung er tilknyttet Socialpædagogerne som coach - og som leder har du mulighed for at få tre timers gratis coaching på din lederrolle.

Forfatter: Tina Løvbom Petersen

Foto: Zenani

Da Birgitte Green for halvandet år siden tog hul på et nyt kapitel i sin karriere som daglig leder i Døves Aktivitetscenter, CFD, befandt hun sig i den svære overgang fra at være almindelig medarbejder og at være leder.

– Jeg skulle finde min plads i en uforudsigelig tid med corona, så jeg prioriterede at bruge en coach som professionel sparringspartner. Før har jeg som medarbejder løbende haft supervision i min gruppe, men som leder har jeg specifikt haft brug for en, der satte fokus på mig og min rolle, fortæller Birgitte Green.

Hun valgte at bruge Naja Amelung som coach, som nu er fast tilknyttet Socialpædagogerne, så du som leder og medlem hos Socialpædagogerne kan få gratis coaching på din lederrolle.

– For mig har det været meget nyttigt at sidde en-til-en med Naja, hvor det har handlet om mig som leder og min personlighed og ikke så meget lederrollen overordnet. Jeg har brugt hende til at ’læsse af’, hun har lyttet – og hjulpet mig med at finde en brugbar vej videre. Jeg kan mærke, at Naja ved, hvad hun snakker om, og har forståelse for og indsigt i min hverdag, siger Birgitte Green.

Som leder møder man udfordringer som forandringer, omstillinger, stress og konflikter, og det er nogle af de ting, vi kunne tage fat på i et forløb

Naja Amelung, coach

Et skift der udfordrer

Socialpædagogernes Ledercoaching er et nyt tilbud, som netop er målrettet dig som leder, hvis du har brug for sparring på din lederrolle og oplever udfordringer. Naja Amelung, som står for coachingforløbet, har mange års erfaring med at coache alle typer ledere, herunder socialpædagogiske.

– Jeg ved, at man som socialpædagogisk leder har travlt, og min oplevelse er også, at kompleksiteten i ledernes arbejde bliver større og større. Som leder møder man udfordringer som forandringer, omstillinger, stress og konflikter, og det er nogle af de ting, vi kunne tage fat på i et forløb, siger Naja Amelung.

Hun genkender også den oplevelse, Birgitte Green stod med, da hun blev leder og gik fra at være en del af den store medarbejdergruppe til at være den, der bestemmer:

– Som medarbejder har man en specialistrolle, og når man bliver leder, skal man pludselig være generalist og kunne klare alt lige fra at lave strategien for arbejdspladsen til at sørge for, at pæren bliver skiftet, og at der er nok hænder på gulvet. Og min oplevelse er, at det skift kan være en udfordring fra mange.

Læs mere om Socialpædagogernes ledercoaching på ledere/ledercoaching

Tre timer betalt af forbundet

Hvis du som leder benytter dig af tilbuddet om tre timers coaching betalt af Socialpædagogerne, er det naturligvis helt op til dig, hvad du vil bringe ind i rummet. Som coach forholder Naja Amelung sig neutralt og ser det som sin opgave at stille de spørgsmål, der kan udfordre og skabe en refleksion.

– Det handler om at få indkredset, hvad der skal til for at gøre den enkelte leder til en bedre leder og derfra koge det ned til noget meget håndgribeligt og konkret, så det bliver operationelt og nemt for lederen at arbejde med, siger hun og nævner nogle af de områder, socialpædagogiske ledere kan have brug for at blive udfordret på:

– De er ekstremt dygtige til det relationelle og dialogen, men nogle socialpædagogiske ledere kan have svært ved at træffe de beslutninger, hvor relationen til medarbejderen udfordres. Nogle ledere kan påtage sig for meget ansvar for og risikere at blive servicerende. Nogle oplever at stå meget alene som leder, fordi man ikke længere naturligt hører til i en gruppe. Der kan være udfordringer forbundet med at turde gå ind i konflikter, sætte grænser og stille krav – og endelig kan mange have brug for sparring i forhold til at træde ind i lederrollen som et reelt fag, siger Naja Amelung.

Sådan får du hjælp

Kontakt vores tilknyttede coach Naja Amelung for nærmere aftale på mail: kontakt@najaamelung.dk eller mobil 61 65 99 55.

I din indledende dialog med Naja afdækker hun dine ønsker og behov, hvorefter I aftaler, hvornår I opstarter et coachingforløb.

Som medlem af Socialpædagogerne får du op til 3 timers gratis coaching. Typisk varer en session 1 time, og det foregår som et fysisk møde eller onlinemøde via Teams eller Zoom.

Der er fuld tavshedspligt, og dit medlemskab tjekkes i en procedure, der sikrer din anonymitet i forhold til Socialpædagogerne.

Læs mere om tilbuddet

Kort om din coach

Naja Amelung er international ICI-certificeret coach og Master i Organisationsudvikling og Ledelse. Hun har i mange år arbejdet som coach og konsulent og har et stort kendskab til det specialpædagogiske felt og fagområde.

Naja har selv været leder og varetaget ledelse af ledere samt store personalegrupper. Derfor kender hun til livet på ledergulvet og den slidsomme vej, der kan være fra idé til resultat. Du garanteres derfor sparring i øjenhøjde og en sikker forståelse for typiske ledelsesmæssige udfordringer.

Bliv medlem