Gå til indhold

Socialpædagogerne mener

Dagpenge-sejr øger økonomisk tryghed for socialpædagoger

I årevis har vi vænnet os til, at dagpengene blev udhulet i forhold til lønnen på arbejdsmarkedet. Derfor er det en stor sejr, at Folketinget for første gang i mands minde har vedtaget reelle forbedringer af dagpengesystemet, skriver forbundskasserer, Michael Madsen

13. juni 2022

Artikel
Michael Madsen - foto Robert Wengler_1128x600.jpg

Forfattere: Michael Madsen og forbundskasserer

Foto: Robert Wengler

Det var en stor sejr for bl.a. socialpædagogernes økonomiske tryghed, der landede torsdag 9. juni. Det skete, da Folketinget for første gang i mands minde vedtog at styrke dagpengesystemet.

I årevis har vi nemlig måttet vænne os til, at dagpengene blev udhulet i forhold lønnen på arbejdsmarkedet. Nogle gange har det føltes som om, at de ledige var den evige prygelknabe, hvor forholdene for dagpengemodtagerne altid kunne forringes en anelse mere.

Af samme grund havde vi da også svært ved at få armene ned, da resultatet af den nye aftale lå klart. Endelig var der tale om reelle forbedringer!

Med aftalen kan du som socialpædagog – hvis du har været i stabil beskæftigelse, men er så uheldig at miste dit arbejde – gå på en forhøjet dagpengesats de første tre måneder af din lediggang. Dagpengesatsen stiger i de første tre måneder 3.650 kroner om måneden. Det lægges oveni den nuværende maksimale sats på 19.351 kroner om måneden. Begge beløb er før skat.

Vi ved desuden, at der er stor mangel på uddannede socialpædagoger på landets bosteder og sociale tilbud. Derfor vil mange have fundet et nyt arbejde inden for denne periode. Og vi ser aftalen, som en markant forbedring af socialpædagogernes økonomiske tryghed. Aftalen træder i kraft til oktober næste år.

Som fagforening har Socialpædagogerne igennem vores engagement i Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH) været med til at kæmpe denne kamp i mange år. Vi vil have et fair og fælles dagpengesystem, som både giver lønmodtagerne tryghed og arbejdsgiverne fleksibilitet. Helt grundlæggende er vi derfor utroligt tilfredse med denne aftale, som nu i højere grad holder hånden under din økonomi, hvis du mister dit faste arbejde.

Der er dog som bekendt ingen roser uden torne. Og vi ærgrer os over, at politikerne har sendt en del af regningen videre til de nyuddannede, som fremover må være på dagpenge i kortere tid og til en lavere dimittendsats. Det er bestemt ikke den løsning, som fagbevægelsen har ønsket.

Alt i alt er det dog en markant forbedring for lønmodtagerne i Danmark. Og vi socialpædagoger kan se frem til et stærkere økonomisk sikkerhedsnet i fremtiden. Det, synes vi, er værd at glæde sig over.

Hvad betyder det for mig?

Socialpædagogernes a-kasse er en solidarisk arbejdsløshedsforsikring for alle medlemmer af a-kassen, og derfor er dette ikke bare en sejr for den enkelte, der kan risikere ledighed, men en sejr for kollektive arbejdsløshedforsikringer i det hele taget.

Fra 1. maj vil du få et ekstra tillæg til dagpengene i de første tre måneder.

Hvor meget?

Tillægget lyder på 3650 kr. (i 2022-tal), som skal lægges oven i den maksimale dagpengesats på op til 19.351 kr.

Hvilke krav skal man leve op til?

  1. have været uafbrudt medlem af en a-kasse i min. 4 år forud for, at man melder sig ledig.
  2. enten opfylde et indkomstkrav eller et beskæftigelseskrav, svarende til at man har været i arbejde fuldtid eller deltid (for hvv. fuldtids- eller deltidsforsikrede) i 2 år inden for de seneste 3 år forud for, at man melder sig ledig

Hvem får gavn?
Formentlig en betydelig andel. For socialpædagoger gælder det generelt, at ca. 50-60% er ude af ledighed inden for 3 måneder.

Hvad betyder det for nyuddannede?Dimittender har kun ret til dagpenge i 1 år inden for en 2-årig periode. Ikke-forsørgere under 30 år sættes efter 3 måneders ledighed ned fra 13.836 til 9.512 kr (2022-tal), og +30 årige ikke-forsørgere reduceres på samme vis til 12.019.

Bliv medlem