Gå til indhold

Arbejdsmiljøkonference

TRIO: ’Det gælder om at have hinandens ryg’

Blandt de 600 ledere, tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter, der deltog i Socialpædagogernes arbejdsmiljøkonference 28. april, var der rigtig mange TRIO’er. Her fortæller en af dem, hvad TRIO-samarbejde og arbejdsfællesskab betyder for arbejdsmiljøet

3. maj 2022

Artikel
Trio-1-konference-28.4.22.gif
På Ørum Bo- og aktivitetscenter består TRIO'en af fra venstre afdelingsleder Susanne Brochmann Hansen, AMR Nikolaj Stefansen og TR Mia Hedegaard van de Sande. De deltog i samlet flok i Socialpædagogernes arbejdsmiljøkonference i Fredericia torsdag den 28. april.

Forfatter: Lea Holtze

Foto: Nils Lund Pedersen

– Når man som os arbejder med de her komplekse borgere med udadreagerende adfærd, er kollegaerne det vigtigste – at vi har hinandens ryg, og er der for hinanden. Ellers kommer man ikke på arbejde dagen efter en voldsom episode. Så for os er kollegaskabet noget af det vigtigste, siger Nikolaj Stefansen.

Han er socialpædagog og arbejdsmiljørepræsentant på Ørum Bo- og aktivitetscenter, som rummer leve- og bomiljøer for voksne med forskellig psykiske funktionsnedsættelser. Nogle borgere har desuden en dom.

– Vi kan ikke arbejde alene. Og det kan vi heller ikke som AMR, TR og leder. Så vi er meget tætte, supplerer Nikolajs TR-kollega Mia Hedegaard van de Sande.

Tæt TRIO-samarbejde

Det var hende, der spottede, at Socialpædagogerne ville samle 600 tillidsvalgte og ledere i Fredericia for at skabe ideer til at styrke socialpædagogers arbejdsmiljø. Og den øvrige del af TRIO’en sagde med det samme ’ja’ til at deltage i konferencen, fortæller socialpædagog og afdelingsleder Susanne Brochmann Hansen.

– Det bringer os tættere på hinanden. Det er enormt vigtigt i forhold til vores samarbejde. Og det får trivslen til at sprede sig i hele organisationen, siger hun.

Når vi har et tæt TRIO-samarbejde, kan vi også lettere gå til hinanden, når noget er svært – så tør vi stille de undrende spørgsmål og sige: ’det her er et problem’ frem for at putte med det

Nikolaj Stefansen, AMR Ørum Bo- og aktivitetscenter

TRIO’en havde valgt et følges til de samme workshops på dagen, hvor de bl.a. dykkede ned i emnerne bæredygtighed i arbejdet og arbejdsfællesskaber.

– Det gav virkelig anledning til gode refleksioner i forhold til nogle af de udfordringer, vi står med i hverdagen. Det skal lige fordøjes. Der er det godt at have hinanden – måske skal vi hjem og holde et TRIO-møde, siger Mia Hedegaard van de Sande.

– Når vi har et tæt TRIO-samarbejde, kan vi også lettere gå til hinanden, når noget er svært – så tør vi stille de undrende spørgsmål og sige: ’det her er et problem’ frem for at putte med det, tilføjer Nikolaj Stefansen.

Konstant dialog

På Ørum Bo- og aktivitetscenter er det særligt problemer med vold og trusler, der fylder – og TRIO-arbejdet har derfor også fokus på både alarmsystemer, stærk faglighed, god pausekultur samt rekruttering- og fastholdelse.

– I er blevet rigtig gode til at have hinandens rygge i medarbejdergruppen. Og så er I to gode til at komme til ledelsen og sige: Nu rør der sig det her, hvordan håndterer vi det? Dermed kan vi faktisk hurtigere handle på det, der opstår, siger Susanne Brochmann Hansen.

– Vi er nødt til hele tiden at tale sammen og være i dialog i vores TRIO. I det hele taget stiller fællesskabet på arbejdspladsen os stærkere, end hvis nogen kører solo, tilføjer Mia Hedegaard van de Sande.

Bliv medlem