Gå til indhold

Arbejdsmiljøkonference

Sådan gør vi MED-arbejdet synligt

Efter en fusion har Center for Socialpsykiatri givet det lokale MED-arbejde et grundigt servicetjek. På Socialpædagogernes arbejdsmiljøkonference 28. april fortalte arbejdspladsens centerleder og en TR, hvordan de har styrket og synliggjort MED-arbejdet

4. maj 2022

Artikel
Sofa-konference-28.4.22.gif
På Socialpædagogernes arbejdsmiljøkonference i Fredericia torsdag den 28. april fortalte TR Sanne Foldberg Hallum (tv) og centerleder Lone Stengaard om, hvordan de i Center for Socialpsykiatri i Esbjerg Kommune har gentænkt det lokale MED-arbejde for at gøre det mere synligt og vedkommende.

Forfatter: Tina Løvbom Petersen

Foto: Nils Lund Pedersen

Hvordan sikrer man, at MED-arbejdet ikke er en ’hemmelig loge’, og at medarbejderne oplever, at de både har indflydelse og viden om, hvad der diskuteres og besluttes i de lokale MED-udvalg? Det har de arbejdet med i Center for Socialpsykiatri i Esbjerg gennem de sidste par år – og den proces fortalte centerleder Lone Stengaard og TR Sanne Foldberg Hallum om på Socialpædagogernes arbejdsmiljøkonference, hvor de blev interviewet på scenen:

– Vi stod i en situation, hvor to centre med hver sit velfungerende MED var blevet slået sammen. Så det var for os en naturlig lejlighed til at sige, hvad vil vi egentlig med vores MED-arbejde – og hvordan kunne vi få det bedste med fra begge verdener. Vi vil jo gerne have, at man som medarbejder oplever at blive behandlet ens, hvad end man arbejder i Esbjerg, Ribe eller Bramming, og det skal være de samme vilkår, man har i sit arbejdsmiljø, sagde centerleder Lone Stengaard.

Skal give mening på gulvet

Ifølge TR Sanne Folberg Hallum har det været en lang proces, hvor man på mange måder er startet helt forfra med fokus på, at MED-arbejdet også skulle give mening for basismedarbejderne:

– Det første år valgte vi at holde rigtig mange MED-møder for alle, der havde siddet i MED-udvalg. Vi ville sikre, at dem, der var de ’nye legekammerater’ ikke følte sig underlagt nogle regler og retningslinjer, som nogle andre havde lavet. Udgangspunktet var, at vi i fællesskab fandt frem til det bedste fra alle steder og byggede videre på det. Og vi har været helt nede i, hvordan vi laver dagsordener og referater, og hvilke retningslinjer og politikker vi har på tværs i organisationen, fortalte hun.

– Vi vil faktisk gerne fremadrettet have en profil, der er mere proaktiv. Så en af de ting, vi gjorde, var at afskaffe alle lokalaftaler – og vi gik over 80 forskellige politikker igennem for at vurdere, om de egentlig gav mening for os. Vi skulle også ind og redefinere begreberne medbestemmelse, medindflydelse og involvering – og den proces skulle jo ske i alle personalegrupper, supplerede Lone Stengaard.

Broer sikrer indflydelse

Et nyt tiltag har været at etablere de såkaldte broer, som fungerer som bindeleddet mellem lokal-MED og personalegruppen – en bro fra hvert MED-udvalg ud til hver enkelt afdeling.

– Før oplevede vi, at det var os i MED, der definerede, hvad der var vigtigt at drøfte, og at vores kolleger ikke rigtig forholdt sig til MED. Men i broerne sidder der nu også basismedarbejdere, og de mødes og drøfter de ting, der er sat på MED-dagsordenen og kan også selv komme med forslag til, hvad der tages op. Det er med til at sikre, at MED-arbejdet giver mening, fortalte Sanne Folberg Hallum.

Fx har man på tværs af broerne i organisationen taget fælles emner op som forråelse og kerneopgaven, hvor hver enkelt bro skulle bringe disse emner i spil ude på arbejdspladserne, og det så siden blev diskuteret i MED-regi.

Dagsorden med prosa

I processen med at gentænke MED-arbejdet har der også været fokus på både dagsorden og referat, forklarede Lone Stengaard:

– Medarbejderne skal vide, at vi faktisk har brug for at høre deres mening, for at vi i MED-regi kan træffe nogle kvalificerede beslutninger, som kommer til at gælde for os alle i organisationen. Og derfor har vi også prøvet at kommunikere mere direkte. Fx har vi eksperimenteret med at optage en række korte videoer, hvor Sanne fortæller, hvad vi drøfter på MED – det fungerer som en kort appetitvækker, der forhåbentlig gør MED-arbejdet lidt mere synligt og vedkommende for medarbejderne, sagde hun.

Der er indført en fast referent på MED-møderne, som også skriver om dialogen undervejs og ikke kun om beslutningerne – og så er der kommet flere ord på dagsordenen, tilføjede Sanne Folberg Hallum:

– Noget af det, der er kommet allermest bag på mig, det er, hvor svært det er at få lavet den perfekte dagsorden og det perfekte referat. Det lyder mega simpelt, men det er det bare ikke. Der er så mange ting i MED-arbejdet, der bliver indforstået. Så et meget konkret tiltag har været, at alle de punkter, hvor man har medindflydelse, de ligger først på dagsordenen – og så sørger vi for at få rigtig meget prosa på, så medarbejderne har en reel chance for at forstå, hvad det er, vi skal snakke om i MED-udvalget.

 

 

Kort om arbejdspladsen

Center for Socialpsykiatri i Esbjerg har ca. 225 medarbejdere fordelt på 11 forskellige arbejdspladser – i tre forskellige byer: Esbjerg, Bramming og Ribe.

Organisationen har en række tilbud til psykisk sårbare som botilbud, væresteder, træning, aktiviteter og beskæftigelse.

Bliv medlem