Gå til indhold

Socialpolitik

Nyt politisk udspil vil styrke socialområdet

Der skal udrulles en specialeplan og afsættes penge til et uddannelsesløft. Det er to af forslagene i regeringens længe ventede udspil på det specialiserede socialområde, som tager nogle vigtige skridt i den rigtige retning, mener forbundsformand Benny Andersen

20. maj 2022

Artikel
282560241_375182007984800_3914992288273192818_n.jpg

Forfatter: Lea Holtze

’Vi skal have de rette tilbud med tilstrækkelig høj specialisering til de forskellige målgrupper. Derfor foreslår vi en ny og stærkere struktur på området, som bevarer og opbygger specialiseret viden, kompetencer og kvalitet i indsatserne.’

Sådan sagde social- og ældreminister Astrid Krag (S) i en pressemeddelelse, da regeringen 19. maj lancerede sit udspil på det specialiserede socialområde under overskriften ’Et liv med ligeværdige muligheder’.

I udspillet foreslår regeringen bl.a. en specialeplan, der skal sikre bedre hjælp til de borgere, der har de mest komplekse udfordringer – uanset hvor i landet de bor.

Og så anerkender udspillet, at der er behov for flere uddannede medarbejdere med rette kompetencer på det socialpædagogiske arbejdsområde. Regeringen foreslår desuden, at der afsættes penge til et uddannelsesløft af ufaglærte.

Gode aftryk

Med det nye udspil tager regeringen nogle vigtige skridt i den rigtige retning, mener forbundsformand Benny Andersen.

– Vi er meget glade for, at udspillet anerkender, at der er behov for flere uddannede medarbejdere på socialområdet. Samlet set har vi formået at sætte gode aftryk på udspillet, som har en række forslag og formuleringer fra Socialpædagogernes kvalitetsudspil ’Et liv med muligheder’ med, siger han.

Udspillet løser ikke alle udfordringer på socialområdet, understreger Benny Andersen. Men det vil styrke specialiseringen og den faglige kvalitet i støtten til borgerne.

– Vi ved alle sammen, at der er store udfordringer på det sociale område. Det handler om finansiering af området, det handler om rekrutteringsudfordringer i forhold til uddannede socialpædagoger. Det handler om borgere, der ikke oplever, de får den hjælp de har brug for. Og det vil og skal vi fortsat have fuld fokus på. Men udspillet fra regeringen er et godt og vigtigt skridt. Nu skal det så blive til virkelighed og ikke bare et forslag, og arbejdet for, at det sker, er vi allerede i gang med, siger han.

Udpluk fra udspillet

Forslag om Specialeplan:

  • Der indføres en specialeplan, der frem mod 2030 kommer til at omfatte 20 specialer
  • Specialeplanen består af specialfunktioner, der skal godkendes af Socialtilsynet. Der er krav til uddannelse og kompetencer for at kunne blive godkendt.
  • En del af specialfunktionerne skal have en rådgivningsfunktion, som kan være udadgående, og der følger en grundfinansiering med. Rådgivningsfunktionerne kommer i udbud og godkendes for otte år ad gangen.
  • Viden fra specialfunktionerne skal i højere grad inddrages i visitationen, og der skal udarbejdes visitationsretningslinjer.
  • Der nedsættes et nationalt rådgivende udvalg, som skal følge udviklingen og rådgive Socialstyrelsen (Socialpædagogerne bliver repræsenteret i dette råd).   
  • Kommunerne kan ikke mere hjemtage regionale tilbud.

Bedre kvalitet i indsatsen:

  • Det fremgår eksplicit, at faglig kvalitet og specialisering hænger uløseligt sammen med medarbejdernes uddannelse og kompetencer.
  • Kvaliteten på døgninstitutioner og opholdssteder for udsatte børn og unge og på botilbud for voksne skal have et løft. Der er for mange medarbejdere på anbringelsesstederne, der ikke har pædagogisk eller anden socialfaglig uddannelse.
  • Der tilføres midler (pulje) til, at medarbejdere på anbringelsessteder uden pædagogisk uddannelse kan få en uddannelse (meritpædagog, PAU, akademiuddannelse eller den sociale diplomuddannelse).
  • Det afsættes ansøgningspulje til det øvrige område til uddannelse af ufaglærte – i første rul til socialpsykiatriområdet.

Læs hele regeringens udspil

Bliv medlem