Gå til indhold

økonomi

Gå på fuldtid og få 9 mio. mere i løn og pension

Socialpædagoger kan hente millionbeløb ved at gå op i tid. Nye beregninger af livstidsindtægten viser, hvor meget du kan hente ved at gå fra en deltidsstilling til en fuldtidsstilling

16. maj 2022

Artikel
pension.gif

Forfatter: Malene Dreyer

Foto: Colourbox

Næsten halvdelen af socialpædagogernes medlemmer arbejder på deltid. For nogle er det selvvalgt, mens deltidsstillingen for andre er et spørgsmål om manglende muligheder for at gå på fuld tid. Uanset årsag, så har de færre timer en ganske stor betydning for, hvad man tjener og dermed også for, hvor meget man får indbetalt til sin pension.

Der er virkelig mange penge at hente, hvis man går fra en deltidsstilling til en fuldtidsstilling. For en 25-årig socialpædagog, der arbejder 25 timer ugentligt, vil der eksempelvis være hele 9,1 mio. kr. at hente ved at gå op på 37 timer.

Tabellen viser i gennemsnitstal, hvor stor en forskel det kan gøre for din samlede løn og indbetalinger til pension, hvis du går på fuldtid, frem til du fylder 68 år.

Omsorgsmedhjælper

Hvis du arbejder som omsorgs- eller pædagogmedhjælper, er der også en stor økonomisk gevinst ved at gå på fuld tid. Det fremgår af nedenstående tabel:

Du kan bruge beregningerne som inspiration i forbindelse med de årlige MUS-samtaler eller på personalemøder, når I skal tale om arbejdstid og muligheden for at gå op i tid eller på fuldtid. Det kan gøre samtalen mere håndgribelig, når der er konkrete tal at forholde sig til.

Vil du vide mere om, hvad fuldtid kan betyde for dig, så kontakt din tillidsrepræsentant, din leder eller din kreds. Du kan også tale med dit pensionsselskab.

Socialpædagogerne arbejder for fuldtid
Alle, der har ønske om at arbejde på fuldtid, skal have muligheden for det. Det er Socialpædagogernes målsætning, og sammen med en række andre fagforbund og KL (kommunernes Landsforbund) arbejder Socialpædagogerne for at give medlemmerne mulighed for at gå op i tid. Men deltid skal stadig være en mulighed, mener forbundsformand Benny Andersen.

– Flere fuldtidsansættelser betyder ikke, at deltid skal afskaffes. Det handler om at arbejde hen mod et kommunalt arbejdsmarked med fuldtid som det normale udgangspunkt for en ansættelse, og hvor deltid kan anvendes aktivt i de livsfaser, hvor medarbejderen har behov for det. Som eksempel kan der være behov for at anvende deltid i forhold til fastholdelse af seniorer eller medarbejdere med små børn, siger han.

Forbundsformanden erkender, at der ikke er nogen lette løsninger, og at det er lokalt, at de reelle løsninger skal findes, så der tages hensyn til de enkelte arbejdspladsers opgaver, vagtplaner, arbejdsmiljø og økonomi.

En fremtid med fuldtid
KL og Forhandlingsfællesskabet er gået sammen om en indsats, der skal få flere kommunale medarbejdere op i tid eller på fuldtid.

Parterne vil samarbejde med 26 nøglekommuner om at udvikle handleplaner og afprøve redskaber, som skal munde ud i, at flere medarbejdere på sigt går op i tid eller ansættes på fuldtid.

De løsninger, som parterne og nøglekommunerne finder i fællesskab, vil løbende blive delt med resten af landets kommuner.

Læs mere: En fremtid med fuldtid 

Bliv medlem