Gå til indhold

barsel

Det skal du huske, når du skal på barsel

Når du skal på orlov fra dit arbejde, er der forskellige ting, du skal gøre indenfor forskellige frister. Her er en huskeliste, der kan hjælpe dig på vej.

24. maj 2022

Artikel
barsel-artikelfoto.gif

Forfatter: Malene Dreyer

Før fødslen skal du huske

  • Hvis du er ansat i en kommune eller region og dermed på Socialpædagogernes overenskomst, har du ret til at starte din graviditetsorlov med løn 8 uger før det forventede fødselstidspunkt. Andre har ret orlov til barselsdagpenge 4 uger før termin.
  • Senest 3 måneder før din forventede termin skal du fortælle din arbejdsgiver, hvornår du forventer at føde, og om du ønsker at holde orlov før dette tidspunkt.
  • Som far eller medmor skal du fortælle din arbejdsgiver, hvornår du forventer at gå på orlov. Det skal du gøre senest 4 uger før, det forventede fødselstidspunkt.

OBS: Når din arbejdsgiver har indberettet din orlov, får du et brev med digital post fra Udbetaling Danmark. Brevet indeholder de oplysninger din arbejdsgiver har indberettet om din orlov.

Efter fødslen skal du huske

  • I som udgangspunkt hver ret til 24 ugers orlov med barselsdagpenge.  Hvis du ønsker at overdrage orlov til den anden forælder, skal du gøre det i selvbetjeningsløsningen ’Min Barsel’ på borger.dk. Hvis I ikke er gift skal I være opmærksomme på at barnet skal være født, og faderskabet skal være registreret, før I kan overdrage orlov i ’Min Barsel’.
  • Hvis du som mor, far eller medmor ønsker at holde orlov efter fødslen, skal du fortælle din arbejdsgiver, hvornår du forventer at genoptage arbejdet. Det skal du gøre senest 6 uger efter fødslen.
  • Hvis du får løn under hele eller dele af din orlov, kan din arbejdsgiver søge om refusion af dine barselsdagpenge. Når din løn stopper, skal din arbejdsgiver indberette det på virk.dk. Herefter får du et brev fra Udbetaling Danmark med digital post om, hvordan du søger barselsdagpenge. Husk at søge senest 8 uger efter, at lønnen er stoppet.
  • Hvis du vil udskyde op til 5 ugers orlov, skal du fortælle det til din arbejdsgiver senest 8 uger efter fødslen.

Læs meget mere om barselsreglerne, hvilke frister du skal overholde og om, hvordan du kan planlægge og overdrage din orlov på www.borger.dk/barsel.

Planlægning af barselsorloven

Her kan du se tre eksempler på hvordan man kan planlægge barselsorloven (begge forældre er lønmodtagere)

Bliv medlem