Gå til indhold

Springet

Vi kommer med så meget god viden

Som studerende arbejdede Camilla Kappel som pædagogmedhjælper hos støtte-kontakt-firmaet WeCare, der bl.a. tilbyder familiebehandling. Som nyuddannet socialpædagog har hun nu landet et job som støtte-kontakt-person for udsatte unge.

31. marts 2022

Artikel
Billeder til artikler (6).png

Forfatter: Marie Dissing Sandahl

Foto: Cathrine Ertmann

Hvorfor blev du social­pædagog?

Jeg har været gymnastiktræner i mange år, og der møder man alle slags skæve eksistenser uden at vide på forhånd, hvem der har noget i bagagen. Men jeg kunne hurtigt spotte, hvem der havde særlige udfordringer, hvem der stod alene – eller hvem der havde vanskeligt ved at styre temperamentet. Så for mig handlede det om at give dem succesoplevelser, så de prøvede at være en del af noget. Alle mennesker har brug for at være noget for nogen – og især dem, der ikke normalt får den oplevelse så ofte.

Hvad er din baggrund?

Jeg er vokset på et landbrug ved Thisted. Min far har altid haft medhjælpere ansat på gården fra et nærliggende botilbud for domsanbragte unge, og min mor har lavet mad på et aflastningstilbud. Så det med at interessere mig for dem, der har svært ved at finde ud af, hvor de kan passe ind – det har jeg med hjemmefra.

Hvordan oplevede du dine praktikker?

I min første praktik var jeg i en børnehaveklasse og fik faktisk også et studiejob der, som jeg var glad for. Men min anden praktik var på en specialskole for unge med en dom. Der fik jeg en god relation til en dreng, der havde en meget udadreagerende adfærd, og vi var sammen hver dag i tre måneder. Han udviklede sig så meget. Én-til-én-kontakten kan noget helt særligt. Det kan være hårdt, men også meget givende at komme så tæt på. Efter det kunne jeg godt mærke, at det var social- og specialområdet, der trak mest i mig.

Hvordan bruger du din faglighed?

Jeg arbejder én-til-én som støtte-kontakt-person for børn og unge, men jeg er også på et solo-projekt for en ung, der ikke kan rummes på opholdssteder. Den uformelle kontakt under fx en gåtur eller bare sms’er eller opkald giver mig mulighed for at give børnene og de unge lige præcis den kontakt, de har brug for. Og det er også bare tit at lytte og anerkende dem, fordi deres forældre ikke har ressourcerne til det. Vi arbejder selvfølgelig ud fra handleplaner og mål i tæt samarbejde med ledelsen, der har stor tillid til vores faglige dømmekraft. Nogle unge har brug for at ringe og snakke om aftenen, mens andre skal have støtte til at komme i skole, hjælp til at lære at forstå og regulere deres følelser og fx søge ungdomsjob. Det giver et helt særligt bånd at arbejde på den måde. Og det er vigtigt at huske at være professionel i den tætte kontakt.

Hvordan var springet fra studerende til fuldtidsansat?

Det har været noget af et skifte. Det er nu, jeg finder ud af, om jeg kan anvende alt det, jeg har lært på studiet. Jeg er lige pludselig ikke studerende, men uddannet, og det stiller andre krav og forventninger til mig som professionel. Selvom jeg har arbejdet inden for faget i seks år, føler jeg mig stadig udfordret på min kunnen og erfaring i nogle sammenhænge. Men samtidig kommer jeg jo med en masse ny viden og teori fra studiet.

Hvad er dit bedste råd?

Vær bevidst om dine egne kompetencer, og hvad du kan tilbyde på arbejdspladsen. Vi har alle noget, vi kan byde ind med, hvilket en dygtig leder ser og bringer i spil. Selvom man ikke får det første job, man søger, behøver det ikke at betyde, man er uduelig. Måske passer man bare ikke ind der.

CV

Camilla Kappel, 25 år

Februar 2022

Støtte-kontakt-person i WeCare og arbejder primært med børn og unge i alderen 6-20 år med socialpsykiske problematikker

Januar 2022

Uddannet som socialpædagog fra UCN efter praktik på en specialskole, et akut-anbringelsessted og en børnehave

Februar 2021

Pædagogmedhjælper hos WeCare

2017

Medhjælper på en døgninstitution for anbragte børn og unge med autisme og ADHD

2009

Træner for gymnastikhold

Bliv medlem