Gå til indhold

Aieji 2022

Susanne skal på verdenskongres: ’Det er stort’

Forbundet tager en stor delegation af danske socialpædagoger med, når socialpædagoger fra hele verden senere på året mødes til verdenskongres i Schweiz – for at dele deres fælles faglighed og tage ny viden og inspiration med hjem

26. april 2022

Artikel
Aieji nyhed april_1128x600.jpg

Forfatter: Lea Holtze

Foto: Colourbox

– Jeg er enormt stolt – det er stort at få lov til at fortælle om det arbejde, vi laver hver dag, og vanvittigt spændende at skulle ned og lytte til andre.

Sådan siger Susanne Lundgaard Hansen, der er socialpædagog ved det socialpsykiatriske rehabiliteringstilbud Bofællesskabet Sletten. Hun er en af de socialpædagoger, der skal med til Lausanne i Schweiz, når den internationale organisation for socialpædagoger, Aieji, holder verdenskongres den 6.-9. september.

Socialpædagogernes hovedbestyrelse besluttede tilbage i december at betale for, at i alt 32 socialpædagoger fra Danmark kommer med på verdenskongressen – heriblandt fem arbejdspladser (med to medlemmer fra hver) der skal holde workshop på kongressen. Desuden har yderligere et par håndfulde socialpædagoger valgt at tage med for egen regning.

Socialpædagoger fra andre dele af verden vil kunne lære en masse af de rigtig dygtige socialpædagoger, der kommer med fra Danmark

Benny Andersen, forbundsformand

Susanne Lundgaard Hansen skal holde workshop om arbejdet med borgere med dobbeltdiagnoser. Og hun håber, at tilgangen til borgerne kan inspirere socialpædagoger i andre lande.

– Vi arbejder med nogle borgere, som ofte er meget stigmatiserede og falder mellem to stole. Men vi har faktisk et knaldgodt samarbejde med både psykiatri og rusmiddelcenter. Måske andre kunne blive inspireret af vores tilgang. Og så glæder jeg mig lige så meget til selv at blive både forundret og forarget – og tænke: ’Det skal vi også hjem og arbejde videre med’,’ siger hun.

Stolte socialpædagoger

Aieji holder verdenskongres hvert fjerde år. Her mødes socialpædagoger for at udveksle viden og erfaringer inden for alle tænkelige målgrupper og indsatser.

Den fire dage lange kongres byder bl.a. på oplæg af nogle af verdens førende fagfolk, besøg på lokale arbejdspladser og workshops, hvor socialpædagoger præsenterer den faglighed, de arbejder med hver dag. Og det er en stolt forbundsformand, der tager delegationen af danskere med.

– Der ligger en enorm læring i dét, socialpædagoger gør i andre lande, som kan bruges i det daglige arbejde – ligesom at socialpædagoger fra andre dele af verden vil kunne lære en masse af de rigtig dygtige socialpædagoger, der kommer med fra Danmark. Jeg glæder mig meget til at vise den socialpædagogiske faglighed i Danmark frem – og bringe viden og inspiration med hjem, siger forbundsformand Benny Andersen, der har været præsident for Aieji siden 2005.

Vi lærer af hinanden

Aieji arbejder for at styrke og udvikle det socialpædagogiske fag og skabe en fælles faglig identitet på tværs af grænser. Organisationen er den eneste i verden, der har fokus på socialpædagogik som fag og profession. Og den blev oprettet efter 2. Verdenskrig, hvor mange lande havde store sociale problemer, og det derfor var oplagt at udveksle erfaringer.

Læs mere om, hvad internationalt samarbejde og en verdenskongres i Schweiz har med dig at gøre

Og det er det stadig, understreger Benny Andersen og henviser til organisationens arbejde med bl.a. psykiatriområdet, etik i socialpædagogikken, demensområdet og FN’s handicap- og børnekonvention, som har smittet direkte af på Socialpædagogernes kurs.

– Vi er jo et forbund, der kigger ud i verden, og derfor er det naturligt, at vi også skal være der, hvor andre socialpædagoger i verden er. Aieji er en organisation, der har fokus på faget, og det kan vi som forbund lære af og trække på gode eksempler fra. Og så er det selvfølgelig vigtigt med international solidaritet, siger han.

De skal holde workshop

Socialpædagogernes hovedbestyrelse har besluttet at betale for, at i alt 32 socialpædagoger fra Danmark kommer med på verdenskongressen: 10 medlemmer, 12 medlemmer fra de faglige selskabers koordinationsgrupper og desuden fem arbejdspladser (med to medlemmer fra hver) der skal holde en workshop på kongressen.

Tidligere på året blev forbundets medlemmer opfordret til at søge om at komme med. Ud fra ansøgningerne udvalgte Aieji arbejdspladser til at holde workshop, hvorefter Socialpædagogerne har valgt, hvem der inviteres med inden for forbundets budget. Det drejer sig om:

Lunden
Lunden syd for Odense er et tilbud til hjemmeboende børn, unge og voksne med betydeligt eller varigt nedsat funktionsniveau, som har brug for et aflastningsophold. To repræsentanter fra arbejdspladsen skal holde workshop om stedets kerneopgave, som er at støtte stedets ’gæster’ – det vil sige børn og deres forældre/plejeforældre i den periode, de er der. Bl.a. i forhold til at omgås andre med lignende handicap og indgå i sociale relationer.

JOBstien
JOBstien i Aarhus er et tilbud til borgere med udviklingshæmning og med udviklingsforstyrrelser, der ønsker et arbejde. To repræsentanter fra arbejdspladsen holder en workshop om det meningsfulde arbejde, de oplever at have, når borgerne opnår succesen ved at få et arbejde og føle sig uundværlig på en arbejdsplads og blandt deres kollegaer. Herigennem får borgerne styrket deres selvtillid. Socialpædagogernes erfaringer kan måske inspirere andre til at starte lignende projekter.

Kærsangervej
Kærsangervej i Viborg er et botilbud for voksne med udviklingshæmning med dom eller problemstillinger som fx psykiatriske lidelser, misbrug og kriminalitet. To repræsentanter fra arbejdspladsen vil med deres workshop fortælle, hvordan de opretholder roen på stedet, undgår udadreagerende adfærd og arbejder udviklende med borgerne – bl.a. ved at arbejde recovery-orienteret og ved hjælp af Low arousal og neuropædagogik.

Familiecenter Esbjerg
Familiecenter Esbjerg yder mange former for støtte til udsatte børn, unge og deres familier. De holder workshop om nye principper, når en anbringelse af en ung over 14 år er brudt sammen. Principperne indbefatter en massiv indsats med udgangspunkt i motivation fra den unge og familien. Indsatsen er individuelt tilrettelagt på tværs af relevante tilbud i Familiecentret (alle afdelinger er i spil) og i tæt samarbejde med relevante eksterne samarbejdspartnere som fx skole, myndighed og misbrugsinstitutioner.

CB Bofællesskabet Sletten
CB Bofællesskabet Sletten er et socialpsykiatrisk rehabiliteringstilbud i udkanten af Aarhus. To socialpædagoger herfra skal holde workshop om en trekant, de arbejder med for at sikre kvaliteten i arbejdet: 1. hvem er vi her for, 2. åbenhed i arbejdet og 3. skadesreduktion. Når en opgave er svær eller en borger ikke trives, er det de tre elementer i arbejdet med borgerne, der påvirker hinanden gensidigt, som de vender tilbage til og tjekker kvaliteten af.

Bliv medlem