Gå til indhold

Arbejdsmiljøkonference

Minister: I skal have ordentlige rammer og kolleger nok

Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard sendte en stor tak til alle socialpædagoger, da Socialpædagogerne holdt arbejdsmiljøkonference for 600 deltagere – og en forsikring om, at han og regeringen lytter og prioriterer indsatser, der skal sikre socialpædagoger et bedre arbejdsmiljø

28. april 2022

Artikel
20220428_SL_AMRkonf13_1128x600.jpg
'Vi skal investere i vores velfærdssamfund, så socialpædagoger har kollegaer nok, og så der er ordentlige rammer om det arbejde, der udføres.' Sådan sagde beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard, da 600 socialpædagogiske tillidsrepræsentanter, arbejdsmiljørepræsentanter og ledere i går var samlet til stor arbejdsmiljøkonference.

Forfatter: Lea Holtze

Foto: Nils Lund Pedersen

– Tak for jeres kæmpe engagement for at skabe et bedre arbejdsmiljø.

Sådan lød det, da beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) talte til 600 socialpædagogiske tillidsrepræsentanter, arbejdsmiljørepræsentanter og ledere, som Socialpædagogerne i går samlede i Fredericia for at skabe ideer til at styrke socialpædagogers arbejdsmiljø.

Konferencen blev afholdt på Fagbevægelsens Internationale Arbejdsmiljødag den 28. april. Og netop et godt arbejdsmiljø er en kamp, der skal kæmpes hver dag, understregede ministeren. Han henviste bl.a. til, at socialpædagoger er pressede mange steder, at borgernes udfordringer er blevet mere komplekse, og at der mangler arbejdskraft mange steder – og ikke mindst at alt for mange socialpædagoger udsættes for vold og trusler.

– Det berører mig dybt. For vold kan ende med de mest fatale konsekvenser, som vi på meget ulykkelig vis har set på bosteder, og det kræver selvfølgelig også vores alles meget store opmærksomhed. For det skal være sikkert og trygt at gå på arbejde. Jeg kan forsikre jer for, at regeringen lytter. For alt det, vi hører, bekræfter, at vi skal tage arbejdsmiljøet meget alvorligt, og vi vil gøre, hvad vi kan for at understøtte et bedre arbejdsmiljø på landets arbejdspladser.

Invester i velfærd

Ministeren fremhævede dog også flere sejre for arbejdsmiljøet over årene – bl.a. at der er kommet en bekendtgørelse om psykisk arbejdsmiljø, og at der er blevet sat nationale mål for arbejdsmiljøindsatsen frem mod 2030.

– Det er den klare ambition, at vi ønsker at sikre et fortsat højt indsatsniveau for arbejdsmiljøet. Derfor har vi allerede nu meldt ud, at arbejdsmiljøet bliver en væsentlig prioritet på regeringen finanslovsudspil til næste år, sagde han.

Helt nye tal fra Arbejdstilsynet viser, at antallet af arbejdsulykker sidste år steg markant, og døgninstitutioner ligger fortsat højt på listen, når det handler om forekomsten af arbejdsskader. For at komme det til livs kommer man ikke uden om flere ressourcer, mener Peter Hummelgaard.

– Vi skal investere i vores velfærdssamfund, så socialpædagoger har kollegaer nok, og så der er ordentlige rammer om det arbejde, der udføres. Vi skal sørge for, at der er penge til rådighed, når vi også bliver flere, der har brug for hjælp. Men vi skal også sørge for, at der er de rigtige forudsætninger for, at der kan blive uddannet flere kollegaer.

’Vi vil lokke arbejdsgiverne ind i arbejdsmiljørummet’

Forbundskasserer og formand for forbundets arbejdsmiljøudvalg Michael Madsen:

– Vi vil godt lokke arbejdsgiverne tættere ind i arbejdsmiljørummet. Det er en del af vores kongresbeslutning: ’Sammen former vi det gode arbejdsmiljø’, som er en vigtig overskrift for Socialpædagogernes indsats i disse år. Vi tror på, at udfordringerne skal løses i fællesskab. Mellem jer, der kender feltet og står ude i virkeligheden hver dag og de ledere og politikere i kommuner og regioner, som har ansvaret og beslutningskraften.

’I har motivation og vilje til det gode arbejdsmiljø’'

Forbundsnæstformand og ansvarlig for arbejdsmiljø, arbejdsskader og AMR Marie Sonne:

– Jeg er glad for, at Socialpædagogerne har så mange dedikerede, ambitiøse og dygtige ledere, arbejdsmiljø – og tillidsrepræsentanter. At vi i dag er samlet over 600 deltagere vidner om motivation og vilje til at forme og styrke det gode arbejdsmiljø. Og at vi gør det sammen.

Det går den forkerte vej på for mange arbejdspladser, og det skyldes primært én ting: Ressourcer

Benny Andersen, forbundsformand

Arbejdsmiljø forandrer liv

Men man kan ikke skabe et godt arbejdsmiljø uden arbejdsmiljørepræsentanter og tillidsrepræsentanter – og deres samarbejde med ledelsen – understregede ministeren. Og det var forbundsformand Benny Andersen helt enig med ham i.

– Jeg plejer at sige: Faglighed forandrer liv. Og til jer i dag vil jeg supplere: Og arbejdsmiljø forandrer liv. For når I er med til at skabe et godt arbejdsmiljø, så skaber I fundamentet for, at vi som faggruppe - som socialpædagoger - kan levere den faglighed, der er så inderligt brug for overalt i hele landet, sagde han.

Men for mange udsættes for vold og trusler, arbejder alene i situationer, hvor de ikke burde eller udsættes for en arbejdsskade – og det er aldrig den enkeltes ansvar, tilføjede han.

– Det går den forkerte vej på for mange arbejdspladser, og det skyldes primært én ting: Ressourcer. At området i for mange år har været underfinansieret. Derfor er mit budskab også her i dag til regeringen og folketinget: Velfærd handler om andet end minimumsnormeringer, skolen, de ældre og sundhed. Der er drenge, piger og voksne i det her samfund, hvis liv er helt afhængig af at blive mødt med den rette faglighed – og nok af den. Derfor skal det specialiserede socialområde prioriteres. Det er nødvendigt.

Bliv medlem