Gå til indhold

Sofa

Som TRIO har vi fået styr på arbejdsmiljøet

I Hedensted Bofællesskab har AMR, TR og leder med en fælles indsats formået at vende et højt sygefravær og et presset arbejdsmiljø til en arbejdsplads i trivsel. Vi har samlet den tætte TRIO i sofaen for at høre lidt om deres indsats

11. marts 2022

Artikel
Billeder til artikler (1).png
I sofaen ses fra venstre arbejdsmiljørepræsentant Sofie Kjeldsen, leder Frode Lerdahl og tillidsrepræsentant Anders Buch.

Forfatter: Tina Løvbom Petersen

Foto: Michael Drost-Hansen

Sofie:
Vi har fået en helt ny måde at arbejde på

Frode:
Det skaber ejerskab, når man selv kan se, hvor langt pengene rækker

Anders:
Topstyring er afløst af tillid

Frode:

For mig er TRIO’en diamanten. Det er os, der udgør kernen i maskinrummet på arbejdspladsen, og vi tre skal have tillid til hinanden og have et fælles formål med det, vi laver.

Sofie:

Vi har fået en helt ny måde at arbejde på med Frode som leder, hvor vi som tillidsvalgte bliver inddraget i rigtig mange snakke og beslutninger. Det er meget motiverende.

Anders:

Det er et nyt mindset. Før havde vi en kultur, hvor vi fra ledelsen fik at vide, hvad vi skulle gøre, og hvad vi ikke skulle gøre. I dag bliver vi inviteret med ind, hvor vi kan være med til at påvirke tingene, og det gør en stor forskel.

Sofie:

Vi har en leder, som er meget tydelig omkring, at man som medarbejder skal kunne fungere både på arbejdet og i sin fritid. Der skal være tid til at restituere, og der skal være balance mellem et fuldtidsjob med weekendvagter og et privatliv.

Anders:

Helt konkret har vi ændret vores rul, så vi nu kun har weekendvagt hver sjette uge mod tidligere hver tredje uge. Vi har også indført, at man altid har fri torsdag op til en weekendvagt samt mandag-tirsdag efter en weekendvagt. Det giver mere sammenhængende fritid.

Frode:

Vi har også indført fællesmøder for de tre matrikler hver fjerde uge. Det styrker samhørigheden, og når vi beriger hinanden med vores erfaringer, opbygges der god energi og begejstring.

Sofie:

Det er min oplevelse, at kollegerne føler sig mere inddraget i, hvordan vi gør tingene på vores arbejdsplads. Vi har virkelig arbejdet meget med at blive et fælles vi på tværs af de tre afdelinger, og det er en stor gevinst for både trivsel, samarbejdet og kommunikationen.

Anders:

Topstyring er afløst af tillid. Vi har fx i de tre bofællesskaber selv råderet over vikarbudgettet og beslutningen om, hvornår der er brug for en vikar og i hvor mange timer. Jeg oplever, at pengene faktisk bliver brugt bedre på den måde.

Frode:

Medarbejderne på de tre matrikler skal ikke spørge mig, når de skal planlægge indkøb og daglig drift – det styrer de selv. Det skaber ejerskab, når man selv kan se, hvor langt pengene rækker.

Sofie:

Vi samler alle aktiviteter og tiltag i en mappe som et tilbageblik på arbejdsmiljøet, som vi løbende deler med kollegerne for at minde os alle om, hvor meget vi egentlig har nået i løbet af de seneste år. Det gør arbejdsmiljø­arbejdet meget konkret og synligt.

Anders:

Et godt arbejdsmiljø medvirker også til, at borgerne får det bedre. Når personalet selv er med til at definere, hvordan gør vi det her bedst, smitter det af på vores tilgang til borgerne.

Har du en særlig relation til en borger, kollega, din leder eller en anden i dit arbejdsliv, som du gerne vil fortælle om, så skriv til: nyhedsrum@sl.dk

Bliv medlem