Gå til indhold

MedlemsPuls

Socialpædagogiske ledere sætter fagligt aftryk

Ni ud af ti af de medlemmer, hvis nærmeste leder er socialpædagog, oplever, at det har en positiv betydning for kvaliteten i arbejdet, at deres leder er socialpædagog – bl.a. fordi det sikrer et stærkt fagligt fokus, viser ny medlemsundersøgelse

14. marts 2022

Artikel
Colourboks hjerte aftryk.png

Forfatter: Tina Løvbom Petersen

Foto: Colourbox

’Det er vigtigt at have en leder, som ved noget om de teorier og metoder, der skal arbejdes med i forhold til borgerne.’

’Det sikrer, at det socialpædagogiske arbejde er i fokus’.

’Det kræver stor forståelse for arbejdets vilkår at kunne lede på det socialpædagogiske område.’

’Det gør, at vi taler samme sprog – for min leder ved, hvordan det er at arbejde på gulvet.’

Listen af argumenter for, hvorfor det har stor betydning for kvaliteten i arbejdet, at ledere af socialpædagogiske tilbud har en socialpædagogisk baggrund, er lang, hvis man spørger medlemmerne. Og det har Socialpædagogerne gjort i december sidste år med en rundspørge blandt medlemmerne i forbundets digitale medlemspanel - den såkaldte MedlemsPuls.

Ud af knap 800 medlemmer svarer 55 pct., at deres nærmeste leder er socialpædagog – og blandt dem med en socialpædagogisk leder svarer ni ud af ti, at det har en positiv betydning for kvaliteten i arbejdet.

Manglende forståelse

I rundspørgen svarer medlemmerne også på følgende spørgsmål: ’Hvilken betydning har det for kvaliteten i arbejdet, at din leder ikke er socialpædagog?’.

Her svarer knap hver anden, at det har en negativ betydning. Og nogle af begrundelserne lyder:

’Den socialpædagogiske tilgang forsvinder i strategi, tilsyn og økonomi og et udpræget syn på, at borgerne er syge og gamle.’

’Min leder baserer det ofte på enten pengepungen eller den sundhedsfaglige viden, når der skal træffes beslutninger på arbejdet, fremfor på pædagogiske metoder.’

’ Manglende forståelse omkring, hvad det er for en type mennesker vi arbejder med – og manglende forståelse for praksis.’

Genkender synspunkter

I Socialpædagogerne genkender forbundsnæstformand Verne Pedersen mange af de kommentarer og svar, som medlemmerne byder ind med i undersøgelsen:

– De synspunkter, som medlemmerne her giver udtryk for, er helt i tråd med forbundets synspunkter. Nemlig at det har stor betydning for fagligheden og tilrettelæggelsen af arbejdet, at vi på socialpædagogiske arbejdspladser har socialpædagogiske ledere. Det er en forudsætning for et højt fagligt niveau, at man som leder er stærk i faget, og det gælder jo alle fagligheder, også den socialpædagogiske, siger Verne Pedersen.

Relationer tager tid

På spørgsmålet om, hvad det betyder for borgernes trivsel, at lederen ikke er socialpædagog, svarer 65 pct., at det ikke har nogen betydning, mens 28 pct. angiver, at det har en negativ betydning. I de uddybende skriver nogle af medlemmerne bl.a.:

’Hvis lederen ikke forstår indholdet af det pædagogiske arbejde, og hvad der skal til for, at en borger trives, hvordan skal lederen så kunne vise retningen?’

’Der er ikke altid forståelse for, at det største del af vores arbejde er relationsarbejde, at det tager tid – og at man ikke bare kan sende hvem som helst til hvilken som helst borger.’

’Borgeren føler sig som en patient og ikke borger.’

Hvad er MedlemsPulsen?

Socialpædagogernes MedlemsPuls er et digitalt medlemspanel, hvor medlemmerne svarer på spørgsmål om faglighed og arbejdsforhold.

Som deltager i Socialpædagogernes MedlemsPuls vil du 4-8 gange årligt modtage et kort spørgeskema via e-mail, hvor vi spørger til din holdning til aktuelle emner og lytter til den viden og erfaring, som du og andre medlemmer har inden for den socialpædagogiske verden.

Læs mere om Socialpædagogernes MedlemsPuls

Bliv medlem