Gå til indhold

Faglighed

Nyuddannede skal klædes bedre på til opgaven

Det kan være en stor omvæltning at gå fra pædagoguddannelsen til et job på et specialiseret tilbud. Derfor opretter Aarhus Kommune nu også introduktionsstillinger på et af kommunens botilbud. Et godt initiativ, der samtidig understreger behovet for en bedre uddannelse, mener kredsformand

7. marts 2022

Artikel
Gert Landergren Due.jpg
Hos Socialpædagogerne Østjylland glæder man sig over initiativerne til at introducere nyuddannede til det specialiserede socialområde. Men det er lidt paradoksalt, at det er nødvendigt at uddanne folk i det øjeblik, de er færdige med deres pædagoguddannelse, siger kredsformand Gert Landergren Due.

Forfatter: Lea Holtze

Foto: Socialpædagogerne

Mange nyuddannede pædagoger mangler viden om det specialiserede socialområde. Derfor opretter Aarhus Kommune nye introduktionsstillinger på et af kommunens botilbud. Det skal vække de nyuddannedes interesse for området og give dem en grundig introduktion til arbejdet på et specialiseret tilbud.

– Det er vigtigt for både beboernes og medarbejdernes trivsel, at medarbejderne er klædt godt på til arbejdet på byens botilbud, som rummer komplekse specialer og hver dag støtter beboere med mange forskellige behov. Derfor skal vi udvikle kompetencerne blandt de dygtige medarbejdere, vi allerede har, ligesom vi skal tænke i nye veje til at rekruttere faguddannede medarbejdere, siger Anders Winnerskjold, social- og beskæftigelsesrådmand i Aarhus Kommune i en pressemeddelelse.

Introduktionsstillingerne oprettes på Botilbuddet Havbo, som er et specialiseret tilbud for voksne med autisme og udviklingshæmning. De nye stillinger betyder, at den nyuddannede i de første fire måneder af ansættelsen bruger 40 pct. af arbejdstiden på kompetenceudvikling og faglig sparring med en erfaren kollega.

Det er lidt paradoksalt, at man begynder at uddanne folk i det øjeblik folk er færdige med deres pædagoguddannelse. Den burde jo kunne levere en socialpædagog, der rent faktisk kan gå i gang med opgaven. 

Gert Landergren Due, kredsformand i Socialpædagogerne Østjylland

Et godt initiativ, men…

Initiativet minder om det, som også Landsbyen Sølund – i samarbejde med Socialpædagogerne – investerede i for nyligt. Her har man oprettet ti særlige stillinger til nyuddannede, der indeholder et fire måneders introduktionsforløb, som bygger bro fra grunduddannelsen. Og tilsvarende slog Region Midtjyllands Specialområde Hjerneskade i begyndelsen af året 15 faste stillinger op med et introduktionsforløb på 16 uger, der indeholder følvagter, sparring og kurser.

Hos Socialpædagogerne Østjylland glæder man sig over initiativerne til at introducere nyuddannede til det specialiserede socialområde. For det kan vække flere pædagogers interesse for det specialiserede socialområde.

– En grundig introduktion kan være med til at løfte kvaliteten på bostederne på kort sigt, fordi man som nyuddannet får en anden ballast til at løfte de specialiserede opgaver. Men den kan også komme beboerne til gavn på længere sigt, fordi en god og tryg start kan være afgørende for, om medarbejderne kan se en fremtid inden for området, siger kredsformand Gert Landergren Due.

Samtidig understreger det dog, at pædagoguddannelsen desværre ikke altid klæder de nye socialpædagoger godt nok på til opgaverne på det specialiserede socialområde, tilføjer han.

– Det er lidt paradoksalt, at man begynder at uddanne folk i det øjeblik folk er færdige med deres pædagoguddannelse. Den burde jo kunne levere en socialpædagog, der rent faktisk kan gå i gang med opgaven.

Derfor arbejder Socialpædagogerne også for en stærkere socialpædagogisk specialisering i uddannelsen.

 

Bliv medlem