Gå til indhold

Mit faglige fokus

Mit faglige fokus: 'Jeg får mobbere og ofre til at mødes'

Gennem mentalisering og sportsligt fællesskab hjælper socialpædagog Viktor Træholt mobbere og deres ofre ud af de fastlåste roller

21. marts 2022

Artikel
Fagligt Fokus logoer (30).png

Forfatter: Ulla Abildtrup

Foto: Ricky John Molloy

Socialpædagogisk faglighed forandrer liv. Men hvordan bruger socialpædagoger deres faglighed i det daglige arbejde, og hvilke faglige refleksioner ligger der bag handlingerne? Det undersøger vi i portrætserien ’Mit faglige fokus’.

Viktor Træholt

Uddannet socialpædagog i 2007. Har arbejdet på socialpædagogiske opholdssteder, friskoler og efterskoler. Har siden august 2021 været ansat på Roskilde Friskole, som tilbyder specialundervisning og dagbehandling for børn og unge, der har brug for et anderledes skoletilbud. Siden januar 2022 medstifter af den frivillige organisation STOOP.NU for unge mobbere og mobbeofre.

Hvad er dit faglige fokus?

Jeg har i mange år arbejdet med unge og synes, at de er enormt hårde ved hinanden. Mobning skaber sygdom, dårlig trivsel og lavt selvværd både hos mobberen og offeret. Derfor har jeg været med til at etablere ’Stoop.nu’ for børn og unge mellem 8 og 18 år, der oplever, at de bliver mobbet eller selv mobber.

Mit faglige fokus er at få mobberen og offeret til at mødes i et fællesskab som for eksempel kampsport, så en del af pakken i Stoop.nu er et års gratis medlemskab af en idrætsklub. Samtidig inddrager vi deres forældre i et forløb, hvor der bliver talt åbent om barnets udfordringer med mobning.

Hvorfor er det fokus vigtigt at have i dit arbejde?

Mange kommer fra familier, der er udfordret af diagnoser og/eller mistrivsel. Børnene har et svært følelsesliv, men har ikke redskaberne og måske heller ikke opbakningen hjemmefra til at forholde sig til at arbejde med sig selv. I stedet hænger de ud i byen og roder sig måske ud i noget småkriminalitet. Jeg kan støtte dem gennem mentalisering, og bruger ’Tænk traumer’ fra STORM-modellen, hvor man som fagperson ser og forstår traumet bag adfærden og lærer barnet, hvad traumer betyder for den måde, vi ser verden på.

’Tænk traumer’ handler også om at fokusere mere på det, der fungerer og mindre på det, der mislykkes. Jeg bruger min egen historie i arbejdet med de unge, for jeg var selv en af de grove mobbere i skolen, og når jeg fortæller om mit liv, kan de spejle sig i mig og se, at en positiv udvikling er mulig.

MERE MENTALISERING? Lyt til Socialpædagogernes podcast om mentalisering

Beskriv en situation fra din hverdag, hvor din faglighed gjorde en forskel?

På et tidspunkt var der to unge – den ene var dansk og den anden af arabisk herkomst. De hadede hinanden og var super-racistiske. Jeg tog en snak på tomandshånd med dem og gennemgik Triggeranalysen for at synliggøre, hvilken adfærd, følelser og baggrund der lå til grund for deres opførsel. Snakken viste, at de intet konkret havde imod hinanden. Så tog jeg først den ene og så den anden med hen i den lokale kampsportsklub, hvor de hurtigt blev tændt af sporten og fællesskabet. Tredje gang satte jeg dem stævne i klubben samtidig. I starten var det akavet, men der gik ikke længe, før de var mere optaget af træningen end af deres konflikt. De fandt ud af, at de kunne træne hinanden gode og fik en gensidig respekt. Det er langt fra altid, det går så godt, men i tilfældet med de to gutter her, er de faktisk begyndt at hænge ud sammen.

Hvorfor greb du situationen an, som du gjorde?

Da jeg tog fat i de to unge drenge og spurgte dem, hvad striden handlede om, fandt de ud af, at der reelt ikke var noget problem. Samtidig opdagede de, at de kunne gøre en positiv forskel for sig selv ved at komme ud af de fastlåste roller. Jeg brugte 90/10-reaktions modellen til at synliggøre, at drengene selv var ansvarlige for 90 procent af deres følelsesmæssige reaktioner. Kun 10 procent handlede om det, som den anden dreng faktisk gjorde.

Hvilke faglige redskaber eller viden kan du ikke undvære i dit arbejde?

Jeg hænger ikke min hat på en bestemt form for teori, da det meget ofte bremser nytænkningen for den enkelte. Men i Stoop.nu arbejder vi med mentalisering for at få de unge til at reflektere over deres egen og andres adfærd, tanker og følelser. Jeg kan ikke undvære evnen til at se bag adfærden, da en del af løsningen ofte også ligger der.

 


Hvad er DIT faglige fokus? Har du eller en kollega et fagligt fokus, som vi skal fortælle om? Så send endelig en mail med en kort beskrivelse til kommunikationskonsulent Frederikke Halling Hastrup på frh@sl.dk

Bliv medlem