Gå til indhold

barsel

Guide: Forstå de nye regler om forældreorlov

Til sommer træder nye regler om forældreorlov i kraft. Som noget nyt får faren ni øremærkede uger af orloven, hvis han er lønmodtager. Her er det vigtigste, du skal vide om de nye regler

17. marts 2022

Artikel
Søren_Kjeldsgaard_Anders-barsel-021018-SK04web.jpg

Forfatter: Malene Dreyer

Foto: Søren Kjeldgaard

Hvis du venter barn efter d. 2. august 2022, vil du og din familie være omfattet af de nye orlovsregler. Du får her et indblik i,  hvad de nye orlovsregler betyder.
For dem, der får børn før 2. august gælder de eksisterende regler.

Orlov deles ligeligt
Forældre har tilsammen ret til 48 ugers orlov med barselsdagpenge efter barnets fødsel. Med de nye regler bliver de 48 ugers orlov delt ligeligt mellem forældrene, så hver forælder som udgangspunkt har 24 ugers orlov efter fødslen med barselsdagpenge. Ud af de 24 uger skal to af ugerne ligesom i dag holdes i forbindelse med fødslen.

Øremærket orlov
Noget af orloven kan fordeles frit mellem forældrene, men er man lønmodtager er 11 ugers orlov øremærket. Det vil sige, at de ikke kan overdrages til den anden forælder. Både mor og far har 11 ugers øremærket orlov med barselsdagpenge. De skal holdes, inden barnet fylder et år.

De resterende 13 uger, som man har ret til med barselsdagpenge, kan man derimod overdrage til den anden forælder, hvis man ikke selv ønsker at holde orloven.

Gælder kun lønmodtagere
Hvis man ikke er lønmodtager, men i stedet er selvstændig, ledig eller fx studerende, er man ikke omfattet af reglerne om øremærkning. Det betyder, at man kan overdrage op til 22 ugers dagpenge til den anden forælder. (De første 2 ugers barsel er stadig øremærket og skal ligesom i dag holdes i forbindelse med fødslen)

Soloforældre mister ikke orlov
Med den nye orlovsmodel vil enlige forældre (soloforældre) fortsat have ret til al orloven – præcis som de har med den nuværende orlovsmodel. Det betyder, at du som soloforælder kan afholde op til 46 ugers orlov. Det gælder både solofædre og solomødre.

Orlov kan udskydes
De første to uger af orloven skal begge forældre holde i forbindelse med fødslen.

Hvis man er lønmodtager og dermed har øremærket orlov, så skal de 9 ugers orlov holdes, inden barnet fylder et år. De resterende uger kan udskydes og holdes, inden barnet fylder ni år.

LGBT+ familier
LGBT+ familier får fra den 1. januar 2024 mulighed for, at barnets to retlige forældre kan dele en del af orloven med op til to sociale forældre. Det gælder de orlovsuger, som ikke er øremærkede, og som derfor kan overdrages.

Du kan læse mere om de nye regler og finde spørgsmål og svar hos Beskæftigelsesministeriet

Bliv medlem