Gå til indhold

Fysisk arbejdsmiljø

Gode vaner fra dag et

275 medarbejdere – og stort set ingen alvorlige fysiske arbejdsskader i forhold til forflytning. Det er status i Center for Handicap Lolland efter flere års målrettet indsats for at tænke ergonomi og gode arbejdsstillinger ind i hverdagen. Men det kræver vedholdende fokus at bevare de gode vaner

11. marts 2022

Artikel
Billeder til artikler (4).png
Som tværgående AMR har Lene Fornitz konstant fokus på det fysiske arbejdsmiljø, så alle læres op og holder fast i de gode vaner.

Forfatter: Tina Løvbom Petersen

Foto: Nils Lund Pedersen

Når nyuddannede unge medarbejdere træder ind ad døren på en af arbejdspladserne under Center for Handicap Lolland, springer de ifølge tværgående arbejdsmiljørepræsentant Lene Fornitz rundt som gazeller i troen på, at kroppen kan holde til det meste.

Men de kommer hurtigt under oplæring, så de fra start får de gode arbejdsrutiner ind under huden.

– Mit budskab fra dag et er, at de lige så godt kan lære at gøre tingene på den rigtige måde og lære, hvordan de passer på kroppen. Jeg bruger gerne min egen erfaring og fortæller om de operationer og skader, jeg selv har været igennem, fordi jeg aldrig passede på mig selv, da jeg var ung, fortæller Lene Fornitz.

Idéen med at sætte ekstra fokus på ergonomi og gode arbejdsstillinger opstod for nogle år siden, da arbejdspladsen skulle sundhedscertificeres.

– Vi kiggede ind i de arbejdsskader, hvor vi skulle have fokus. Og i den forbindelse tilrettelagde jeg en række kursusforløb, hvor medarbejderne blev undervist i forflytningsteknik, korrekte arbejdsstillinger og ergonomi og lærte, hvordan man ved at skabe små ændringer i hverdagens arbejde kan forebygge smerter og arbejdsskader.

Rører lidt i gryden

I dag bliver alle medarbejdere løbende oplært af arbejdspladsens forflytningsvejledere, og man har prioriteret indkøb af de nødvendige hjælpemidler, fortæller Lene Fornitz.

– Vi køber faktisk ofte vores egne, som vi ikke kan få via hjælpe­middeldepotet. Fx har vi indkøbt en seng, der kan køres ned, så den kun er 15-20 cm over gulvet – den er til en borger med demens, som har rigtig svært ved at komme op og ned fra sengen. Vi har også indkøbt nye ergonomiske skamler, som vi bruger, når borgerne fx skal have strømper på, eller vi har en snak med en borger, hvor vi så kan sidde med ret ryg.

Indkøb af hjælpemidler, der sikrer gode arbejdsstillinger og støtte til de fysisk krævende opgaver, er en økonomisk prioritering. Men det betaler sig, mener Lene Fornitz.

– I dag har vi stort set ingen arbejdsskader i forhold til forflytninger, og det skyldes, at vi prioriterer hjælpemidler og undervisning i ergonomi og forflytning, siger hun og tilføjer, at det fysiske arbejdsmiljø også er noget, der sættes på dagsordenen på fællesmøder.

– Det fysiske arbejdsmiljø fylder meget hos os. Og jeg synes, vi er lykkedes med at integrere det i den måde, vi arbejder på som socialpædagoger. Men selvfølgelig sørger jeg og forflytningsvejlederne for at røre lidt i gryden hele tiden, så tingene ikke falder til bunds. Vi vil ikke risikere, at man i farten vender tilbage til de dårlige vaner.

Viden og værktøjer

nfa.dk kan du læse mere om træning i arbejdstiden og se videoer med inspiration til korte træningspas og konkrete øvelser for nakke, skuldre og ryg.

forflyt.dk kan du høre podcast om forflytning og hente helt nye handlings-pakker med værktøjer og øvelser til at forebygge fysisk overbelastning.

arbejdsmiljøweb.dk er der en temaside om forebyggelse af muskelskelet-besvær, hvor du bl.a. kan læse om smerter og fastholdelse og om, hvordan I får hul på dialogen om smerter.

Hvis du kommer til skade på arbejdet:

  1. Din arbejdsgiver har pligt til at anmelde arbejds­ulykker til sit forsikringsselskab eller direkte til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring.
  2. Hvis din arbejdsgiver ikke af egen drift anmelder skaden til sit forsikringsselskab, kan du selv anmelde skaden til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring.
  3. Sørg for altid at dokumentere og anmelde din arbejdsskade, hvis du har været ude for en ulykke på dit arbejde, er blevet syg pga. dit arbejde eller har været udsat for vold eller trusler om vold.
  4. Husk at gemme dine kvitteringer på udgifter til behandling og personlige hjælpemidler, så du kan søge om at få dem dækket af forsikringsselskabet.
  5. Husk, at Socialpædagogernes arbejds­skadeteam er der for at hjælpe dig. Kontakt dem på tlf. 7248 6040 eller på mail: arbejdsskade@sl.dk

Læs mere om arbejdsskader på sl.dk/faa-svar/arbejdsskade

Bliv medlem