Gå til indhold

afskedigelse

Fyringsgrund at forlade sin vagt i utide

Det kan koste jobbet at overlade sin vagt til en kollega i smug. Det viser en sag om en medarbejder, som imod aftale forlod sin vagt før tid juleaften

3. marts 2022

Artikel
rødtkort.gif

Forfatter: Malene Dreyer

Foto: Colourbox

Den går ikke at smutte før tid stik imod alle aftaler. Det måtte en hjemmevejleder sande, da hun en juleaften forlod sin vagt 2,5 time før aftalt tid og overlod det til nattevagten at dække ind for de sidste timer. Den adfærd er berettiget grund til bortvisning, viser en afgørelse fra byretten.

Julevagten er sjældent populær. Det var den heller ikke for en hjemmevejleder ansat på et kommunalt botilbud, som var blevet pålagt at være på arbejde den 24. december frem til klokken 22.

På botilbuddet havde medarbejderne fået besked om, at de ikke måtte opdele vagter uden ledelsens godkendelse, og ledelsen havde indskærpet, at vagten juleaften ikke var nogen undtagelse.

Trods det indgik hjemmevejlederen en aftale med nattevagten om, at han skulle møde ind tidligere, hvorefter hun selv forlod arbejdspladsen 19.30.

Tilmed noterede hun forkerte oplysninger i journalnotatet om vagtbemandingen og modtog også løn for de timer, hun ikke havde været der. Da ledelsen opdagede hændelsen, benægtede hun i første omgang at have forladt arbejdspladsen før tid. Senere til en tjenstlig samtale indrømmede hun, at hun var gået. Derefter blev hun bortvist.

Medarbejderen lagde sag an mod kommunen, og byretten i Hjørring kom frem til, at bortvisningen var berettiget.

Væsentlig misligholdelse
At gå før tid, og efterfølgende forsøge at dække over det, er en såkaldt væsentlig misligholdelse, og det er derfor, at retten er kommet frem til, at det var i orden at bortvise medarbejderen, forklarer Socialpædagogernes juridiske konsulent Cathrine de Voss. Hun understreger, at Socialpædagogerne ikke har været involveret i sagen, da den pågældende ikke var medlem.

– Dommen viser, at hvis arbejdsgiver har udstukket retningslinjer for, hvordan man skal forholde sig i forbindelse med vagtbytte, så skal man overholde retningslinjerne, siger Cathrine de Voss.

En bortvisning er den strengeste sanktion, der findes. Det betyder, at man ikke får løn i et opsigelsesvarsel, da lønnen stopper på det tidspunkt, hvor man modtager bortvisningen. Når man er bortvist, får man endvidere karantæne i a-kassen, og er derfor ikke dagpengeberettiget før karantænen er overstået.

Bliv medlem