Gå til indhold

arbejdsmiljø

Få hjælp til arbejdsmiljøet af nyt besøgsteam

Nu kan I få hjælp af BFA’s besøgsteam. Teamet tilrettelægger fælles forløb på arbejdspladsen, som fokuserer på emnerne: vold og trusler, fysiske belastninger og psykisk arbejdsmiljø.

2. marts 2022

Artikel
BFAbesøgsteam.gif

Forfatter: Malene Dreyer

Organisationen BFA Velfærd og Offentlig administration har etableret et nyt besøgsteam, som i høj grad retter sig mod den socialpædagogiske branche og de problemer omkring arbejdsmiljøet, som kendetegner området.

Besøgsteamets opgave er at levere en særlig arbejdspladsrettet indsats som kan inspirere, motivere og understøtte en gruppe særligt udvalgte brancher i at arbejde systematisk med at fremme et godt arbejdsmiljø. Temaet sætter fokus på tre indsatsområder:

  • Ergonomiske udfordringer: Fysiske belastninger i arbejdet, herunder organisering af arbejdet og brug af teknologi og hjælpemidler.
  • Krænkende handlinger såsom vold og trusler om vold, chikane, seksuel chikane og mobning.
  • Ubalance mellem opgaver, indflydelse og udviklingsmuligheder.

Forløb skræddersyet til jer
BFA vil inspirere, motivere og vejlede personalet i at arbejde endnu mere aktivt med forebyggelse. Samtidig er målet at gøre en særlig indsats for at hjælpe med at sikre og understøtte en god forankring af den indsats og de tiltag, I sætter i gang hos jer, så det bliver lettere for jer at holde fast i indsatsen på sigt.

Med udgangspunkt i jeres udfordring og ambition tilrettelægger besøgsteamet kortere eller lidt længere fælles forløb for hele eller en del af jeres arbejdsplads. I forløbet får I mulighed for at styrke jeres forebyggende indsats og for at træne og afprøve virksomme tiltag, som I sætter i værk. Alle forløb tilrettelægges i dialog med jer og vil have fokus på én eller flere af de prioriterede arbejdsmiljøproblemer og på at styrke jeres systematiske forebyggelsesarbejde.

Hvem kan bruge BFA´s besøgsteam?
Indsatsen fra BFA skal styrke arbejdsmiljøindsatsen på lokale arbejdspladser gennem det overordnede organisatoriske niveau, de er en del af (fx forvaltningen). Indsatsen kan bruges af flere lokale arbejdspladser fra samme større arbejdsplads. Både offentlige og private arbejdspladser kan søge om hjælp.

Læs mere om BFA’s besøgsteam og hvordan I søger: https://www.arbejdsmiljoweb.dk/om_arbejdsmiljoweb/besoegsteam

Bliv medlem