Gå til indhold

Fotoreportage

Her får livet mening

På det socialpsykiatriske botilbud Lindevang i Helsingør består kerneopgaven i at skabe en meningsfyldt hverdag for beboerne – med udgangspunkt i beboernes egne ønsker. For at nå derhen arbejder socialpædagogerne målrettet med at finde ind til beboernes drømme og håb

9. februar 2022

Artikel
TEMA 2_22.png
Mikael Ringe blev psykisk syg efter en cannabis-induceret psykose og har boet på Lindevang i 11 år. – For mig handler meningen med livet om at være lykkelig. Om at spise godt, sove godt og have en god hygiejne. Og jeg er faktisk blevet lykkeligere af at bo her på Lindevang, siger han og fortæller om sin drøm om at gen­erhverve kørekortet: – Bostøtterne bakker mig op i det. De snakker med mig om det, og hvordan jeg kan gøre. Det kan godt koste 20.000 kr. at få et kørekort, så jeg vil åbne en opsparingskonto i banken, hvor jeg kan sætte penge ind – og ikke så nemt kan hæve dem igen.

Forfatter: Maria Rørbæk

Foto: Sofia Busk

På Lindevang er der ’dusørjob’, hvor beboerne får 25 kr. i timen oven i fx en pension. Beboerne kan bl.a. vælge mellem job i Genbrugsen, haven, caféen, træværkstedet og drivhuset.
Asger Pedersen har boet på Lindevang i 25 år – halvdelen af sit liv. Han har en drøm om at læse til elektroingeniør og er begyndt at læse HF som enkeltfag.
Mange samtaler foregår på en uformel måde, hvor beboere og socialpædagoger er sammen om noget helt andet. Selvom det virker hjemligt og naturligt, bruger socialpædagogerne deres faglighed og trækker fx på viden om den værdsættende samtale, miljøterapi og såvel narrative som metakognitive metoder. Her tager sektionschef Pernille Reinhardt en tur med beboeren Asger Pedersen.
Bostøtte og socialpædagog Pernille Stilling, der her følges med beboer Mikael Ringe, fortæller, at udgangspunktet for det socialpædagogiske arbejde altid er beboerens egne drømme og håb. – Men lige når de kommer, går vi selvfølgelig ikke bare i kødet på dem og siger: Goddaw du, hvad er dine drømme og håb? Vi bygger langsomt relationen op gennem uforpligtende samvær som fx en gåtur til Rema, siger hun.

Et botilbud i Helsingør

Lindevang er et botilbud i Helsingør for mennesker med psykiske problemer, der har behov for støtte i hverdagen. Der er 56 lejligheder, og man kan bo på Lindevang i kortere eller længere tid, efter enten paragraf 107 eller 108.

Lindevang arbejder recovery-orienteret og rehabiliterende med fokus på at skabe en meningsfyldt hverdag for beboerne, der bl.a. kan arbejde i Lindevangs træværksted, genbrugsbutik og café.

Botilbuddet har et tæt samarbejde med hospitalspsykiatrien bl.a. gennem nogle fast tilknyttede sygeplejersker, som både kommer på botilbuddet og hospitalet. Det er med til at sikre, at hospitalspsykiatrien kender de metoder, der arbejdes med på Lindevang, så alt ikke stopper, fordi man bliver indlagt.

Læs mere på lindevangshjemmetsfond.dk

Du kan læse mere om socialpædagogernes arbejde på Lindevang i artiklen 'På Lindevang foldes drømmene ud'.

Alle bostøtter på Lindevang har været på en intern uddannelse, hvor de bl.a. har lært om den anerkendende samtale og forskellige spørgeteknikker. Den teori kommer i brug, når muligheden opstår. For mange vigtige samtaler foregår på uformel vis, når beboer og bostøtte er sammen om noget helt tredje.
John er 58 år. Han har boet på Lindevang i 32 år og var med til at starte deres genbrug op for 25 år siden. John er med i Lindevangs beboerband, der en gang imellem spiller op til fest.
Oksana Zinic har mange forskellige job på Lindevang og arbejder bl.a. i drivhuset og haven. – Det at arbejde betyder, at man får mening med livet. At holde sig i gang med arbejde betyder også, at man ryger mindre. Og at der er mindre tid til at drikke øl. Man får noget andet i livet end fx at drikke, fortæller hun.
Beboerne må ryge indenfor på deres værelser og på rygeområder udenfor – men ikke i fællesområdet. Det er heller ikke tilladt at indtage alkohol og andre rusmidler på de fælles områder, men Lindevang har erfaring for, at det ikke nytter at stille krav om stop for rusmidler, hvis den enkelte ikke er interesseret. I stedet arbejder Lindevang skadereducerende.
– Ved at sikre trygge og faste rammer omkring beboerne er vi med at forebygge indlæggelser. Og bliver man indlagt, så betyder det rigtig meget for beboerne, at de ved, at de kan komme tilbage til Lindevang efter en indlæggelse. Både fordi de jo ellers ville være hjemløse, og fordi det giver håb, at de har noget meningsfyldt at komme ud til, fortæller sektionschef Pernille Reinhardt.
Bliv medlem