Gå til indhold

Bogudgivelse

Et værdigt ældreliv kalder på socialpædagogisk faglighed

En ny bog fra Socialpædagogerne sætter fokus på, hvordan socialpædagogisk faglighed kan være med til at give ældre mennesker et godt og værdigt liv. – Med bogen ønsker vi at bidrage til udviklingen af ældreområdet, sagde forbundsnæstformand Verne Pedersen ved udgivelsen

25. februar 2022

Artikel
Socialpædagogik-i-ældreplejen-web.gif

Forfatter: Tina Løvbom Petersen

– Det gode ældreliv kan ikke sættes på formel. For det tager afsæt i det enkelte menneskes behov. Men vi ved, at det gode liv handler om meget mere end at få hjælp til sygdom og pleje. Det handler også om at have gode relationer og selvbestemmelse i dagligdagen. Og jeg oplever, at vi i ældreplejen har haft for stort fokus på det sundhedsfaglige og desværre lidt glemt det socialfaglige.

Sådan lød det fra seniorkonsulent i Ældresagen Per Tostenæs, som var en af oplægsholderne, da Socialpædagogernes nye bog ’Socialpædagogik i ældreplejen’ blev lanceret ved en workshop torsdag den 24. februar. Under overskriften ’Et godt og værdigt ældreliv’ mødtes repræsentanter fra bl.a. KL, Socialstyrelsen, Sundhedsstyrelsen, Alzheimerforeningen, FOA samt medlemmer og valgte fra Socialpædagogernes kredse.

– Med bogen ønsker vi at sprede viden om den socialpædagogiske faglighed på ældreområdet og skabe en bred debat om, hvordan de sundhedsfaglige og socialfaglige professioner og fagligheder kan arbejde sammen, supplere hinanden og spille hinandens indsatser gode på området. Alt sammen til gavn for det enkelte menneske, lød det fra forbundsnæstformand Verne Pedersen.

Relationel omsorg kræver altså en særlig faglighed, for det er så meget mere end empati

Kari Rose Holm, programleder i Videnscenter for værdig ældrepleje

To kulturer støder sammen

Fra Plejecenter Sølund i Københavns Kommune deltog afdelingsleder Rikke Søby, som selv har en pædagogisk baggrund – og som i sin afdeling har insisteret på at ansætte socialpædagoger.

– I arbejdet med ældre giver det bare så vanvittig god mening at implementere den socialpædagogiske faglighed. Og hos os gør vi det på den måde, at vi lægger de pædagogiske opgaver ind i den eksisterende kultur. En socialpædagog udfører altså de samme opgaver som det sundhedsfaglige personale som morgenpleje, måltider og praktiske opgaver – men med et andet perspektiv, hvor de fx har mere fokus på det relationelle, fortalte hun og understregede samtidig, at der også er udfordringer forbundet med at sætte fokus på socialfagligheden på ældreområdet:

– Det er to kulturer, der støder sammen: En effektivitetskultur møder en relationelt funderet kultur. Men der er det så vigtigt at holde fast i, at man bruger sin fagspecifikke viden i arbejdet med borgerne, hvad end man er socialpædagog eller sosu-assistent, sagde Rikke Søby.

Relationer kræver faglighed

Fra Sundhedsstyrelsen deltog Kari Rose Holm, programleder ved Videnscenter for værdig ældrepleje, der arbejder for at sikre sårbare ældre og deres pårørende en værdig alderdom.

– Værdighed i ældreplejen skabes i faglige fællesskaber med udgangspunkt i den enkelte borger, sagde hun og understregede, hvordan tværfaglighed er en nødvendighed også på ældreområdet:

– De sundhedsfaglige og de socialfaglige opgaver hænger tæt sammen i praksis. Det handler om at finde et fælles sprog og om at give plads til hinandens fagligheder og tilgange. Ofte er forudsætningen for at lykkes med en sundhedsfaglig opgave jo, at man er i stand til at skabe en god relation. Og relationel omsorg kræver altså en særlig faglighed, for det er så meget mere end empati, sagde Kari Rose Holm.

Du kan hente bogen ’Socialpædagogik i ældrepleje’ samt et tilhørende magasin på sl.dk

Socialpædagogik i ældreplejen

  • Bogen er skrevet af konsulent Steen Kabel og udgivet af Socialpædagogerne.
  • Bogen beskriver, hvordan socialpædagogikken med afsæt i en helhedsorienteret tilgang kan bidrage til at løfte kvaliteten på ældreområdet og skabe flere muligheder i ældrelivet.
  • Bogen bygger på interviews og samtaler med socialpædagoger og ledere i ældreplejen, som hver især kommer med konkrete eksempler på, hvordan socialpædagoger bruger deres faglighed til at skabe fællesskab og større livskvalitet for de enkelte borgere.
  • Bogen samt et medfølgende magasin kan anvendes på de enkelte arbejdspladser til at fremme en positiv udvikling med bedre integration af den socialpædagogiske faglighed.

Download ’Socialpædagogik i ældreplejen’

Bliv medlem