Gå til indhold

Dialogisk læsning

Højtlæsning må gerne være en samtale

Dialogisk læsning er en form for højtlæsning, der åbner op for nye samtaler mellem børn og voksne og kan forbedre børns sproglige kompetencer. Nu har forskere undersøgt, om metoden gør en forskel for børn i plejefamilier

14. december 2022

Artikel
Højtlæsning .png

Forfattere: Sara Marie Dynesen og Helle Hansen

Foto: Ricky John Molloy

Når små børn bliver anbragt, får mange adgang til børneværelser, hvor farvestrålende bøger fylder i reolerne. Her er højtlæsning en del af hverdagen og et samlingspunkt, der skaber tryghed og ro. Men for mange anbragte børn kan det være første gang, at bøger og højtlæsning bliver en del af rutinen.

Både dansk og udenlandsk forskning viser, at det har konsekvenser. Anbragte børn er understimulerede og bagud i deres sproglige udvikling i forhold til deres jævnaldrende venner i børnehaven. Det fortæller Dorthe Bleses, der forsker i børns udvikling på Trygfondens Børneforskningscenter på Aarhus Universitet.

– Vi ved nu, at også anbragte børn i Danmark er bagud på alle de kognitive mål, man har undersøgt. Både sprog, matematik og førskriftlige kompetencer. Det gør, at de også er udfordrede i forhold til at gøre noget af det, som styrker trivslen og livsmulighederne på sigt, nemlig at få en uddannelse og gode jobmuligheder, siger hun.

Men kan man forbedre anbragte børns sproglige kompetencer, hvis man læser historier på en særlig måde?

Børn kan godt få noget ud af bare at lytte til en oplæst tekst, men de får meget mere ud af selv at være aktive

Dorthe Bleses, forsker

En særlig måde at læse

Det satte Dorthe Bleses og hendes forskerkolleger sig for at undersøge i forskningsprojektet READ.

Her har de bedt plejefamilier om at praktisere dialogisk læsning, som er højtlæsning, hvor man inddrager barnet i en samtale om bogen undervejs. International forskning har nemlig vist, at dialogisk læsning mellem forældre og børn kan styrke førskolebørns sproglige og førskriftlige kompetencer.

– I dialogisk læsning inddrager man børnene i den måde, man læser på. Børn kan godt få noget ud af bare at lytte til en oplæst tekst, men de får meget mere ud af selv at være aktive. Det styrker barnets engagement i læsningen, men det gør det også muligt at understøtte deres tilegnelse, ikke mindst sprogligt, meget mere aktivt, hvis de selv er med, forklarer Dorthe Bleses.

Inspiration til plejefamilier

I READ-projektet deltog plejefamilier med børn i alderen 3-6 år. Familierne fik en bogpakke og skulle herefter lave dialogisk læsning med barnet i 20 uger. Børnene blev sprogtestet før projektets start, og igen da de 20 uger var gået.

Undervejs i forløbet oplevede flere plejefamilier, at deres plejebarns ordforråd, udtale og koncentration blev bedre. Plejeforældrene blev samtidig opmærksomme på, hvordan de kunne bruge bøgerne til at understøtte børnenes sproglige udvikling.

– Plejefamilierne har generelt taget positivt imod projektet. De er blevet mere bevidste om, hvordan man kan bruge læsning og dialogisk læsning, og de synes, de er blevet inspireret til at læse højt på nye måder og ikke bare læse op, siger Dorthe Bleses.

Brug det børnene kommer med

På trods af plejeforældrenes oplevelse af, at børnenes ordforråd blev styrket, fremgik det ikke af resultaterne ved den efterfølgende sprogtest. Til gengæld havde børnene rykket sig markant på det punkt i testen, der hedder ’opmærksomhed på skrift’. Det vil sige, at børnenes kendskab til hvad et ord er, læseretning og en bogs for- og bagside, er blevet styrket gennem projektet.

 

Dialogisk læsning er at udnytte det, børnene bidrager med, mens man læser

Dorthe Bleses, forsker

– Vi ved fra plejefamilierne selv, at én af de ting de ikke plejede at gøre, var at arbejde med sprogets skriftside. Så det er måske ikke overraskende, at det var der, der var en ændring, siger Dorthe Bleses.

Hun opfordrer til, at man giver sig god tid og lytter efter, hvis man vil lave dialogisk læsning med plejebørn. For børnene får mest ud af det, når man læser på deres præmisser.

– Dialogisk læsning er at udnytte det, børnene bidrager med, mens man læser. Det kan være spørgsmål til teksten, eller associationer de får, til noget de kender i virkeligheden. Hvis man læser, fordi man gerne vil gøre det interessant for børnene og styrke deres kompetencer, så er det helt klart en god idé at udnytte det, børnene kommer med.

Guide: Sådan laver du dialogisk læsning

Det særlige ved dialogisk læsning er, at den voksne ikke bare læser op, men inddrager barnet i samtaler om bogens indhold. I denne guide får du gode råd til, hvordan du bedst engagerer barnet og skaber rare læringssituationer, når I læser historie.

1. Husk barnets interesser:
Inden du giver dig i kast med at læse så tænk over valget af bog. Man bør vælge bøger, der interesserer barnet, for det er altid nemmere at få dem med på at læse, hvis de selv synes, at emnet er spændende. Både fakta- og fiktionsbøger er gode, og man må gerne læse den samme bog mange gange. Så har barnet en yndlingsbog, så kan det sagtens udnyttes.

2. Inden du læser:
Sørg for et roligt miljø, hvor der er slukket for tv og mobiltelefon. Det gør det nemmere for barnet og dig at holde fokus. I forhold til selve læsningen er det nemmere for barnet at forstå teksten, hvis I taler om bogen, inden I begynder at læse. Her kan I tale om titlen, hvad barnet tror, bogen handler om, forfatterens navn eller billederne inde i bogen.

3. Mens I læser:
Under læsningen er det vigtigt, at du er opmærksom på, hvordan barnet har lyst til at læse.

Vil barnet gerne snakke en hel masse, eller har det bare lyst til at ligge og slappe af? Der skal være plads til begge dele. Vær opmærksom på at højtlæsning giver mulighed for en læringssituation, hvor barnet kan lære nye spændende ord og samtidig give udtryk for, hvad det tænker om forskellige ting. I kan tale om ord, billeder, overskrifter, handlingen eller bestemte vendinger. Hav i baghovedet, at der er rigtig mange ord, som vi tager for givet, at børn kender, men som de egentlig ikke ved, hvad betyder. 

4. Efter I har læst:
En del af metoden i dialogisk læsning er, at man skal tale om det, man har læst med barnet efterfølgende. For at lagre ny viden i hjernen skal man have nogle gentagelser, og det er ikke altid nok at høre et ord eller sætning én gang. Derfor bør man tale om historien efterfølgende og eventuelt relatere den til viden, barnet har i forvejen. På den måde bliver den nye viden understøttet og lagrer sig i langtidshukommelsen.

I kan eksempelvis tale om ting i bogen, barnet genkender fra sin hverdag, tale om ord og bruge dem i andre sammenhænge eller tale om, hvad barnet synes, er det mest spændende ved bogen.

5. Hvis barnet ikke vil læse:
Ikke alle børn har lyst til at få læst højt, og dialogisk læsning må ikke blive en negativ situation, hvor børnene bliver fastholdt i længere tid, end de vil. I starten må man have tålmodighed og forsøge at fange deres opmærksomhed med noget, der interesserer dem.

Samtidig skal man huske på, at små børn ikke har ret meget opmærksomhed i starten. Det er helt forventeligt. Mange udsatte børn har desuden et lavere koncentrationsniveau, så det tager tid at fordybe sig og vænne sig til at undertrykke andre impulser. Børns hjerner er heller ikke nær så hurtige som voksnes, så de har brug for mere tid, hvis de skal svare på spørgsmål.

Bliv medlem