Gå til indhold

Politik

Det vil regeringen på socialpædagogernes områder

Den nye regering har mange gode takter for socialpædagoger, men der er også nogle ting, som forbundsformand Benny Andersen stiller sig kritisk over for. Se regeringens forslag her

16. december 2022

Artikel
Billeder til artikler.png
Den nye SVM-regering blev præsenteret på Amalienborg.

Forfatter: Marie Dissing Sandahl

Efter historisk lange forhandlinger præsenterede den nye SVM-regering både ministre og regeringsgrundlag, hvor der er mange emner, der kan få betydning for socialpædagogers arbejde og arbejdsvilkår.

- Jeg ser mange gode forslag i regeringsgrundlaget – fx et lønløft af offentligt ansatte, styrkelse af psykiatrien, og at den specialeplan for det specialiserede socialområde, som vi har arbejdet for i årevis, er at finde i regeringsgrundlaget. Det er på mange måder et ambitiøst og progressivt regeringsgrundlag set med Socialpædagogernes øjne, siger forbundsformand Benny Andersen.

Regeringsgrundlaget er omfangsrigt og dækker mange områder – fra handicap og socialpolitik til arbejdsmarkedsstof som løn, Arne-pension og et afsnit om den danske model – og derfor skal den næste tid bruges på at dykke ned i de enkelte dele og blive klogere på, hvad det egentlig betyder, forklarer Benny Andersen.

Det er dog også vigtigt at understrege, at mange forslag kan blive ændret efter politiske forhandlinger, og når de laves til lovforslag, lyder det fra forbundsformanden.

Farvel til en fridag?
Men der er også tidsler i buketten. Regeringens forslag om at afskaffe en helligdag – formentlig Store Bededag – er ikke et forslag, der bliver mødt med klapsalver af formanden - tværtimod. Og det er endnu uklart præcist hvilke konsekvenser, afskaffelsen af seniorpensionen og den udvidede Arne+-pension vil få for socialpædagoger, der er nedslidte.

- Vi kæmper naturligvis for, at medlemmernes vilkår ikke bliver forringet. Det samme gælder også det forebyggende arbejdsmiljøarbejde, som ikke er nævnt med mange ord i regeringsgrundlaget. Men der vi jo heldigvis de næste fire år til at løfte de dagsordener. Det samme gælder en ny pædagoguddannelse, som står øverst på min liste, når de nye ministre er kommet på plads, siger Benny Andersen.

FAKTA: Roser: Positive tiltag for socialpædagoger

Regeringsgrundlaget:

 • Anerkender behovet for et lønløft på det offentlige område 
 • Vil lade Lønstrukturkomiteens arbejde danne grundlag for videre forhandlinger om løn
 • Sikrer flere penge til velfærd, så det følger den demografiske udvikling.
 • Har ambitioner om en ny socialpolitik, der giver de mest udsatte en stærk socialfaglig indsats
 • Vil indføre en specialeplan på det højt specialiserede socialområde
 • Foreslår et markant løft af psykiatrien med udgangspunkt i det faglige oplæg fra Sundhedsstyrelsen og Socialstyrelsen
 • Forbedrer mulighederne for uddannelse og efteruddannelse senere i arbejdslivet
 • Har fokus på at få ”restgruppen” på 45.000 unge uden job eller uddannelse med ind i fællesskabet
 • Gennemfører forhøjelse af fagforeningsfradaget
 • Gennemfører forhøjelse af dagpengesatserne 
 • Bevarer efterlønnen
 • Gør a-kasserne – herunder Socialpædagogernes A-kasse – til krumtappen, når ledige skal i job igen. 
 • Opretter en permanent trepartsinstitution, der skal fremme samarbejde om centrale reformspor mv

Negative tiltag for socialpædagoger (og det, der mangler):

 • Afskaffelsen af en helligdag muligvis Store Bededag
 • Afskaffelsen af seniorpension, det er endnu uklart, om og hvordan den nye Arne+ dækker socialpædagoger 
 • En bedre pædagoguddannelse er ikke nævnt i regeringsgrundlaget
 • Der mangler fokus på den forebyggende arbejdsmiljøindsats
Bliv medlem