Gå til indhold

Kongres 2022

Socialpædagogernes forretningsudvalg genvalgt

Socialpædagogernes fire forretningsudvalgsmedlemmer blev alle genvalgt på kongressen 2022. De er forbundets daglige politiske ledelse

11. november 2022

Artikel
FU genvalgt.jpg

Forfatter: Lea Holtze

Foto: Nils Lund Pedersen

På kongressens sidste dag blev de fire nuværende forretningsmedlemmer genvalgt uden modkandidater.

Dermed består forretningsudvalget også de kommende to år af forbundsformand Benny Andersen, 1. forbundsnæstformand Marie Sonne, 2. forbundsnæstformand Verne Pedersen og forbundskasserer Michael Madsen.

De fire udgør forbundets daglige politiske ledelse. Og de har nu mulighed for at fortsætte arbejdet de næste to år.

– Jeg står her med en stor klump i halsen og kan kun sige tusind tak for valget. Jeg er utrolig stolt af at skulle repræsentere jer også de næste to år, lød det fra forbundsformand Benny Andersen.

Kort om de fire medlemmer af forretningsudvalget:

Forbundsformand Benny Andersen har været formand for Socialpædagogerne siden 2010 – og vælges dermed for syvende gang som forbundsformand. Benny Andersen har tidligere været kredsformand for Socialpædagogerne Nordjylland.

Blandt hans mærkesager for næste kongresperiode er fortsat at insistere på, at socialpædagogisk arbejde kræver socialpædagogisk faglighed – fordi arbejdsmiljøet er bedre, jo flere uddannede kolleger der er. Desuden vil han arbejde for, at lønstrukturkommissionens resultater omsættes i overenskomsten for 2024.

1. forbundsnæstformand Marie Sonne har haft posten som næstformand i Socialpædagogerne siden 2004. Hun er uddannet socialpædagog og har arbejdet med mennesker med udviklingshæmning. Hun har tidligere været kredsformand for Socialpædagogerne Storstrøm.

Marie Sonne vil bl.a. kæmpe for, at flere unge forstår, hvor fantastisk det er at tage en uddannelse inden for det socialpædagogiske fag – og hvilken forskel de kan gøre i udsatte menneskers liv. Indsatsen for et godt arbejdsmiljø står også højt på hendes dagsorden.

2. forbundsnæstformand Verne Pedersen har siddet i forretningsudvalget siden 2014. Hun blev i 1979 uddannet socialpædagog og har bl.a. arbejdet med stofmisbrugere. Hun har tidligere været kredsformand for Socialpædagogerne Østjylland.

Verne Pedersen vil fortsætte med at synliggøre socialpædagogernes fag og værdien af det. Det kræver en stærk faglighed og ordentlige løn- og arbejdsvilkår, og derfor er OK24 og ligelønsproblematikken vigtig, mener hun. Og så vil hun kæmpe for et stærkt fællesskab tæt på medlemmerne.

Forbundskasserer Michael Madsen har været i forretningsudvalget siden 2016. Han blev uddannet socialpædagog i 1989 og har arbejdet på ungdomscentre. Han har tidligere været kredsformand for Socialpædagogerne Sydjylland.

Michael Madsen vil bl.a. arbejde for, at Socialpædagogerne også fremover kan tiltrække medlemmer og sikre, at de oplever at være organiseret det rette sted. Derudover er han optaget af de tillidsvalgtes rolle i arbejdet med at sikre høj faglighed ude på arbejdspladserne.

Bliv medlem