Gå til indhold

Kongres 2022

Lejbjergcentret vinder Socialpædagogernes Pris 2022

På dagtilbuddet Lejbjergcentret i Aalborg sættes borgernes ressourcer i spil. Uanset handicap bidrager alle til den daglige drift af huset og bliver dermed en del af fællesskabet. Den indsats blev torsdag 10. november belønnet med Socialpædagogernes Pris 2022

10. november 2022

Artikel
Socialpædagogernes Pris .jpg
Lejbjergcentret i Aalborg Kommune mødte talstærkt op med 15 medarbejdere, da de fik overrakt Socialpædagogernes Pris 2022 på årets kongres.

Forfatter: Tina Løvbom Petersen

Foto: Nils Lund Pedersen & Michael Bo Rasmussen

– I har tidligere gået foran de mennesker, I er til for at hjælpe. I har i en periode gået ved siden af. Men i dag går I bag ved og støtter hver enkelt borger med respekt for det menneske, vedkommende er. I har skabt et tilbud, hvor mottoet ’med hverdagen som drivkraft’ giver den enkelte borger mulighed for at bidrage til den daglige drift af huset og dermed være en værdifuld del af fællesskabet.

Sådan lød det fra forbundsnæstformand i Socialpædagogerne Marie Sonne, da hun på Socialpædagogernes kongres torsdag 10. november uddelte Socialpædagogernes Pris 2022.

Prisen på 40.000 kr. gik til Lejbjergcentret i Aalborg – et dagtilbud, som primært henvender sig til personer med en erhvervet hjerneskade eller et fysisk handicap. 

Borgerne styrer receptionen

På Lejbjergcentret gør medarbejderne meget ud af at se og inddrage borgerne som værdifulde ressourcer. Hvor det for få år siden var personalet, der styrede det meste, er det nu borgerne, som i høj grad driver huset.

Meyassar passer receptionen på Lejbjergcentret sammen med Bo (tv.) og Thomas. Det er også dem, der tager telefonen, når den ringer.

Receptionen er betjent af borgere, som tager sig af opgaver som fx at tage imod telefonbeskeder, holde styr på aktivitetstavlen, lave rundvisninger i huset og modtage tilmeldinger til sociale arrangementer.

Fire gange om året udkommer Lejbjerg Nyt med artikler og historier om Lejbjergcentret og om borgerens oplevelser. Det produceres af borgerne, der både fotograferer, skriver artikler, afholder redaktionsmøder og redigerer. Og i husets kulturudvalg er det også borgerne, der planlægger sociale arrangementer, foredrag og musikarrangementer.

En af de aktive borgere er Frank, som bl.a. er fast tovholder til morgensamlingerne, hvor han formidler vigtige informationer og fælles beskeder til resten af huset.

– I dag er det meget os borgere, der er med til at bestemme her på Lejbjergcentret, og det kan jeg godt lide, siger Frank.

Fire gange om året udgives Lejbjerg Nyt, og de fleste artikler skriver borgerne selv.

Opgør med dokumentation

En anden ting, de har ændret på Lejbjergcentret for at inddrage borgerne mere, er arbejdet med dokumentation. Tidligere blev der formuleret konkrete delmål for borgerne som fx, at en borger skulle vande blomster, køre ud med skraldespanden og cykle to km på kondicykel osv. I dag er de individuelle delmål erstattet af et enkelt delmål, der er fælles for alle borgere: At borgerne sætter deres ressourcer i spil.

Det betyder i praksis, at socialpædagoger på arbejdspladsen ikke bruger tiden på at sætte flueben ud for alle borgernes delmål, men i stedet kan fokusere på at følge borgernes motivation og ressourcer og lave den nødvendige dokumentation sammen med borgeren.

– Jeg ved, at det har været, og stadig er, et stort arbejde og en lang proces at ændre tilgangen i det socialpædagogiske arbejde, men I er kommet rigtig langt. I arbejder målrettet og er fagligt bevidste om de ændringer, I gennemfører i arbejdet med at sætte ressourcer i spil hos den enkelte. I giver alle en oplevelse af at mestre og indgå i en betydningsfuld rolle i fællesskabet, lød det fra Marie Sonne.

I det næste nummer af fagbladet Socialpædagogen kan du læse en reportage fra Lejbjergcentret.

Kort om prisvinderen

Lejbjergcentret er et dagtilbud i Aalborg, som primært henvender sig til personer med en erhvervet hjerneskade eller et fysisk handicap.

Der er også flere borgere med Parkinson, sklerose og andre neurologiske lidelser blandt de i alt 104 borgere, som kommer i dagtilbuddet.

Der er 14 medarbejdere i Lejbjergcentrets aktivitetsdel. Seks socialpædagoger, fire ergoterapeuter, tre SOSU-assistenter og en idrætsuddannet. 

Socialpædagogernes Pris 2022

Socialpædagogerne uddeler hvert andet år Socialpædagogernes Pris på 40.000 kr. Prisen gives til en arbejdsplads eller person, der i særlig grad har været med til at udvikle det socialpædagogiske arbejdsområde i retning af bedre støtte og udviklingsmuligheder for de børn, unge og voksne, der har brug for socialpædagogisk bistand, eller som har medvirket til at styrke Socialpædagogerne som faggruppe.

Medlemmerne har i år indstillet i alt 103 socialpædagoger og socialpædagogiske arbejdspladser til prisen. Herefter har priskomitéen, som er et underudvalg under Socialpædagogernes hovedbestyrelse, udvalgt de fire nominerede:

  • Lejbjergcentret i Aalborg kommune – et dagtilbud til personer med en erhvervet hjerneskade eller et fysisk handicap.
  • Hjemmevejlederteamet i Odense kommune, et § 85-støttetilbud.
  • Udvikling og Relation Skive (URS) – et tilbud til voksne med hjerneskade, udviklingshæmning og sociale udfordringer.
  • Per Madsen, funktionsleder og socialpædagog, psykiatrisk afdeling Region Syddanmark.

 

 

Bliv medlem