Gå til indhold

Socialpædagogernes pris

Her er de nominerede til Socialpædagogernes pris

Priskomiteen har udvalgt fire kandidater til prisen, som uddeles på Socialpædagogernes kongres i denne uge.

7. november 2022

Artikel
socialpædagogernes pris 2022.png
Der er i år fire nominerede til Socialpædagogernes Pris, der uddeles til kongressen, som starter den 9. november.

Forfatter: Malene Dreyer

Blandt 103 kandidater, som medlemmerne har indstillet til Socialpædagogernes pris 2022, har priskomiteen udvalgt fire nominerede. I udvælgelsesprocessen lægger priskomiteen særligt to faktorer til grund: Udvikling af det socialpædagogiske arbejdsområde og styrkelse af socialpædagogerne som faggruppe.

Næstformand og talsperson for priskomiteen Marie Sonne siger om årets nominerede:

- Vi har bl.a. lagt vægt på, at de nominerede er synlige, at de har været nytænkende - og at de hver især har formået at komme ud over rampen med deres forskellige projekter.

Priskomiteen lægger også vægt på, at de nominerede med deres indsats rækker ud over arbejdspladsen i sig selv og eksempelvis samarbejder med eller inspirerer omverden.

- Alle fire nominerede er gode og konkrete bud på, hvor den socialpædagogiske faglighed gør en forskel. I en tid, som har været præget af både corona og besparelser, er det rigtig godt at se, at der er et proaktivt fokus på faglighed og udvikling ude på arbejdspladserne - og glæden ved at udføre sit fag - som også afspejler sig i indstillingerne, siger Marie Sonne.

Det er socialpædagogernes medlemmer, som indstiller kandidater til prisen. Marie Sonne glæder sig over de mange, der har deltaget i processen.

- Det har været helt fantastisk at opleve det enorme engagement, der har været omkring prisen.

Torsdag eftermiddag afsløres det, hvem af de nominerede, der vinder prisen. Se med live fra kl. 17.30: Kongres 2022 (sl.dk)

De fire nominerede er:

Lejbjergcentret i Aalborg kommune
Dagtilbud til personer med erhvervet hjerneskade eller fysisk handicap.

”Gruppen af pædagoger på Lejbjergcentret har i høj grad bidraget til at ændre vores tilgang til borgerne. Vi er gået fra en serviceorienteret tilgang til en faciliterende tilgang. Dette bevirker, at den enkelte borger støttes i egne kompetencer og ideer til, hvordan den enkelte kan bidrage til fællesskabet.

Lejbjergcentret har formået at skabe et dagtilbud, hvor mottoet ’Med hverdagen som drivkraft’ og har dermed givet den enkelte borger en mulighed for at bidrage til den daglige drift af huset og blive en del af fællesskabet. Dette har i høj grad styrket den enkeltes kompetencer og det sociale fællesskab og minimeret følelsen af ensomhed. Mange har fået fokus på egne og andres ressourcer, hvilket giver en god stemning i huset”, lyder det i indstillingen.

Hjemmevejlederteamet i Odense kommune
§ 85-støttetilbud. I indstillingen står:

”Personalegruppen dygtiggør sig løbende og tager ansvaret seriøst. Vi arbejder hele tiden med forebyggelse af stress og passer på hinanden ved at have fokus på arbejdsmiljø og sund hverdagstrivsel.

Vi har fem personer, der har stor interesse indenfor autisme og udviklingsforstyrrelser. Dette benytter andre tilbud i Odense Kommune sig af, og dette rummer vi med stor interesse. Vi har medarbejdere, der har taget diverse diplomuddannelser, og de sparrer gerne med alle om deres viden. Dette være sig i psykoterapi, sexualvejledning og senest metakognitiv terapi. Vi har alle en systemisk anerkendende grunduddannelse, nogle har neuropædagogiske uddannelser, nogle har taget Krap-metoderne til sig. Alt dette og meget mere kommer vores tilknyttede borgere og personale til gode.”

Udvikling og Relation Skive (URS)
Tilbud til voksne med hjerneskade, udviklingshæmning og sociale udfordringer. I indstillingen lyder det:

”Vi er en nystartet afdeling fra 1. januar 2021. Som socialpædagoger arbejder vi habiliterende, dvs. vi arbejder med en koordineret, tidsbestemt, sammenhængende og målrettet samarbejdsproces. Det overordnede mål med en habiliterende indsats er et så selvstændigt liv, som det er muligt, og dermed at borgeren opnår bedst mulig funktions- og mestringsevne. Målet er at udvikle nye funktionsevner samt fastholde og udvikle eksisterende funktionsevner.

Vi kan se, at vi lykkes med vores indsats og faglighed, når borgerne opnår større selvstændighed, mindre afhængighed af os og mere tro på sig selv og deres ressourcer. Vi har metodefrihed, og vi vælger samt tilrettelægger selv den faglige indsats. Vores fælles faglige tilgang er KRAP.”

Per Madsen, funktionsleder og socialpædagog, psykiatrisk afdeling Region Syddanmark

Begrundelsen for at indstille Per Madsen til prisen lyder:
"Efter massivt personalefrafald pga. bl.a. dårligt arbejdsmiljø og ledelsesskift er det lykkedes Per at sætte rammen for afsnittet i forhold til det det gode arbejdsmiljø. Kulturen bæres henimod styrkelsen af det faglige fællesskab.

Per har været stærkt medvirkende til at udvikle kulturen efter socialpædagogiske tilgange. Det være sig på en måde, hvor det pædagogiske i psykiatriens tilgang er blevet fremhævet. Der har været fokus på det monofaglige aspekt. Vi fortæller de andre faggrupper, hvorfor vi gør som vi gør. Tydelighed i vores kommunikation: vi siger, hvad vi gør, og vi gør som vi siger. Der er blevet sat fokus på, at vi som pædagoger også er gode til at undervise, og det er lykkedes at få lov til at undervise internt i kommunikativ deeskalering.” 

 

Socialpædagogernes pris

Socialpædagogerne uddeler hvert andet år Socialpædagogernes Pris på 30.000 kr. til en arbejdsplads eller person, der leverer høj kvalitet i arbejdet med borgerne eller styrker socialpædagogerne som faggruppe.

Prisen gives til en kandidat, der i særlig grad har været med til at udvikle det socialpædagogiske arbejdsområde i retning af bedre støtte og udviklingsmuligheder for de børn, unge og voksne, der har brug for socialpædagogisk bistand, eller som har medvirket til at styrke Socialpædagogerne som faggruppe.

Medlemmerne har haft mulighed for at indstille kandidater. I alt 103 familieplejere, socialpædagoger og socialpædagogiske arbejdspladser blev indstillet. Herefter har priskomitéen, som er et underudvalg under Socialpædagogernes hovedbestyrelse, udvalgt de fire nominerede.

Endelig stemmer hovedbestyrelsen om, hvem der skal have prisen, som bliver uddelt på forbundets kongres den 10. november.

Bliv medlem