Gå til indhold

Kongres 2022

Formand eller forperson? Kongressen satte kønnede titler til debat

Som et af flere ændringsforslag diskuterede de kongresdelegerede, om de valgtes titler i forbundet i fremtiden skal skiftes ud med ukønnede titler. Få highligts fra debatten – og resultatet af kongressens afstemning

11. november 2022

Artikel
Afstemning.jpg
De 195 delegerede stemte om indkomne forslag til Socialpædagogernes kongres.

Forfatter: Lea Holtze

Foto: Nils Lund Pedersen

– Er det ikke på tide at åbne op og skabe en inkluderende virkelighed med det sprogbrug, vi anvender som fagforening?

Sådan spurgte Sarah Baagøe Petersen fra Socialpædagogerne Lillebælt de 195 kongresdelegerede, da hun – blandt andre – stillede forslag om ikke-kønnede titler i Socialpædagogerne. Hvis forslaget blev vedtaget, ville det betyde, at fx titlerne forbundsformand og forbundsnæstformand i fremtiden skulle skiftes ud med fx forbundsforperson.

– Vi skal følge med tiden og være et skridt foran andre fagforeninger. Vores medlemmer arbejder med forskellige individer og omfavner forskellighed blandt borgerne. Vi vil gerne have ligeløn og ligestilling mellem kønnene. Derfor giver det også rigtig god mening, at vi ikke bruger en kønnet titel på personer, der kæmper vores sag. Det er kun rigtigt at stemme ja, hvis man ønsker en fagforening, der er et inkluderende fællesskab med plads til en mangfoldig medlemsskare, sagde hun.

Forslaget blev også stillet på kongressen for to år siden, hvor det blev besluttet at undersøge det nærmere. Det er siden sket i forbundets vedtægtsudvalg, ligestillingsudvalg, forretningsudvalg og hovedbestyrelse. Og på kongressen i år foreslog hovedbestyrelsen i stedet et revideret forslag om valgfri brug af person, mand eller kvinde i sin titel.

– Jeg ser det som et kompromis, hvor vi som forbund anerkender, at vi arbejder hen mod et mere kønsneutralt sprog, men ikke tvinger valgte til at ændre titel, argumenterede forbundskasserer Michael Madsen.

Det var til afstemning:

På kongressen sidste dag blev indkomne behandlet. Her blev det bl.a. besluttet at ændre titlen ’faglig sekretær’ til ’kredsnæstformand’. Et forslag om ekstraordinær afholdelse af digitale generalforsamlinger og kongresser blev også vedtaget.

Se mere på sl.dk/kongres2022

Følg med tiden

Og dermed var debatten skudt i gang ved kongressen. Tilhængerne af forslaget om ikke-kønnede titler i Socialpædagogerne fremhævede bl.a. behovet for at være i øjenhøjde med de unge medlemmer og potentielle medlemmer.

– Jordemoder, politimand, brandmand, tillidsmand – nogle af disse titler er ændret for at passe til nutidig virkelighed. Vi har talt om, hvordan vi kan tiltrække flere unge, og vores sprog er et vigtigt element, som vi skal være opmærksomme på, hvis vi skal møde hinanden generationer imellem. Person er den mest solidariske, nytænkende titel, og den passer derfor bedst i socialpædagogernes DNA. Lad os ikke være fodslæbende, men en moderne fagforening, sagde Joy McPhillips fra Socialpædagogerne Østjylland og fik opbakning fra Rita Slangerup fra Socialpædagogerne Storkøbenhavn

– Man skal virkelig mande sig op for at stå her på talerstolen, have hår på brystet, ikke være en tøsedreng men vise mod og mandshjerte, lød det fra talerstolen, hvilket udløste stor latter fra salen.

– Dem, der kender mig ved at jeg elsker at vinde og komme først. Det gør vi bare ikke her. Der er masser, der kalder sig forperson – også dem vi rigtig gerne vil have ind, nemlig de unge. Måske skal vi følge med tiden, sagde Rita Slangerup.

Ingen skal tvinges

Tilhængerne af forslaget om valgfri brug af titler fremhævede omvendt det inkluderende i ikke at blive pålagt en bestemt titel. En af dem var Karsten Stegmann fra Socialpædagogerne Midtsjælland.

– Det er fint og godt for vores medlemsdemokrati at diskutere forslagene om titler. Jeg er ikke overbevist om, at det er det rette tidspunkt at anvende ’person’ som eneste mulighed. Det kan for nogle virke ekskluderende. Vi anerkender behovet for at tale om det, og sproget forandrer sig, men vi er et løsningsorienteret forbund. Vi skal finde de gode kompromisser, sagde han.

Samme opfattelse delte Mona Køhlert fra Socialpædagogerne Sydjylland.

– Fællesskabet er en stor del af socialpædagogernes DNA, og alle medlemmer skal opleve et tilhørsforhold. For mig er det vigtige at tage udgangspunkt i, at vi er mennesker, og ikke hvad køn vi er. Jeg har stor respekt for, at der er forskellige holdninger til emnet, og derfor vil jeg stemme for en valgfrihed – ingen skal tvinges, sagde hun.

Efter længere debat skred kongressen til afstemning. Vedtægtsændringer kræver mindst 2/3 stemmer majoritet af samtlige afgivne stemmer. Og både forslaget om ikke-kønnede titler og valgfri brug af person blev forkastet.

Dem, der kender mig ved at jeg elsker at vinde og komme først. Det gør vi bare ikke her. Der er masser, der kalder sig forperson – også dem vi rigtig gerne vil have ind, nemlig de unge. Måske skal vi følge med tiden. - Rita Slangerup, delegeret fra Socialpædagogerne Storkøbenhavn

Bliv medlem