Gå til indhold

Portræt

Vi skal alle være ambassadører for faget

– Det er lykkedes os at få politikerne til at anerkende behovet for socialpædagogisk faglighed. Den dagsorden – at socialpædagogers faglighed forandrer liv – er fundamentet for, at vi kan skaffe flere kolleger, sikre høj faglighed og skabe de gode arbejdspladser, lyder det fra Socialpædagogernes forbundsformand, Benny Andersen

17. oktober 2022

Artikel
Benny_1128x600_Molloy.png

Forfatter: Tina Løvbom Petersen

Foto: Ricky John Molloy

Hvad ender min næste elregning på? Hvor er mælken billigst i dag? Fortsætter inflationen med at stige? Og hvordan kommer krigen i Ukraine til at påvirke vores følelse af tryghed?

Som forbundsformand i Socialpædagogerne er Benny Andersen helt med på, at det er den slags spørgsmål, der lige nu fylder hos medlemmerne. En hverdag, hvor det kan være svært at få tingene til at hænge sammen.  

Derfor er det heller ikke altid let for ham at være den, som endnu en gang må gentage det knap så festlige budskab om, at der ikke findes noget quickfix, der her og nu kan skaffe flere lønkroner til landets socialpædagoger.

– Jeg ved godt, at det er hårdt for tiden. Økonomien er usikker, samtidig med at vi må erkende, at vi har et reelt lønefterslæb på vores område. Men vi bliver nødt til at have is i maven, når det gælder spørgsmålet om at sikre socialpædagoger den løn, de reelt fortjener, siger Benny Andersen med henvisning til Lønstrukturkomitéen, som regeringen har nedsat for at belyse lønstrukturerne på det offentlige område. Et arbejde, Socialpædagogerne har efterspurgt.

– For mig handler det om, at Folketinget skal tage deres del af ansvaret for at løse de udfordringer, der er på bl.a. vores område, som er et af de fag, hvor der er det laveste lønafkast sammenlignet med uddannelsens længde og niveau samt de opgaver og ansvar, socialpædagoger står med. Det er et strukturelt problem, at kvindefag med en mellemlang uddannelse er historisk forkert placeret. Det har vi nu en mulighed for at få gjort op med. Men det kommer til at tage nogle år at indhente det lønefterslæb.

Der er alt for mange eksempler på, at mennesker i udsathed, med en psykisk lidelse eller et handicap ikke møder den tilstrækkelige faglighed. Det er ganske enkelt ikke godt nok, og den udvikling skal vi have vendt.

Benny Andersen, forbundsformand i Socialpædagogerne

Rekruttering er en mærkesag

Et andet område, der også kræver et langt sejt træk, er de massive rekrutteringsudfordringer, som mange socialpædagogiske arbejdspladser oplever.

– Der er mange socialpædagogiske arbejdspladser med stærke faglige miljøer. Men jeg hører desværre også om arbejdspladser, hvor balancen er tippet, så man som medarbejder ikke føler, man er i stand til at udfolde den faglighed, man er stolt af. Og det skal vi tage meget alvorligt, siger forbundsformanden og henviser til analyser, der viser, at kun omkring halvdelen af medarbejderne på de socialpædagogiske arbejdspladser har en socialpædagogisk uddannelse, og at det på hver femte arbejdsplads er under 30 pct.

– Der er alt for mange eksempler på, at mennesker i udsathed, med en psykisk lidelse eller et handicap ikke møder den tilstrækkelige faglighed. Det er ganske enkelt ikke godt nok, og den udvikling skal vi have vendt. Derfor skal vi stå fast på, at i et velfærdssamfund skal vi også prioritere dem, der har allermest brug for hjælp, og som ofte er helt afhængige af en stærk socialpædagogisk indsats.

Vi skal også kunne fastholde

Men hvad der er lige så vigtigt som at kunne rekruttere nok nye kolleger er at fastholde dem, der allerede er der, erkender Benny Andersen.

– Det er lidt de samme knapper, der skal skrues på. Der skal være en løn, der matcher uddannelsen og arbejdet – og der skal være et godt arbejdsmiljø. Og der skal være nok uddannede kolleger, så man har et solidt fagligt fundament, siger forbundsformanden, som generelt opfordrer til, at vi husker at dyrke den faglige stolthed:  

– Vi skal alle være ambassadører for faget. Vi skal alle bidrage til at tale faget op. For vi må aldrig glemme, at der hver eneste dag landet rundt er socialpædagoger, som med en stærk faglighed giver dem, der har det allersværest i vores samfund, lige netop det, der skal til, for at de kan få et liv med flere muligheder og større livskvalitet.

Det har vi opnået:

 • Vi har fået en arbejdsskadereform, der gør det lettere for vores medlemmer at få erstatning, hvis de udsættes for vold på arbejdspladsen.
 • Et paradigmeskifte på anbringelses­området, hvor man nu for første gang taler om anbringelser som det, der også kan være med til at forebygge omsorgssvigt.
 • Vi har fået en aftale om en ti-årsplan for psykiatrien, der tydeligt sætter fokus på behovet for øget faglighed i socialpsykiatrien.
 • Vi lovede medlemmerne, da de stemte til de seneste overenskomstforhandlinger, at der ville komme et Christiansborgspor, hvor vi ville få politikerne på banen. Det har vi fået med Lønstrukturkomitéen.
 • Vi har fået hele organisationen – fra den enkelte kreds til TR’er og ledere ude på arbejdspladserne – til at arbejde for et uddannelseskrav på det sociale område: På socialpædagogiske arbejdspladser skal de ansatte være socialpædagoger.

Et fagligt fundament

Når kongressen om kort tid tager hul på at diskutere kongresbeslutningen ’Faglighed forandrer liv’, bygges der videre på den dagsorden, som blev lanceret på kongressen i 2020: at socialpædagogisk arbejde kræver socialpædagogisk faglighed.

En dagsorden, som Benny Andersen tydeligt fornemmer, har slået rødder i hele organisationen:

– På de generalforsamlinger, der lige har været afholdt i alle kredse, har tilbagemeldingen været den samme. At det syder og bobler af gejst og energi, når faglighed sættes på dagsordenen. Og det er lige fra det enkelte medlem til TR, lederne og vores politisk valgte. Det fortæller mig, at der er en stor stolthed omkring den socialpædagogiske faglighed og en enorm lyst til at fortælle omverdenen, at social­pædagoger gør en forskel i menneskers liv – hver eneste dag.

Men det er ikke kun blandt socialpædagoger, at budskabet om, at faglighed forandrer liv, er trængt igennem.

– I dag er der også politisk opbakning til, at der fx i socialpsykiatrien er behov for specialiseret og mere uddannet personale, ligesom vi ser rigtig mange kommuner og arbejdspladser tænke i merituddannelse og rekrutteringsstrategier ud fra en erkendelse af, at det betyder noget, at medarbejderne på det specialiserede socialområde har den rette uddannelse og den rette faglighed, siger han og tilføjer, at Socialpædagogernes arbejde med et uddannelseskrav i sidste ende er kampen om den socialpædagogiske faglighed:

– Det er også fortællingen om, at en højere andel af uddannede socialpædagoger er en investering i de mennesker, vi arbejder med, og en nødvendighed i et velfærdssamfund.

Det er jo faktisk ret vildt, at vi nu har belæg for at sige, at hvis vi møder anbragte børn og unge med socialpædagogisk faglighed, så giver vi dem bedre forudsætninger for at klare sig godt videre i livet.

Benny Andersen, forbundsformand i Socialpædagogerne

Dokumentation for faglighed

Da Socialpædagogerne i foråret fik Rambøll til at undersøge betydningen af uddannede socialpædagoger på socialområdet, blev det ifølge Benny Andersen dokumenteret sort på hvidt, hvorfor faglighed er så afgørende.

Undersøgelsen viser, at tilbud med en højere andel af socialpædagoger har et lavere sygefravær og en mindre personaleomsætning.

– Og så dokumenterer undersøgelsen en klar sammenhæng mellem andelen af socialpædagoger og anbragte børn og unges trivsel, skolefravær og karakterer i dansk. Det er jo faktisk ret vildt, at vi nu har belæg for at sige, at hvis vi møder anbragte børn og unge med socialpædagogisk faglighed, så giver vi dem bedre forudsætninger for at klare sig godt videre i livet, lyder det fra Benny Andersen, som tilføjer, at alle disse resultater så fint matcher, hvad han selv oplever, når han regelmæssigt tager på arbejdspladsbesøg:

– I maj besøgte jeg fx skole- og behandlingshjemmet Skovgården. Her blev jeg endnu en gang bekræftet i, hvordan den socialpædagogiske faglighed og en stærk indsats hele vejen rundt om det enkelte barn kan forandre livet for så mange anbragte børn og unge. Det gør altid et kæmpe indtryk, når jeg møder medlemmerne der, hvor de er stærkest, og mærker den enorme faglige stolthed, de bærer. Og der må jeg bare gentage, at hvis ikke der er nok faglighed, så får udsatte mennesker ikke de muligheder i livet, som vi kunne give dem. Og det kan et velfærdssamfund ikke være bekendt.

Politik med afsæt i medlemmerne

De oplevelser og indtryk, Benny Andersen tager med hjem fra sine mange arbejdspladsbesøg, forsøger han at omsætte i forbundets politiske arbejde – til gavn for medlemmerne og faget.

– Jeg bruger de historier, medlemmerne deler med mig, når jeg fx samarbejder med KL eller politikere. Og jeg ser en klar rød tråd i forhold til den virkelighed, medlemmerne står i, og den indflydelse, vi har som forbund, siger Benny Andersen og giver et par eksempler:

– Da vi afholdt socialpolitisk topmøde i august, havde vi inviteret medlemmer fra et par af de arbejdspladser, jeg har besøgt, hvor de har succes med at hjælpe mennesker på kanten ind på arbejdsmarkedet. Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard deltog også, og jeg må jo bare konstatere, at han i dag er meget optaget af, hvor mange mennesker med handicap der kommer i arbejde. Jeg tolker det lidt i retning af, at det ikke altid er ny lovgivning, der skal til. Nogle gange handler det om at blive inspireret af nye måder at gøre tingene på, siger han og fortsætter:

– Jeg er også overbevist om, at det har haft indflydelse på den aktuelle arbejdsskadereform, at vi igen og igen med alle vores konkrete medlemssager har dokumenteret over for politikerne, at det har været urimeligt svært for socialpædagoger, som har været udsat for vold, at få erstatning. Igen er det medlemmernes erfaringer, som vi sætter i spil i den politiske indsats.

Et kig i krystalkuglen

På spørgsmålet, hvad Socialpædagogerne vil lykkes med i den kommende kongresperiode, svarer Benny Andersen, at om to år:

 • Har vores faglighedsdagsorden ført til, at vi har en større andel af uddannede socialpædagoger på arbejdspladserne end i dag, hvor det ligger på ca. 50 pct. i gennemsnit.
 • Er der oprettet flere meritpædagoguddannelsesforløb.
 • Er der taget hul på en gennemgribende lønopretning, som på sigt skal sikre et større lønafkast i forhold til uddannelsen.
 • Er arbejdsmiljøbekendtgørelsen implementeret. Det samme gælder de regler, der skal forebygge
  problemer i det psykiske arbejdsmiljø.
 • Har vi en ambitiøs plan for en grundlæggende reform af handicapområdet, der sikrer kvalitet,
  viden og specialisering.
 • Håber jeg, at vi har indgået en aftale om vilkår for plejefamilier.
 • Håber jeg virkelig, at vi har en pædagoguddannelse med en stærkere socialpædagogisk specialisering.
– Hver eneste gang jeg er på arbejdspladsbesøg, bliver jeg mødt med en enorm faglig stolthed. Det gør indtryk, siger forbundsformand Benny Andersen.
Bliv medlem