Gå til indhold

Kongres 2022

To år med resultater

I den periode, der er gået siden sidste kongres, har Socialpædagogerne nået en række konkrete resultater som del af de strategiske mål, organisationen har arbejdet efter. Hvert andet år gøres der status over kongresperiodens arbejde i hovedbestyrelsens politiske beretning. Her er de vigtigste nedslag

17. oktober 2022

Artikel
Logo_fagligehedforandrerliv_1128x600.png

Uddannelse

På vej mod en bedre pædagoguddannelse

Som led i arbejdet med at få en ny og bedre pædagoguddannelse har Socialpædagogerne fået indflydelse på evalueringen af pædagoguddannelsen ved at påpege og dokumentere, at der er store problemer med kvaliteten af uddannelsen. Det er bl.a. på baggrund af Socialpædagogernes input, at evalueringsrapporten konkluderer, at uddannelsen ikke ruster de nyuddannede tilstrækkeligt til det socialpædagogiske område.

Lokalpolitik

Faglighed på dagsordenen

Det er lykkedes at få sat socialpædagogisk faglighed på den lokalpolitiske dagsorden. Der er bl.a. oprettet en række uddannelsesstillinger på botilbud, og i flere kommuner oprettes målrettede meritpædagoghold på det sociale område. Finansieringen af merituddannelse af ufaglærte på botilbud er blevet skrevet direkte ind i flere kommunale budgetforlig for 2022.

Kampagne

550.000 visninger

Kampagnefilmen ’Faglighed forandrer liv’ blev vist 550.000 gange på de sociale medier, da Socialpædagogerne op til kommunalvalget i 2021 gennem en film om Katrine og hendes mor forklarede, hvorfor det er nødvendigt med et uddannelseskrav. Kampagnen involverede også 400 medlemmers fortællinger om, hvordan faglighed forandrer liv. Fortællingerne blev integreret i et digitalt danmarkskort, som viser andelen af uddannede socialpædagoger i hver kommune.

Medlemmernes jubilæumsplakat

Socialpædagogerne rundede sit 40-års jubilæum i 2021. I anledning af jubilæet skabte kunstneren Linus Nyström en jubilæumsplakat, der illustrerer den socialpædagogiske faglighed. Mere end 11.000 medlemmer bidrog til skabelsen af værket.

Tal

500 medlemmer samlet om arbejdsmiljøet

På fagbevægelsens internationale arbejdsmiljødag – 28. april 2022 – samlede Socialpædagogerne et rekordstort antal tillidsvalgte og ledere til en stor arbejdsmiljøkonference med overskriften ’Sammen former vi det gode arbejdsmiljø’.

125.758.915 kr.

Så meget har de medlemmer, der har fået bistand af Socialpædagogernes Arbejdsskadeteam i 2020, i alt fået i erstatning. Det svarer til 873.326 kr. i gennemsnit pr. anerkendt arbejdsskade. Antallet af arbejdsskadesager er stigende. I indeværende kongresperiode har vi fra 2020 til foråret 2022 oplevet en stigning i antallet af arbejdsskadesager på 25 pct.

I sager om vold eller trusler har vi bistået medlemmerne med at føre sager i Erstatningsnævnet samt mod skadevolders og arbejdsgivers forsikringsselskab. I 2020 blev der her hentet erstatninger hjem for 5.622.516 kr.

Arbejdsskadereform

Politisk sejr: Erstatning efter arbejdsskader

Socialpædagogerne har i ti år arbejdet for, at vores medlemmer ikke er nødsaget til at politianmelde eller stævne borgere, som har udsat dem for vold – alene for at sikre retten til fuld erstatning. Indsatsen har nu båret frugt, idet beskæftigelsesministeren har sat sig i spidsen for at finde en løsning. Som en del af arbejdsskadereformen er der et konkret forslag fra regeringen, som skal gøre det lettere at opnå fuld erstatning, hvis man som medarbejder har været udsat for vold på jobbet.

Medlemsinddragelse

Faglige frontløbere

Indsatsen Faglige Frontløbere er et nyt initiativ, hvor man som medlem kan deltage og engagere sig i Socialpædagogerne. Det er et tilbud til ikke-tillidsvalgte medlemmer, som allerede har været i berøring med Socialpædagogerne i forbindelse med ’Vi er Socialpædagogerne’ og Fagpolitisk Uddannelse. Formålet er at lytte, anerkende og med afsæt i den socialpædagogiske kernefaglighed tilbyde handlemuligheder til denne gruppe medlemmer. Indtil videre har 88 medlemmer sagt ja til tilbuddet.

Medlemsinitiativ

10.000 kr. til medlemmernes gode idéer

Hovedbestyrelsen har besluttet at fortsætte Initiativpuljen, hvor medlemmer gennem en enkel ansøgningsprocedure kan søge op til 10.000 kr. til at gøre deres gode idé til virkelighed. I alt har 152 medlemmer søgt om penge fra Initiativpuljen. 89 har fået tilsagn om støtte for i alt 871.535 kr.

AIEJI

40 socialpædagoger på verdenskongres i Schweiz

På AIEJI’s verdenskongres deltog mere end 300 socialpædagoger fra hele verden – deriblandt mere end 40 fra Danmark, som bl.a. stod bag en række workshops om faglige emner. På verdenskongressen blev Socialpædagogernes formand, Benny Andersen, genvalgt som præsident for endnu en fireårig periode, ligesom det blev besluttet, at Socialpædagogerne skal være vært for en kommende verdenskongres i København.

Karriere

Udvikling af nye ledertalenter

Der mangler dygtige socialpædagogiske ledere. Derfor har Socialpædagogerne i samarbejde med Komponent udviklet et diplommodul om ledelse, der skal tilbydes socialpædagoger, som går med overvejelser om at gå ledervejen. Det nye diplommodul ’Mod på ledelse’ ligger klar til medlemmerne i andet halvår 2022.

Rekordhøj stemmeprocent til OK21

I lang tid var der stor tvivl om, hvad der skulle ske med OK21-forhandlingerne, da corona-situationen skabte stor usikkerhed om de økonomiske forudsætninger. Men forhandlingerne blev gennemført. Der blev indgået et treårigt forlig med sikring af reallønnen samt puljer til ligeløn, lavtløn, rekruttering, organisationsmidler og afkøb af pensionskarens. Der blev indgået aftaler om styrkede indsatser på senior-, arbejdsmiljø- og kompetenceområdet samt indførelse af en tryghedspulje på det regionale område. Det lykkedes at opnå den højeste stemmeprocent nogensinde til en urafstemning med 56 pct. deltagelse. Samlet stemte 88 pct. ja og 12 pct. nej til forliget.

Bliv medlem