Gå til indhold

Generalforsamling Storstrøm

Storstrøm har fokus på fagligheden hos medlemmerne

Efter en tid med corona-restriktioner er der fuld blus på aktiviteterne i Socialpædagogerne Storstrøm, der bl.a. har fokus på medlemmernes faglighed og arbejdsmiljø

11. oktober 2022

Artikel
GF 22 billede 3.jpg

Forfatter: Marie Dissing Sandahl

Faglighed og uddannede medarbejdere, arbejdsmiljø og overenskomstfornyelse på det private område. Socialpædagogerne Storstrøm er tilbage på fuld styrke med en masse aktiviteter rettet mod medlemmer og arbejdspladser efter corona. Sådan lød det fra kredsformand Lisbeth Schou, da hun torsdag 29. september bød 53 stemmeberettigede medlemmer velkommen til generalforsamling på restaurant Kikko i Nykøbing Falster.

Og hun startede med en tak til socialpædagogernes indsats under netop corona-epidemien:

– I har - iført rumdragter - været helt, helt tæt på de borgere, som har haft allermest brug for jer. Og har vi ikke tidligere anerkendt jeres store arbejde, så gør jeg det nu. Tak for jer. Og midt i alle besværlighederne, kom også de positive historier. Det var fortællinger om nærvær på trods, om hvordan tiden blev givet fri til at planlægge dagligdagen, og om hvordan kolleger rykkede sammen og hjalp hinanden, sagde Lisbeth Schou.

Fagligheden er vigtig

I kredsbestyrelsens mundtlige beretning nævnte kredsformanden sammen med faglig sekretær Tina Hansen mange af de indsatser, som kredsen har iværksat eller vedligeholdt i den seneste kongresperiode. Socialpædagogerne Storstrøm har fået sine første medlemmer, som har gennemført Socialpædagogernes Fagpolitiske Uddannelse, der styrker medlemmernes personlige gennemslagskraft og giver dem redskaberne til fx at arbejde med lokal interessevaretagelse. Og siden er der også kommet et nyt tilbud til, nemlig de Faglige Frontløbere. Engagementet er stort hos begge grupper, og det har kredsen bakket op om.

For der er mangel på uddannet arbejdskraft på de socialpædagogiske arbejdspladser, lød det i beretningen. Og det er vigtigt, at det bliver slået fast igen og igen, at det har konsekvenser for kerneopgaven, hvis den rette faglighed ikke er til stede.

– På nogle arbejdspladser ser vi, at der bliver taget flere ind med PAU-uddannelse, men det er ikke en pædagogisk uddannelse. PAU er en erhvervsuddannelse, som sammen med tilvalgsfag alene kan give adgang til at tage en pædagoguddannelse. Der er ingen fag på PAU, som giver merit på pædagoguddannelsen, lød det fra faglig sekretær Tina Hansen.

Arbejdsmiljø på dagsordenen

Et godt arbejdsmiljø er forudsætningen for, at fagligheden kan udfoldes, lød det videre. Udover deltagelsen i Socialpædagogernes store arbejdsmiljøkonference 28. april med over 500 deltagende TR’ere, AMR’ere og ledere, så er kredsen i gang med at blive klogere på, hvordan vilkårene er for AMR’erne på kredsens arbejdspladser, så de kan understøtte deres arbejde bedst muligt.

– Vi oplever, at det i de sidste år er blevet en større opgave at være AMR end tidligere. Det er jo rigtig dejligt, at arbejdsmiljørepræsentantens kompetencer indtænkes mere i den daglige opgaveløsning, men det kræver også den nødvendige tid. Og vi hører om meget forskellige vilkår for AMR. Men det er der heldigvis meget fokus på både fra vores side, men også fra kommuner og regionen, fortalte Tina Hansen i beretningen.

OK på det private område

Den kommende tid byder på overenskomstforhandlinger, når overenskomsten på det private område skal fornyes. I Storstrøm er der fire store arbejdspladser, som har tiltrådt overenskomsten med Dansk Erhverv og Socialpædagogerne, og kredsformanden ser frem til at tale med socialpædagogerne på de arbejdspladser:

– Som altid er det medlemmerne, der arbejder efter overenskomsten, der bedst ved, hvor ’skoen trykker’. Vi har ved tidligere overenskomstfornyelser på dette område haft svært ved at komme i kontakt med vores medlemmer for at drøfte deres krav. Denne gang er vi en del mere påtrængende. Vi har inviteret os selv på besøg alle fire steder med det formål at møde både medarbejdere, TR og ledelser og drøfte overenskomsten. Og det har givet pote, fortalte Lisbeth Schou.

Bliv medlem