Gå til indhold

Kronik

Pædagogstuderende på plejehjem

Behovet for en helhedsindsats på de danske plejehjem har aldrig været større. Vores ældre får flere psykiske og fysiske udfordringer. Arbejdet med ældre er en spændende pædagogisk opgave – og derfor er tiden inde til, at vi tilbyder pædagogstuderende en praktikplads på plejehjem

11. oktober 2022

Artikel
Nanna Bisgaard_1128x600.png

Forfattere: Nanna Bisgaard og socialpædagog og cand.pæd. i pædagogisk filosofi

På danske plejehjem har behovet for en helhedsorienteret indsats aldrig været større. At blive gammel på plejehjem har fået en ny betydning. I 2022 og i fremtiden er vi nødt til at tænke anderledes på vores danske private såvel kommunale plejehjem. Vi har brug for en bredere helhedsindsats, eftersom vores ældre får flere psykiske- og fysiske udfordringer. Det sker som følge af, at vi mennesker generelt bliver meget ældre end hidtil, hvilket har den følgevirkning, at ældre mennesker får brug for mere hjælp.

Ved at tilbyde pædagogstuderende en praktikplads på plejehjem kunne vi åbne op for, at de får nye muligheder for at afprøve deres evner og færdigheder – og samtidig vil det give god mening i forhold til arbejdet med de ældre borgere.

Sæt de pædagogstuderende i spil

En pædagogs hovedsigte er altid livskvalitet for det enkelte menneske. Typisk vil det handle om at skabe trivsel og udvikling, så pædagogen kan hjælpe det enkelte menneske i mål om at trives i livet.

Jeg mener, et arbejde som socialpædagog på fx et plejehjem er en anden spændende pædagogisk opgave, som ikke kan sammenlignes med ovennævnte. På plejehjem vil det i stedet i høj grad handle om at acceptere og forstå afvikling af livet. Derfor har man som socialpædagog på et plejehjem ikke sit fokus rettet mod et fremtidigt mål, men derimod på at være i nu’et sammen den enkelte borger. Det er helt unikt.

Det bliver dermed en pædagogisk opgave at støtte den ældre i at forholde sig til det lange liv. Både hvordan livet skal afsluttes, men også hvordan den sidste tid skal leves. Det giver en helt særlig dybde i arbejdet. Og det er noget, som socialpædagoger i den grad er dygtige til: At få øje på det enkelte menneskes behov.

Forståelse for hygiejne og pleje

Et andet godt argument for, at pædagogstuderende kommer i praktik på ældreområdet, er også et andet element i det pædagogiske arbejde. Mange pædagogstuderende for allerede ny i deres nuværende praktikker kendskab til hygiejne-pleje. Fx hvis man er i praktik på en døgninstitution, i en vuggestue, på et bosted for multihandicappede osv. Og den forståelse for hygiejne og pleje mener jeg ligeledes kan læres på plejehjem.

At hjælpe et menneske med multihandicap versus at hjælpe et ældre menneske med frontotemporal demens kan i begge scenarier give den pædagogstuderende læring i at hjælpe et menneske, hvor krop og sind ikke taler sammen, samtidig med at kommunikationens form også er i fokus.

Demens får indpas på pædagogiske områder

Demenspædagogik eksisterer allerede og er en viden, som i højere grad bliver introduceret rundt om på forskellige institutioner og bosteder for mennesker med udviklingshæmning. Det er en viden, som har gavnet i forhold til fx at få en bedre forståelse for, at mennesker med Downs Syndrom udvikler alzheimer-lignende demens allerede i en ung alder.

Derved kan vi også konstatere, at demenssygdom er en interessant viden indenfor det pædagogiske område. Hvorfor interesserer det pædagogiske område sig så omvendt ikke for demenssygdommens primære aktører, som er vores ældre?

Hvorfor pædagogstuderende?

Ved at oprette praktikpladser for pædagogstuderende på plejehjem får de studerende lov til at snuse til området. Men jeg mener også, at plejehjem kan tilbyde en praktikplads, som kan udfylde og udfordre den pædagogstuderende i de gældende læringsmål. Især hvis vi starter med at have praktikpladser, hvor der allerede er ansat en socialpædagog på stedet, som kan være praktikvejleder.

Jeg oplever, at der flere steder i landet allerede er ansat socialpædagoger på plejehjem. Men det er ikke nok. Vi skal have fat i hele kernen i, hvad vi tænker, vores danske plejehjem skal kunne tilbyde på et kulturelt– og visionsniveau. Lad os ansatte endnu flere, og lad os også vise de pædagogstuderende, at det er en vej, de kan gå, hvor de kan få et spændende arbejdsliv.

Kobling mellem praksis og pædagogik

Jeg ser en interessant kobling mellem pædagogisk praksis og plejehjemspraksis. Ved egen erfaring som socialpædagog på et friplejehjem ser jeg, hvordan pædagogstuderende og fremtidige uddannede socialpædagoger vil kunne bidrage rigtig godt til et kultur- og fokusskifte på plejehjem. ’Plejehjem’ går fra tidligere at være et alderdomshjem for ældre, som mere eller mindre kunne klare sig selv, til at være en institution, hvor mange faggrupper sætter ind for at hjælpe det enkelte menneske.

For at kunne imødekomme ældre mennesker vil socialpædagoger kunne bidrage med åndelighed og menneskelighed overfor den naturvidenskabelige-, lægevidenskabelige-, og fysiologiske-tilgang. På plejehjem mangler den mellemmenneskelighed, som støtter de ældre i ikke at blive ensomme og deprimerede. Den evne kan flere SOSU-uddannede have i sin naturlige omsorg for mennesket, men den er ikke skolet på samme måde som hos pædagogstuderende. Deres primære opgave og fokus er først og fremmest på det ældre menneskes helbred og medicinvirkning.

Bliv medlem