Gå til indhold

Generalforsamling Bornholm

Medlemsstigning på solskinsøen

Vi vil tættere på medlemmerne og være mere tilgængelige, og det er lykkes, lød en af konklusionerne, da der blev holdt generalforsamling i Socialpædagogerne Bornholm, der også kunne berette om medlemsvækst

7. oktober 2022

Artikel
Billeder til artikler (3).png

Forfatter: Marie Dissing Sandahl

Der var mange gode nyheder til de over 40 fremmødte medlemmer, da Socialpædagogerne Bornholm afholdt generalforsamling i Åkirkebyhallerne. Den mest målbare af de resultater, som kredsformand Tina Lai Holmgaard fortalte om er det stigende antal bornholmere, der melder sig ind i Socialpædagogerne.

- Vi har fået flere medlemmer. En stigning på 3,72 pct, som svarer til 17 flere medlemmer, som jo er ganske flot, når man ser tendenserne i fagforeningerne ellers, siger kredsformanden.

Og kredsen har da også arbejdet særligt på en række forhold, der måske samlet set kan være medvirkende til at forklare medlemsfremgangen.

- Vi har haft en mission om at komme på tættere på medlemmerne. Det betyder både tilgængelighed på kredskontoret på mailen og telefonen, men også sociale og faglige arrangementer og arbejdspladsbesøg. Det er en kerneopgave, og det er vi lykkes med at få gjort helt implicit i den måde i arbejder på. Og det har givet mange kommentarer fra tilfredse medlemmer, pointerer hun og tilføjede:

- Og vi fortsætter jo arbejdet, så det ikke længere er en fremtidsvision.

En synlig figur

Nu kigger kredsen fremad på visionerne for den næste tid, og her vil kredsen blive klogere på, hvordan medlemmerne oplever en synlig fagforening.

- For hvad er synlighed? Er det bare at blive set? For mig betyder det at gøre noget og gøre sin indflydelse gældende, siger kredsformanden.

Derfor er kredsen bl.a. med i projekt ’Nabokommuner’ med Socialpædagogerne Nordjylland, hvor de får sparring på kommunikation, presse og interessevaretagelse. Og fremtiden byder på fokus på socialpædagogernes faglighed, og hvordan kredsen lokalt kan bidrage til at styrke uddannelsen – herunder også mulighederne for merituddannelse af ufaglærte medarbejdere.

Bliv medlem