Gå til indhold

Generalforsamling Sydjylland

Fagambassadører skal sælge socialpædagogfaget

Socialpædagogernes Kreds Sydjylland skal være garant for udviklingen af et koncept, der bl.a. sikrer udbredelse af information om socialpædagogfaget samt rekruttering af fagambassadører. Det blev enstemmigt vedtaget på årets generalforsamling

4. oktober 2022

Artikel
Foto Kreds Sydjylland_1128x600.jpg

Forfatter: Jannie Søgaard Iwankow

Det var faglig sekretær og hovedbestyrelsesmedlem Poul Flack-Jensen, der bød velkommen til årets generalforsamling i Kreds Sydjylland, som blev afholdt den 28. september i Musikhuset i Esbjerg. Kredsformand Finn Harald Rasmussen havde desværre lagt sig syg og måtte derfor melde forfald.

Ikke overraskende var et af hovedtemaerne i hans tale udfordringen med rekruttering af socialpædagoger. Poul Flack-Jensen kunne bl.a. fortælle, at under halvdelen af medarbejderne på de socialpædagogiske arbejdspladser er uddannede socialpædagoger.

– Kredsbestyrelsen er i gang med at rulle arbejdet ud omkring rekrutteringsudfordringerne. I bestræbelserne på at finde løsninger, der kan imødegå udfordringerne, nedsatte vi i januar en tænketank. Den havde til opgave at udpege særlige udfordringer på området. Det arbejde har resulteret i 12 konkrete bud på, hvordan rekruttering kan fremmes, lød det fra den faglige sekretær.

Poul Flack-Jensen fremhævede bl.a., at der skal ske handling og tages initiativer fra kommuners og regioners side.

– Vi mener, at kommunerne og regionerne skal være med til at investere i fremtidens kvalificerede arbejdskraft, ligesom vi også gerne ser, at man ude på arbejdspladserne er med til at tage initiativer til både uddannelse og rekruttering.

Jeg tror på, at der blandt medlemmerne er en masse energi i forhold til det faglige arbejde, som vi kan bringe i spil og bruge til at profilere vores fag

Poul Flack-Jensen, faglig sekretær i Kreds Sydjylland

Udbred viden om faget

Netop manglen på socialpædagogisk arbejdskraft lå til grund for et indkommet forslag, som socialpædagogerne Steen Kristensen og Tina L. Skjøtt havde indgivet forud for generalforsamlingen.

Forslaget indebærer, at kredsen skal understøtte såvel rekrutteringen af socialpædagoger til arbejdspladserne som studerende til pædagoguddannelsen. Ligeledes skal kredsen ifølge forslaget forpligte sig på at udvikle et koncept, der sikrer udbredelse af viden om det socialpædagogiske fag i grundskoler og på ungdomsuddannelser. Endelig skal der også uddannes fagambassadører, der kan gå forrest i denne proces.

Forslaget blev sendt til afstemning, og en sal fyldt af blafrende røde sedler efterlod ingen tvivl om, at det blev enstemmigt vedtaget. Faglig sekretær Poul Flack-Jensen hilste vedtagelsen velkommen.

– Jeg glæder mig over forslaget og over, at det har fået den opbakning, som det har her på generalforsamlingen. Jeg tror på, at der blandt medlemmerne er en masse energi i forhold til det faglige arbejde, som vi kan bringe i spil og bruge til at profilere vores fag. På den måde kommer vi til at kunne give grupper af unge mennesker et bedre kendskab til vores fag. Og jeg glæder mig til at komme i gang med arbejdet, sagde han.

Folketingsvalg venter

Ved generalforsamlingen deltog også forbundskasserer og tidligere kredsbestyrelsesmedlem i Kreds Sydjylland Michael Madsen. I sin tale udtrykte han glæde over nogle af de forbedringer, der er sket under den nuværende regering, som er kommet særligt de ledige til gode. På samme tid gjorde han det dog klart, at han med det kommende folketingsvalg aner en risiko for, at den positive udvikling vender.

– I forretningsudvalget ser vi også det kommende valg som et valg der kan blive afgørende – ikke bare for vores arbejdsområde – men for hele den offentlige sektor og vores velfærdsmodel. Selv om vi går ud af denne valgperiode med uløste problemer, så tør jeg næsten ikke tænke på, hvad der venter, hvis flertallet skifter, sagde han.

Der blev til generalforsamlingen også i god ro og orden valgt suppleanter til henholdsvis kredsbestyrelse og kongresdelegation, inden aftenen sluttede af med et vedkommende foredrag af pædagog, forfatter og cand.pæd. Anne-Mette Sohn Jensen, der handlede om omsorgstræthed og forebyggelse af denne.

Bliv medlem