Gå til indhold

Springet

Det har givet mig et kæmpe fagligt løft

Ny uddannelse og nyt job på samme tid. Det var, hvad der skete i Susanne Engmose Markussens arbejdsliv sidste år. Nu bruger hun den viden, hun har erhvervet med uddannelsen i integrativ neuropædagogik, i sit nye job som pædagogfaglig koordinator.

26. oktober 2022

Artikel
Susanne.png
Susanne Engmose Markussen arbejder som pædagogfaglig koordinator på Bo- og aktivitetstilbuddet Sydbo.

Forfatter: Louise Graa Christensen

Foto: Nils Lund Pedersen

Hvorfor skulle der ske noget nyt i dit arbejdsliv?

I 2020 valgte jeg at søge videre fra et job som afdelingskoordinator på et botilbud til en stilling som pædagog og teamkoordinator i et aktivitetstilbud. Jeg var begyndt at føle mig lidt som skrivebordspædagog og ville tættere på borgerne. Men jeg trivedes ikke på den arbejdsplads, og derfor valgte jeg at søge en stilling som pædagogfaglig koordinator på Sydbo, et bo- og aktivitetstilbud for voksne mennesker med varig nedsat fysisk og psykisk funktionsnedsættelse. Jobbet fangede mig, fordi stillingen er en kombination af administration og praksis.

Hvad fik dig til at træffe beslutningen om at videreuddanne dig?

Allerede til jobsamtalen på Sydbo blev jeg spurgt, om jeg ville tage en uddannelse i integrativ neuro­pædagogik sideløbende med jobbet, og jeg sagde ja med det samme. Jeg følte mig beæret over at få den mulighed, og tilliden gav mig et boost og lyst til at give den en ekstra skalle. Da jeg så gik hjem og læste mere om uddannelsens indhold, gik det hele bare op i en højere enhed. Med den integrative neuropædagogik handler det om at komme hele vejen rundt om den enkelte borger, og det vandt genklang hos mig.

Hvad har det givet dig at tage uddannelsen?

Det har givet mig et kæmpe fagligt løft, og jeg har fået et mere nuanceret syn på mit arbejde. Jeg er ikke lige så hurtig til at finde et facit som tidligere, men har fået en nysgerrig tilgang til opgaveløsningen, hvor jeg i højere grad end før inddrager borgeren selv og personalet, så vi sammen kan nå frem til det bedste resultat. Der er sjældent kun én sandhed, men mange faktorer, der spiller ind, og det er netop det, den integrative neuropædagogik handler om. Undervejs i studiet fik jeg nogle ahaoplevelser og kunne fx tænke: ’Gud, så er det jo derfor, borgeren agerer, som hun gør.’

Hvad har din videreuddannelse givet arbejdspladsen?

Jeg synes, at pædagogfaget kan blive lidt for præget af synsninger og holdninger. Det oplever jeg, at der bliver ryddet op i, når man arbejder inden for en faglig ramme med et fælles sprog. Jeg har løbende delt det, jeg har lært på uddannelsen, med mine kolleger på møder, hvor jeg har præsenteret nye begreber, vi kunne tale ud fra. Og jeg har kunnet levere det med troværdighed, fordi uddannelsen har givet mig en ekstra faglig ballast. Mine kolleger kommer ofte og sparrer med mig om både teoretiske og lavpraktiske ting i hverdagen, så vi kan bruge den nye viden til at tilrettelægge konkrete tilgange til de forskellige borgere.

Hvad er dit råd til andre?

Jeg vil 100 pct. opfordre andre til at tage en videreuddannelse – også selvom det er samtidig med et nyt job. Der sker noget med en professionelt, når man holder gryden i kog. Hvis jeg blev ved med at gentage mig selv over for de andre medarbejdere, ville jeg blive utroværdig, så jeg skal udvikle mig fagligt løbende. Jeg har selv fået så meget blod på tanden, at jeg også gerne vil dygtiggøre mig inden for andre områder, så jeg håber at kunne videreuddanne mig fremadrettet også.

CV

Susanne Engmose Markussen, 55 år

2021

Pædagogfaglig koordinator på Bo- og aktivitetstilbuddet Sydbo

2020

Socialpædagog og teamkoordinator på Grønnemoseværkstederne

2014

Afdelingskoordinator med fagligt ansvar på botilbuddet Ryttervej

2011

Uddannet socialpædagog på merituddannelsen og ansat som socialpædagog på botilbuddet Ryttervej

1995

Dagplejer

1991

Uddannet teknisk assistent med speciale i produktionsplanlægning

Bliv medlem